Dny otevřených dveří

Fakulta Datum Místo Čas
PrF 15.1.2015 Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, učebny 136 a 140 15:00

• prezentace proděkana fakulty o možnostech studia a o přijímacím řízení
• informace Centra celoživotního vzdělávání o Kurzu pro maturanty (a nejen pro ně) a o možnostech celoživotního vzdělávání
• představení fakulty z pohledu studentů
• návštěvníci si budou moci odnést informační brožuru o přijímacím řízení na PrF a zvláštní číslo univerzitního měsíčníku určeného uchazečům o studium na MU
LF 17.1.2015 Kampus Bohunice, pavilon A22, aula, Kamenice 5, Brno 9:00, 11:00

Podívejte se na podrobný odkaz do nového oknaprogram.
21.1.2015 Kampus Bohunice, pavilon A22, aula, Kamenice 5, Brno 15:00

Podívejte se na podrobný odkaz do nového oknaprogram.
PřF 24.1.2015 Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno (matematika, fyzika, geologie, geografie) Začátek v 9.00.

Podívejte se na podrobný odkaz do nového oknaprogram.
Přírodovědecká fakulta, Kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno (chemie, biochemie, biologie)
27.1.2015 Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno (matematika, fyzika, geologie, geografie)
Přírodovědecká fakulta, Kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno (chemie, biochemie, biologie)
FF 30.1.2015 Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, Brno 9:00, 10:15 a 11:30 obecné informace o studiu
9:45, 11:00 a 12:15 informace o oborech

Podívejte se na podrobný odkaz do nového oknaprogram
a přidejte se k události na Facebooku autentizovaný odkaz do nového okna#DODFFMU

Filozofická fakulta, Gorkého 7, Brno
Filozofická fakulta, Veveří 28, Brno
Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno
Filozofická fakulta, Komenského nám. 2, Brno
Filozofická fakulta, Údolní 53, Brno
PdF 10.1.2015 Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno

Studijní oddělení: 9:00 - 14:00,
fakultní prezentace: 10:00, 11:00, 12:00

Podívejte se na podrobnosti k odkaz do nového oknaprogramu.

Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno
7. 2. 2015 Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno
Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno
ESF 26.1.2015 Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, Brno, posluchárna P101 13:00 - 16:00

Podívejte se na bližší odkaz do nového oknainformace.
FI 15.1.2015 Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
  • 12:30 - základní informace a rozdávání materiálů ve vstupní hale,
  • 13:00 - uvítání děkanem FI,
  • 13:10 - prezentace fakulty, laboratoří, výzkumných aktivit,
  • 13:50 - informace o studiu a přijímacím řízení, dotazy,
  • 14:45 - exkurze po fakultě, návštěva laboratoří...

    Více informací.
21.1.2015
27.1.2015
FSS 23.1.2015 Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno 9:00 - 15:00

Podrobný program včetně harmonogramu přednášek jednotlivých oborů najdete na odkaz do nového oknawebových stránkách fakulty.

Prostudujte si podrobný odkaz do nového oknaprogram.
24.1.2015
FSpS 15.1.2015 Fakulta sportovních studií, Kampus Bohunice, pavilon A11, aula 114, Kamenice 5, Brno 10:00

Prezentace jednotlivých oborů bude probíhat v budově A11 (areál lékařské fakulty) a následné ukázky praktických přijímacích zkoušek se uskuteční v tělocvičnách fakulty sportovních studií (budova A34). Podívejte se na odkaz do nového oknaprogram a odkaz do nového oknamapu kampusu.