Dny otevřených dveří

Fakulta Datum Místo Čas
PrF 15.1.2015 Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, učebny 136 a 140 15:00
LF 17.1.2015 Kampus Bohunice, pavilon A22, aula, Kamenice 5, Brno 9:00, 11:00
21.1.2015 Kampus Bohunice, pavilon A22, aula, Kamenice 5, Brno 15:00
PřF 24.1.2015 Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno (matematika, fyzika, geologie, geografie) bude upřesneno
Přírodovědecká fakulta, Kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno (chemie, biochemie, biologie)
27.1.2015 Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno (matematika, fyzika, geologie, geografie)
Přírodovědecká fakulta, Kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno (chemie, biochemie, biologie)
FF 30.1.2015 Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, Brno 9:00, 10:15 a 11:30 obecné informace o studiu
9:45, 11:00 a 12:15 informace o oborech
Filozofická fakulta, Gorkého 7, Brno
Filozofická fakulta, Veveří 28, Brno
Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno
Filozofická fakulta, Komenského nám. 2, Brno
Filozofická fakulta, Údolní 53, Brno
PdF 10.1.2015 Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno Studijní oddělení: 9:00 - 14:00,
fakultní prezentace: 10:00, 11:00, 12:00
Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno
7. 2. 2015 Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno
ESF 26.1.2015 Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno, posluchárna P101 13:00 - 16:00
FI 15.1.2015 Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
  • 12:30 - základní informace a rozdávání materiálů ve vstupní hale,
  • 13:00 - uvítání děkanem FI,
  • 13:10 - prezentace fakulty, laboratoří, výzkumných aktivit,
  • 13:50 - informace o studiu a přijímacím řízení, dotazy,
  • 14:45 - exkurze po fakultě, návštěva laboratoří...
21.1.2015
27.1.2015
FSS 23.1.2015 Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno 9:00 - 15:00
24.1.2015
FSpS 15.1.2015 Fakulta sportovních studií, Kampus Bohunice, pavilon A11, aula 114, Kamenice 5, Brno 10:00