Studentské spolky a aktivity

Znalosti jdou získat i jinak než pouhým navštěvováním přednášek. Jedna z věcí, ve kterých MU vyniká, je šíře možností rozvoje nad rámec studia. Vhodným způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je angažmá ve studentských spolcích. Na MU jich působí celá řada. Vy se buď můžete stát jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořádaných akcí. Tak i tak máte možnost získat zajímavé kontakty, dozvědět se nové informace nebo se něco naučit a vyzkoušet. 

Přinášíme Vám zde souhrnný seznam organizací, ve kterých se můžete angažovat. Ačkoliv je seznam rozdělen podle jednotlivých fakult, většina spolků je otevřená všem studentům MU bez rozdílu. Proto pokud Vás jakýkoliv spolek zaujal, podívejte se, zda je členství omezené (případně se informujte na kontaktním e-mailu). Pokud není omezené, nic Vám nebrání stát se členem. Mezi organizacemi působící na všech fakultách je zařazena také Masarykova studentská unie, o.s. (MUNIE), která působí jako zastřešující spolek. Do této organizace se můžete rovněž zapojit. 

V případě, že na stránce objevíte jakoukoliv chybu, chcete sdělit komentář k obsahu nebo víte o spolku, který zde není zveřejněn, prosíme, kontaktujte správce obsahu na e-mailu spolky@munie.cz.

Spolky a aktivity s celouniverzitní působností

Fakulta sociálních studií

Filozofická fakulta

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Fakulta informatikySpolky a aktivity s celouniverzitní působností

AEGEE-Brno

www: odkaz do nového oknahttp://www.aegee-brno.org/

AEGEE

Kontakt

AEGEE-Brno, Fórum evropských studentů 
Zborovská 12
616 00 Brno
Schůzky každé úterý od 19:00 v Café Atlas, Žerotínovo náměstí 6

e-mail: info@aegee-brno.org

AEGEE-Brno je odnoží stejnojmenné celoevropské organizace. Hlavním cílem je posilování spolupráce mezi mladými lidmi z celé Evropy. To se děje pomocí organizace řady akcí, z nichž nejdůležitější jsou tzv. letní univerzity. Pokud se rád bavíš, cestuješ, poznáváš cizí kultury, případně si chceš procvičit své jazykové znalosti v praxi, určitě si u AEGEE přijdeš na své!

 

 


nahoru

AIESEC (Celouniverzitní spolek)

www: odkaz do nového oknahttp://www.aiesec.cz/brno

AIESEC

Kontakt

AIESEC Brno 
Vinařská 5a 
603 00 Brno 
tel.: (+420) 774 203 702 

e-mail: brno@aiesec.cz

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje 32 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti. AIESEC umožňuje budovat si širokou síť osobních kontaktů, jim také pomáhá určit si cestu, kterou se ve svém životě do budoucna vydají, a stanovit si ambice, kterých chtějí dosáhnout. AIESEC je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, jsou flexibilní, komunikativní, rádi pracují v týmu a nemají problém s kulturním porozuměním. Hlavní náplní AIESEC je zprostředkování odborných stáží v českých firmách a vysílání studentů na zahraniční praxi.


nahoru

Asociace Studentů Fyzioterapie

www: odkaz do nového oknahttp://asfcr.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/AsociaceStudentuFyzioterapie

E-mail: radaasf@gmail.comUnnamed (2)

Cílem asociace je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Za tímto účelem bude asociace usilovat o navázání vztahů se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí. Bude se zasazovat o přípravu zahraničních stáží a pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí.


nahoru

Debatní klub MU

DEBATNI

Kontakt

Debatní klub MU
Setkání na FSS MU
Joštova 10
602 00 Brno

tel.: +420 608 768 125
e-mail: debatni.klub@fss.muni.cz
Facebook: DK MU na Facebooku

Debatní klub Masarykovy univerzity (DK MU) vznikl sloučením debatních klubů studentů Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií. Stejně jako většina podobných vysokoškolských klubů se i DK MU věnuje debatování v tzv. britském parlamentním formátu, který si bere za vzor pravidla schůzí britské Dolní sněmovny. Debatéři si mohou vylepšovat své řečnické schopnosti na různých soutěžích či přímo sériích turnajů. Nejznámějšími jsou Akademická mistrovství České a Slovenské republiky, které byly už dvakrát organizovány v Brně na Fakultě sociálních studií - v roce 2006 a 2009. Členové klubu také debatují v anglickém jazyce.


Debatování se může zúčastnit každý, zkušení debatéři totiž potvrzují, že schopnosti získané debatováním se hodí všem. "Člověk se naučí velmi rychle přemýšlet a reagovat, dokáže podložit svá tvrzení a dokáže argumentovat," objasňuje Matej Kurian, jeden ze zakladatelů klubu.

