20 November 2014
Masarykova univerzita udělí čestný doktorát literárnímu vědci Demetzovi (Czech only)

Germanista, literární vědec a emeritní profesor Yaleovy univerzity Peter Demetz převezme čestný doktorát Masarykovy univerzity ve středu 26. listopadu v 11 hodin v aule na právnické...

more

24 - 28 November 2014
Academic Senate Elections (2014-2017) (Czech only)

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akademické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění...

more

26 November 2014
The Ceremony of Awarding Doctor of Philology degree to prof. Peter Demetz (Czech only)

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity,
děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty MU

si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora filologie...

more