12. října 2015
Čestný doktorát Masarykovy univerzity získá informatik Thomas Henzinger

Informatik, který se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti formálních metod pro automatickou verifikaci počítačových systémů, a zakládající prezident Ústavu pro vědu a technologie v Rakousku...

více

14. října 2015
Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky prof. Thomasi A. Henzingerovi

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity, děkan a Vědecká rada Fakulty informatiky MU

si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora informatiky...

více

16. října 2015
6D revoluce - Přednáška Pavla Kysilky, generálního ředitele České spořitelny

Masarykova univerzita a Ekonomicko-správní fakulta MU
Vás srdečně zvou na

přednášku Ing. Pavla Kysilky, CSc., generálního ředitele a předsedy představenstva České spořitelny,...

více