Jestli se chcete přijít podívat na setkání debatního klubu, místo a čas setkání naleznete v diskusním fóru „Debatný spolok MU“ v ISu nebo ve skupině DK MU na Facebooku.

V případě jakýchkoli otázek kontaktujte DK MU na uvedeném e-mailu.


nahoru

Ďivadlo aktivních (a)sociálů (ĎAS)

www: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://www.facebook.com/fssdivadlo?ref=aymt_homepage_panel

e-mail: hosman.mt@gmail.comDS

Další z řady divadelních spolků, založený na půdě Fakulty sociálních studií, shlukuje jednak studenty spalované láskou k divadlu tak velikou, že by pro ni udělali cokoliv, jednak asociály, kteří se bojí nahlas promluvit, a svou samotu se rozhodli prolomit šokovou terapií = hraním divadla (ale ne před diváky, těch se bojí). Jedná se tedy o unikátní projekt a v podstatě souboj těchto stran kdo s koho. Každý zápas trvá jeden semestr a na jeho konci budou mít náhodní kolemjdoucí možnost spatřit veřejné představení, při němž bude oslavena vítězná strana (milovníci květinami, asociálové povětšinou zeleninou).

Spolek chce uvádět hry jednak autorské, jednak bez autora, komedie, tragédie i satyrská dramata. Jeho činnost není vázána na jednu konkrétní osobu, nýbrž si klade za cíl setrvat na prknech FSS i po odchodu jeho zakladatelů. Svou cílovou skupinu spatřuje v kamarádech, známých a známých těchto známých. K financování své činnosti hodlá zneužívat dobrých srdcí výše zmíněných.

Ačkoliv založen na Fakultě sociálních studií, spolupracuje se studenty i z jiných fakult, uvítá mezi sebe nadšence například z tematicky i geograficky blízké Fakulty Filosofické, netrpí xenofobií ani ze sportovce či medika.

Trvalí členové spolku se zavázali hroznou přísahou vláčeti Tylovu káru zejména po brněnském okrsku a šířiti osvětu především mezi studentstvem a omladinou. Důraz klade na kvalitu svých výstupů, nikoliv na kvantitu. Bouřlivý potlesk zůstává největší odměnou. Spolek svým působením přispěje k lepšímu sociálnímu prostředí vlastní fakulty i celé univerzity.

Tak čestně slibujeme!


nahoru

Dýchánek

www: odkaz do nového oknahttp://www.dychanek.cz

DYCHANEK

Kontakt

e-mail: info@dychanek.cz

Je nejstarší doposud fungující vysokoškolský roverský kmen, který byl založen v Brně na podzim roku 1996. Jeho cílem je dát dohromady rovery a další podobně smýšlející mladé lidi, nabídnout jim program, kde by se mohli dále rozvíjet a bavit, nebo najít nové přátele a pomoc při svých prvních krůčcích na VŠ, ale také získat inspiraci a předat něco z toho co umí druhým. Řada roverů díky studiu na vysoké škole přestává stíhat práci pro svůj oddíl či středisko a hledají si novou skupinu kamarádů ve městě, kam je studia zavála. A právě pro ně je tu vysokoškolský roverský kmen (VRK), ve kterém se soustřeďují studenti VŠ z celé ČR i SR. V případě Dýchánku je tímto městem Brno. Cílem Dýchanku je dát dohromady rovery a další podobně smýšlející mladé lidi, nabídnout jim program, kde by se mohli dále rozvíjet a bavit, nebo najít nové přátele a pomoc při svých prvních krůčcích na VŠ, ale také získat inspiraci a předat něco z toho co umí druhým.


nahoru

GFPS-CZ (Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední Evropě)

www: odkaz do nového oknahttp://gfps.realmind.org

GFPS

Kontakt

GFPS – CZ
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Filosofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: gfpscz@gmail.com

Studentská nezisková organizace GFPS-CZ (Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední Evropě) působí v oblasti rozvoje přátelských vztahů a kulturní výměny mezi mládeží z Čech, Polska, Německa a Běloruska již přes deset let. GFPS-CZ pomáhá svou činností rozšířit relativně malou nabídku možností studijních pobytů do Německa a Polska a zprostředkovat studentskou výměnu v rámci střední Evropy. GFPS-CZ nabízí pro studenty všech oborů do 30 let stipendijní pobyty a praktika v Německu, organizuje semináře, jazykové a překladatelské jazykové kurzy.

