Bachelor's/Long-cycle Master's degree admission procedure results (Czech only)

Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen - říjen 2015.

Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v příjímacím řízení 2015/2016 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií, a případně oborový test nebo praktická zkouška (Fakulta sportovních studií).

Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU.

Níže jsou uvedeny souhrnné statistické údaje pro TSP 2015 - jednotlivé varianty testu, zadání variant a klíč správných odpovědí.