Členy GFPS-CZ jsou studenti s aktivním zájmem o středoevropský region a o mezinárodní spolupráci, který mohou díky svému členství rozvíjet na seminářích a akcích v jednotlivých zemích. GFPS-CZ je i nadále otevřená všem motivovaným studentům, kterým mimo jiné nabízí i šanci získat zkušenost s dobrovolnickou prací v dynamickém týmu mezinárodní neziskové organizace.


nahoru

IAESTE

www: odkaz do nového oknahttp://www.iaeste.cz

IAESTE

Kontakt

IAESTE LC Brno
Kolejní 2/A05
612 00 Brno

e-mail: brno@iaeste.cz

IAESTE je mezinárodní organizace s více jak šedesátiletou tradicí, jejímž hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty vysokých škol (technika, přírodní vědy, ekonomie). Celosvětově tak IAESTE přispívá k rozvoji odborných znalostí studentů, k porozumění mezi národy i k odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

Organizaci IAESTE v České republice tvoří z drtivé části sami studenti, kteří se dobrovolně podílejí na realizaci všech aktivit. Organizace tak stojí a padá s jejich schopnostmi, zapáleností pro věc, chutí tvořit.

IAESTE kontaktujte, pokud máte zájem o zahraniční stáž nebo chcete se spolkem spolupracovat.


nahoru

iKnow Club

www: odkaz do nového oknahttp://muni.iknow.eu

IKC

Kontakt

iKnow Club

e-mail: standag@gmail.com
Facebook: iKnow Club (CZ)

iKnow Club – spojuje pod společným mottem ”imagination, idea, innovation” nejen studenty Masarykovy univerzity v Brně, ale působí i na jiných vysokých školách v České republice a Evropě. Primárními cíli je sdružovat Mac, iPod, iPhone uživatele a fanoušky, sdílet jejich znalosti, zkušenosti a naslouchat jejich názorům či doporučením ke každodenní práci s touto platformou a s těmito technologiemi. Naším cílem je také poradit ostatním a ukázat jim alternativy.


nahoru

International Student Club Brno (ISC)

www: odkaz do nového oknahttp://isc.muni.cz/

ISC

Kontakt

Mezinárodní studentský klub MU Brno, o. s.
Komenského náměstí 2
602 00 Brno

tel.: +420 774 774 831
e-mail: isc@isc.muni.cz, humanresources@isc.muni.cz
Web: http://isc.muni.cz/, http://www.esn.org/, http://esn-cz.cz/esn/

Mezinárodní studentský klub MU Brno (ISC MU) byl založen v létě 2003 za podpory Centra zahraničních studií MU (nyní Centra zahraniční spolupráce MU). O jeho vznik se zasloužili studenti MU, kteří již absolvovali zahraniční stáž. Od srpna 2004 je ISC MU členem celoevropské sítě mezinárodních studentských klubů Erasmus Student Network. Hlavním úkolem domácích členů je poskytovat pomoc a podporu zahraničním studentům, kteří přijeli studovat na MU, a pro tyto studenty připravují bohatý volnočasový program. Hlavní náplní činnosti klubu je tutorský program – domácí student pomáhá přidělenému zahraničnímu studentovi s aklimatizací v Brně. Během semestru klub organizuje prezentace zemí, jazykové kurzy, výlety, tematické party, sportovní aktivity a rozličné kulturní akce. Setkání se zahraničními studenty je dobrou příležitostí, jak navázat přátelství s lidmi jiných národností, procvičit si jazyk a poznat odlišnou mentalitu, ale také naučit se spoustu užitečných věcí. Zahraničním studentům pak nabízíme pomoc s aklimatizací na MU a v České republice, kontakt s českou kulturou a zároveň také zprostředkování kontaktu s dalšími studenty z celého světa.


nahoru

Klub investorů

www: odkaz do nového oknahttp://www.klubinvestoru.com

KI_logo _A3_refreshemail: brno@klubinvestoru.com

Facebook: Klub investorů Brno (https://www.facebook.com/groups/KI.Brno/)

Klub investorů působí na MU od jara 2011. Na půdě Ekonomicko-správní fakulty pravidelně organizuje přednášky a workshopy s odborníky z praxe se zaměřením na finanční trhy a investování. Jedním z cílů Klubu investorů je vytvářet komunitu se společnými zájmy v oblasti investování, tradingu a private equity. Spojujeme lidi s těmito zájmy a umožňujeme jim se dále vzdělávat, získávat kontakty a zvyšovat jejich uplatnění v praxi.

Nejrychlejší způsob jak se dozvědět o našich aktuálních aktivitách je přidat se do naší facebookové skupiny. (https://www.facebook.com/groups/KI.Brno/)

nahoru

LeMUr - Celouniverzitní studentský portál

www: odkaz do nového oknawww.lemur.mu

LEMUR

Kontakt

e-mail: redakce@lemur.mu

Celouniverzitní studentský portál LeMUr vznikl pod záštitou občanského sdružení Garrigue Media, jež bylo založeno studenty Masarykovy univerzity v červnu roku 2009. Cílem webového portálu je přinášet studentům Masarykovy univerzity nejnovější informace o dění na všech fakultách, o univerzitních akcích a o kulturně-společenských novinkách v Brně. Na jaké přednášky a semináře se mohou studenti těšit v rámci jednotlivých fakult, co se děje v akademických senátech, které kluby nejvíce frčí a jak se v Brně levně a dobře najíst? Nejen odpovědi na tyto otázky najdou studenti na webových stránkách portálu LeMUr.


nahoru

Masarykova studentská unie, o.s. (MUNIE)

www: odkaz do nového oknahttp://www.munie.cz/

Kontakt:

zapojse@munie.cz (pokud se chcete stát členem)

info@munie.cz (pokud se chcete informovat)

 

Masarykova studentská unie byla založena v roce 2012. Jejím posláním je sdružovat aktivní studenty a studentky s cílem nalezení sounáležitosti s vlastní univerzitou a ostatními studujícími. Sloganem této organizace se stalo heslo: Jedna univerzita – jedno studentstvo.

Hlavní činností unie je organizace široké plejády kulturních, sportovních, společenských, vzdělávacích a dobročinných akcí pro studenty a studentky Masarykovy univerzity. Neméně důležitou náplní je zastřešování, sdružování a podpora aktivních studentských spolků naší univerzity. Organizace také dává prostor pro vlastní seberozvoj prostřednictvím zapojení se do jednotlivých oddělení MUNIE.


nahoru

Mažoretky MUNI

www: odkaz do nového oknahttp://www.mazoretky-brno.cz/muni.html

Kontakt

Mažoretky MUNI
tel.: +420 728 826 788
e-mail: veronika.vaska@mazoretky-brno.cz

Skupina mažoretek MUNI byla založena počátkem roku 2007 na Pedagogické fakultě MU. Činnost zahájila tato skupina v březnu roku 2007 a má za sebou již několik vydařených vystoupení. Například na Mistrovství světa v Korfbalu, oslavách 140. výročí založení Dopravního podniku města Brna nebo oslavách 90.výročí založení MU. Je otevřena zájemkyním ze všech fakult i zájemkyním nestudentkám MU.


nahoru

Mise naděje

www: odkaz do nového oknahttp://misenadeje.cz

email: info@misenadeje.cz

    

Cílem studentské neziskové organizace Mise naděje je pomáhat všem těm, kteří se sami o sebe nemohou postarat a jsou odkázáni na pomoc od ostatních, tj. zejména děti se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, osoby se závažným onemocněním a obecně lidé v život ohrožující situaci. V  současnosti se nejvíce zaměřujeme na pomoc dětem v dětských domovech, dětem s poruchou autistického spektra, vážně nemocným a nově i opuštěným a týraným zvířatům.

Kromě přímé pomoci se u nás můžete zapojit i v mnoha dalších oblastech a projektech, které najdete na našem webu. Staňte se někoho nadějí. Spojte praxi a dobrou věc.

 


nahoru

MU Game Studies, o.s.

www: odkaz do nového oknahttp://gamestudies.cz/redakce

Kontakt: Dominik Jícha: dominik.jicha@gamestudies.cz

Funguje už od roku 2009 (oficiálně od 2012) a sdružuje studenty z různých oborů, kteří chtějí studovat digitální hry v rámci svých oborů. Máme za sebou pět konferencí, mnoho konzultovaných diplomových prací, workshopy, publikační činnost, participaci na psychologickém výzkumu hráčů (FSS, konzultanti) a podporu mnoha studentů. Spojujeme studenty mezi FF, FSS a FI. Učíme některé herní předměty na FF, organizujeme pravidelná setkání a další projekty.


nahoru

Muniport

www: odkaz do nového oknahttp://www.muniport.eu

MUNIPORT

Kontakt

Muniport
Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: muniport@email.cz

Projekt Muniport se snaží následovat současný trend vytváření podpůrných vzdělávacích služeb, který můžeme pozorovat na zahraničních univerzitách. Muniport se snaží o zvýšení komfortu studentů při jejich působení na Masarykově univerzitě, a to formou vytvoření virtuálního prostředí, kde jsou z jednoho rozhraní dostupné veškeré služby, které Masarykova univerzita studentům poskytuje. Portál zahrnuje rozmanité spektrum služeb, od projektů vznikajících na jednotlivých katedrách, přes akce pro studenty prvních ročníků až po návody, jak žádat o stipendia. Cílovou skupinou portálu jsou studenti MU, zejména ti z prvních ročníků. Dále pak zaměstnanci univerzity a zájemci o studium na univerzitě.


nahoru

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

www: odkaz do nového oknahttp://www.sbormuni.com/

PSMU

Kontakt

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra hudební výchovy
Poříčí 31
603 00 Brno

tel.: +420 737 766 335
e-mail: michal.vajda@seznam.cz

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se za dobu své existence trvale umístil v povědomí nejen brněnských posluchačů. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů, na kterých získal jen ta nejvyšší ocenění.

Sbor čítající okolo šedesáti zpěváků z řad studentů Masarykovy univerzity se v poslední době prezentuje spíše jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry (Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Brno), kdy nastudoval např. Brahmsovo Německé requiem, Brucknerovo a Dvořákovo Te Deum, kantátu Kytice Bohuslava Martinů, oratorium Nostradamus současného brněnského skladatele Michala Košuta, Rybovu Českou mši vánoční, Rossiniho Stabat Mater či Korunovační mši W. A. Mozarta, která zazněla na zahajovacích koncertech sezony 2012/2013 v pardubické filharmonii ad.

V letech 2006, 2009 a 2012 sbor natočil svá profilová CD s názvy: Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity - The Best of 2006 - 2009 a 58 minut přerušovaného ticha - Pěvecký sbor Masarykovy univerzity.

Sbormistrem a dirigentem Pěveckého sboru MU je od samotného založení v roce 2004 MgA. Michal Vajda. Svým citlivým přístupem a jasnou hudební představou dokáže svůj sbor složený z amatérských zpěváků přivést k výkonům srovnatelným s výkony profesionálních pěveckých těles, což je pravidelně ceněno nejen v rámci mezinárodních soutěžních klání mezi amatérskými sbory, ale i pravidelnou spoluprácí s profesionálními orchestry.


nahoru

Queer platforma Masarykovy Univerzity

www: odkaz do nového oknahttp://www.qmu.cz/

 

Facebook https://www.facebook.com/kvemu

E-mailqueermu@gmail.com

QMU (Queer platforma Masarykovy Univerzity) je neformální sdružení na Masarykově univerzitě v Brně pro LGBT+ (lesby, gaye, bisexuální, trans a další) lidi a lidi sympatizující či podporující.
Našim cílem je vytvořit platformu pro setkávání, sdílení a společné zážitky, oživit komunitní dění v Brně a informovat o queer tématech.
Pokud máte nápady a chtěli byste realizovat vlastní queer aktivity, u nás máte příležitost – vítáme aktivní schopné lidi, kteří mají chuť a chtějí pořádat akce pro ostatní.
QMU bylo založeno s cílem informovat a sdružovat LGBT+ lidi v rámci Masarykovy univerzity.


nahoru

Rádio R - Studentské rádio Masarykovy univerzity

www: odkaz do nového oknahttp://www.radior.cz

RADIOR

Kontakt

Rádio R
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10
602 00 Brno

tel.: +420 549 49 1950
ICQ: 414 892 154
Skype: radio.r
e-mail: honza.motal@gmail.com

Rádio R je internetová stanice, která chce rozvířit vody českého rozhlasového rybníčku. Mezi mnoha komerčními rádii, veřejnoprávními stanicemi Českého rozhlasu a specificky hudebně zaměřenými internetovými rádii, je Rádio R tak trochu netypickou rybkou. Chyťte si jí na háček! Rádio R vyplňuje prázdné místo v českém rozhlasovém a internetovém prostoru. S typickými českými stanicemi toho totiž nemá mnoho společného, nezajímají ho zákony trhu ani finanční zisk. Rádio R je nekomerční – neorientuje se na reklamu ani vysokou poslechovost. Není důležité, kolik posluchačů ho má právě naladěné, ale jací jsou, co chtějí a kam směřují. Protože za nimi má namířeno i Rádio R – do hudebních klubů, na kulturní i sportovní akce, mezi mladé hudební kapely, do školy, do práce, mezi příslušníky menšin, do tajů cizích jazyků a jiných kultur.
Rádio R je především studentské. Nadšený tým studentů podporovaný Masarykovou univerzitou stojí za vším, co vám Rádio R servíruje – od hudebních playlistů až po netradiční pořady, kterými chceme podporovat i menšinové rozhlasové žánry. Studentskou stanici ovšem nemusejí poslouchat jen studenti, ale i jejich rodiče a prarodiče, tety a strýčci, zaměstnaní i nezaměstnaní, velcí i malí, samotáři i lvi salónů… zkrátka všichni, které nebaví poslouchat maximum hitů prokládaných bloky reklamy a průpovídkami užvaněných moderátorů.
Se svými posluchači si chce Rádio R vytvořit přátelský vztah založený otevřené komunikaci a vzájemné inspiraci. Protože jenom nároční posluchači mohou vysílání posunout dál a pomoci zlepšovat jeho kvalitu.


nahoru

Slovenský dom v Brne

www: odkaz do nového oknahttp://slovenskydomvbrne.weebly.com/

e-mail: slovenskydombrno@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Slovensk%C3%BD-dom-v-Brne

-800047570112999

Logo Slovensky Dom V Brne

 

„Dom“ je symbolický název vyjadřující kulturní

 rozmanitost Slovenska, kde podjednou společnou střechou žije mnoho národů, každý charakteristický svojí
unikátní kulturou a historií.

Záměrem studentského spolku Slovenský dom v Brne je proto sbližování
slovenských a českých studentů s cílem představovat kulturní rozmanitost na
Slovensku. Skrze kulturně-společenské aktivity chceme vytvořit platformu
nejenom pro studenty Masarykovy univerzity se zájmem o kulturu Slovenska,
kterou jim přiblížíme prostřednictvím filmových večerů, literárních setkání,
krátkých přednášek na různá témata či výuky slovenštiny.

Pokud máte zájem se našich aktivit účastnit, neváhejte nás kontaktovat přes
webovou stránku nebo prostřednictvím Facebooku. Každá aktivita je víc než
vítána!


nahoru

Spolek přátel severské zvěře

www: odkaz do nového oknahttp://zverinec.fi.muni.cz/
Logo (1)Sídlo:
Botanická 68a
602 00 Brno
    
    
Cílem Spolku přátel severské zvěře je zastřešení aktivit organizovaných
studenty fakulty informatiky a přírodovědecké fakulty pro studenty
středních a vysokých škol. Vlajkovými akcemi jsou například InterSoB,
InterLoS či Korespondenční seminář z informatiky. Věnujeme se
i vylepšování prostředí fakulty informatiky. Při pořádání akcí
klademe důraz na propagaci přírodních věd a racionálního přístupu k
řešení problémů, stejně jako netradičních forem vzdělávání.

nahoru

Students for Liberty CZ

www: odkaz do nového oknahttp://www.studentsforlibertycz.cz/

Kontakt:Logosflpruhledne

Jan Tichý
jtichy@studentsforliberty.org

 

Students for Liberty CZ (Studenti za svobodu) jsou nezisková studentská organizace propojující studenty hlásící se k myšlenkám svobody. Působí na všech velkých českých univerzitách a mezi jejich aktivity patří přednášky,konference, distribuce literatury, ale také různé neformální akce.


nahoru

Studentší poradci

www: odkaz do nového oknahttp://poradci.muni.cz

PORADCI

Kontakt

Poradenské centrum Masarykovy univerzity
Studentští poradci
Komenského náměstí 2
602 00 Brno

tel.: 549 49 4599
e-mail: poradci@muni.cz

Studentští poradci o sobě říkají: "Jsme studenti Masarykovy univerzity a jsme připravení Vám poradit v běžných i mimořádných studijních situacích."

Služby studentských poradců jsou zdarma a jsou určeny studentům všech stupňů Masarykovy univerzity. Poradci také radí uchazečům o studium na MU nebo zájemcům o přestup z jiných vysokých škol. Proto je neváhejte kontaktovat.


nahoru

Symfonický orchestr Masarykovy univerzity

www: odkaz do nového oknahttp://www.orchestr.muni.cz/

KOFF

Kontakt


Symfonický orchestr MU
Mgr. Martin Mazánek
Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: orchestr.muni@gmail.com

Symfonický orchestr Masarykovy univerzity, založil v říjnu 2005 Martin Mazánek na Ústavu hudební vědy FF MU. Repertoár orchestru zahrnuje díla od baroka po současnost. Filozofií a cílem orchestru je provádět méně populární díla a takové skladby, které se hrají buď ojediněle, nebo se nehrají vůbec. Zprostředkování takových děl posluchači je reakcí na stále se zužující a téměř jednotný repertoár ostatních hudebních těles. Hráči orchestru získávají cenné zkušenosti jak ze samotné orchestrální hry, která jim nabízí možnost interpretace děl z různých časových období, tak i z příležitosti vyzkoušet si doprovod k scénickým dílům. V sezóně 2007/2008 orchestr na dvou koncertech úspěšně doprovázel divadelní představení. Výhodou je mladý kolektiv a až 4 koncerty za akademický rok. Náročnost repertoáru se odvíjí podle možností aktuálního hráčského sestavení.


nahoru

Vysokoškolské katolické hnutí

www: odkaz do nového oknahttp://www.vkhbrno.cz

VKH

Kontakt


Vysokoškolské katolické hnutí
Studentské centrum
Kozí 8
602 00 Brno

tel.:+420 511 119 026
email: studentske@centrum.cz

VKH Brno je občanským sdružením, které úzce spolupracuje s řádem jezuitů. Nabízí alternativní využití volného času studentům brněnských univerzit, organizuje a zprostředkovává přednášky, semináře a duchovní cvičení; koordinuje aktivity studentů a organizuje kulturní akce pro studenty v Brně, navazuje kontakty s podobnými organizacemi v České republice a v zahraničí.

Studenti mohou využívat prostor Studentského centra (SC) na Kozí 8. Součástí SC je knihovna, počítačová místnost s přístupem na internet a Galerie SC. Odehrává se zde příprava na svátosti (křest a biřmování), po pondělní mši svaté zde bývá čajovna, komunita St. Egidio zde připravuje jídlo pro bezdomovce, provozuje se zde filmový klub, nacvičuje divadlo a schází se zde několik společenství. V otevíracích hodinách vás přivítá a na šálek čaje pozve ochotný správce SC.

Absolventi brněnských univerzit se sdružují v rámci Akademického fóra (AF), přičemž zde mohou rozšiřovat svůj pohled na současné dění a obohacovat se o perspektivy jiných lidí a oborů. Podílejí se také na pořádání vzdělávacích a přednáškových akcí VKH.


nahoru

Fakulta sociálních studií

Be International

www: odkaz do nového oknahttp://www.beinternational.cz

Be International

Kontakt

Be International, o. s.
Hoppova 16
602 00 Brno

tel.: +420 736 435 829 a +420 731 563 427
e-mail: info@beinternational.cz

Be International je dobrovolnické občanské sdružení podporující aktivní zapojení mladých lidí do veřejného života. Poskytuje prostor pro seberalizaci nad rámec formálního vzdělávání. Be International se zaměřuje na lidsko-právní problematiku a politickou diskuzi, podporuje multikulturní myšlení a bojuje proti stereotypům a předsudkům. Organizuje debatní setkávání, podporuje studentské iniciativy, aktivismus za dobrou věc, vydává články, pořádá mezinárodní projekty a zapojuje se do nich s velkým odhodláním, podporuje dobrovolnictví na národní i mezinárodní bázi.

Be International věří v sílu hlasu mladých a snaží se, aby byl více slyšet.


nahoru

Dětský koutek FSS MU

www: odkaz do nového oknahttp://detko.fss.muni.cz

DETKO

Kontakt

Dětský koutek
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10
602 00 Brno

tel.: 549 49 3606
e-mail: detko@fss.muni.cz

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně funguje Dětský koutek - aktivita, která zmenšuje bariéry velké skupiny osob, jež den ode dne řeší jak skloubit rodinu, osobní život a studium či práci. Dětský koutek byl založen ve snaze pomoci rodičům z řad studentů a zaměstnanců univerzity. Pokud rodič potřebuje jít na přednášku, na konzultaci nebo do knihovny a zrovna nemá nikoho, kdo by mu pohlídal potomka, může jej svěřit do péče Dětského koutku. O hlídání se zde starají dobrovolníci a dobrovolnice, většinou také studující na FSS, nebo si rodiče s hlídáním vzájemně vypomáhají. Za služby Dětského koutku rodiče nic neplatí, zrovna tak dobrovolníci nejsou nijak finančně odměňováni. I vy si zde můžete "odložit" svou ratolest a nebo se naopak podílet na chodu této bohulibé činnosti.


nahoru

Gender centrum FSS MU

www: odkaz do nového oknahttp://gendercentrum.unas.cz

Gender

Kontakt

Gender centrum
Fakulta sociálních studií MU
Katedra sociologie / Gender
Joštova 10
602 00 Brno

e-mail: gender@fss.muni.cz

Gender centrum je studentským a absolventským spolkem na FSS MU v Brně, volně přidruženým k oboru odkaz do nového oknaGenderová studia, u jehož vzniku původně stálo.V současnosti členstvo sestává ze studujících nejen genderových studií, ale i dalších oborů. GC pořádá nepravidelné přednášky a diskuze a filmová promítání s genderovými tématy.
GC se také podílelo na založení odkaz do nového oknaGenderového informační centrum NORA


nahoru

Global Politics

www: odkaz do nového oknahttp://www.globalpolitics.cz/

Global Politics

Kontakt

e-mail: redakce@globalpolitics.cz


Webový časopis Global Politics vznikl v roce 2001 a patří mezi vůbec první česká internetová periodika věnující se mezinárodním vztahům a evropským studiím. Cílem projektu je nabídnout čtenářům odborně podložené pohledy na dění v politologii, mezinárodních vztazích, v Evropské unii a politice obecně. GP se zajímá také o politiku z pohledu kulturních událostí a uměleckých počinů všeho druhu. Časopis je studentským projektem a snaží se oslovit především studenty dotčených oborů a podpořit jejich širší zájem o politiku.


nahoru

Halas

www: odkaz do nového oknahttp://www.casopishalas.cz

HALAS

Kontakt

Halas o.s.
Táborská 1804
939 01 Pelhřimov

Redakce

Spolková místnost 0.08a
FSS MU, Joštova 10
602 00 Brno

e-mail: redakce@casopishalas.cz

 

Halas je studentský časopis, který píše o životě a studiu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vychází v tištěné i virtuální podobě. Tištěnou podobu můžete pravidelně nacházet k volnému rozebrání všude možně po fakultě, virtuální potom na internetových stránkách odkaz do nového oknawww.casopishalas.cz. Obsah Halasu však nemusíte jen konzumovat, můžete se na něm i aktivně podílet!

Časopis Halas má za sebou dlouhou historii, vydává se již od roku 1992. Redakce je složena výhradně ze studentů. Redakční rada se koná každé úterý od půl osmé večer ve Spolkové místnosti 0.08a. Připojit se k nám může kdokoliv. Přijďte mezi nás!


nahoru

MuniMUN

www: odkaz do nového oknahttp://munimun.org/

Oficial _Muni MUN_logo _kulatéFacebook: https://www.facebook.com/munimun.cz

 

 

MuniMUN (Model OSN Masarykovy univerzity)  je studentský spolek jehož hlavní náplní je pořádání výroční mezinárodní konference simulující reálné zasedání OSN. Během jednoho týdne se účastníci z celého světa promění v delegáty a zástupce jednotlivých států a nevládních organizací a diskutují nad tématy týkající se současného mezinárodního dění. Krom konference se pak MuniMUN věnuje pořádání dalších akcí a přednášek týkajících se činnosti OSN, např. tzv. MiniMUNů - jednodenních akcí sloužících jako příprava pro studenty se zájmem účastnit se Modelů OSN doma i v zahraničí.

 

 


nahoru

Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií

www: odkaz do nového oknahttp://okr-spolek.webnode.cz/

Kontakt

Okrašlovací Spolek Katedry environmentálních studií
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10
602 00 Brno

e-mail:okraslovak-akcni@googlegroups.com

Okrašlovací spolek vznikl na základě impulsu prof. Hany Librové na konci roku 1999. Sdružuje členy a příznivce Katedry environmentálních studií FSS, kteří se všemožně snaží podněcovat kulturní život, okrašlovat "neutěšené" prostředí Fakulty sociálních studií i jejího okolí. Tvoří (vymýšlí, plánuje, maluje, lepí, vyvěšuje, sází, rámuje, peče, vaří, plete, promítá) a připravuje různorodé společenské události. K tradičním akcím v poslední době patří vernisáže, Stromové slavnosti a Férové snídaně.


nahoru

Průšovo umělecké-úchylné divadlo (P.U.D.)

www: odkaz do nového oknahttp://pud.xf.cz

AIESEC

Kontakt

e-mail: ap17@seznam.cz

P.U.D. je ochotnický divadelní soubor převážně studentů Fakulty sociálních studií. Na fakultě se vyklubal v roce 2006 a od té doby vytrvale oblažuje veřejnost svými divadelními kousky. Z domácí, akademické, půdy často vyjíždí i do končin více či méně


nahoru

Sekuriťáci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti

www: odkaz do nového oknahttp://www.sekuritaci.cz

 
 
                 
„Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“ je původně projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení „Centrum pro bezpečnostní a strategická studia“ (CBSS). Díky této spolupráci portál disponuje svým vlastním mezinárodním standardním číslem seriálové publikace – ISSN 1802-6710. Sekuritaci.cz jsou čistě neziskovým projektem a členové redakce vykonávají veškerou svou činnost bez nároku na finanční odměnu. Provozní náklady jsou hrazeny ze stipendijního programu FSS MU na podporu kulturní a spolkové činnosti. Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci článků s bezpečnostní tématikou. Tyto články jsou rozděleny do čtyř základních kategorií: komentáře, měsíční analýzy, studie a rozhovory. Kromě těchto hlavních kategorií publikujeme také další typy textů věnující se bezpečnosti (recenze, eseje nebo glosy).

nahoru

Studentská sekce IIPS

www: odkaz do nového oknawww.ssiips.cz

Kontakt

Studentská sekce sekce IIPS, z. s.
Uprkova 1581/9
621 00Brno

facebook: www.facebook.com/ssiips

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu je univerzitním spolkem sdružujícím aktivní studenty politologicko-vědních oborů, kteří již nyní uvažují o své budoucí kariéře a studium je pro ně více koníčkem, než povinností. Hlavním důvodem její existence je profesní rozvoj těchto studentů, jenž je podporován prostřednictvím diskuzí a přednášek expertů z řad akademiků, politiků a dalších zajímavých osobností z celého světa. Tím dáváme studentům možnost proniknout do prostředí, ve kterém budou pravděpodobně působit po absolvování univerzity. Spolek tak vytváří prostor pro navazování kontaktů a seberealizaci svých členů, od nichž se očekává aktivní participace na celkovém chodu spolku a jeho jednotlivých projektech.

Nejvíce etablovaným projektem jsou tzv. Kulaté stoly, které v průběhu semestru pravidelně pořádáme. Mimo Kulaté stoly organizujeme také množství konferencí a besed, a zároveň zprostředkováváme bohatý interní program pro členy spolku. Studentská sekce IIPS pořádá časté exkurze do nejrůznějších institucí. Jedná se zejména o mezinárodní organizace a české i zahraniční ambasády.


nahoru

Filozofická fakulta

Česká asociace studentů psychologie (ČASP)

www: odkaz do nového oknahttp://www.caspos.cz/brno-detail

Kontakt

Česká asociace studentů psychologie, Brněnská sekce
Filosofická fakultaí MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: viceprezident.br@caspos.cz                                               Unnamed

Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie v České republice a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. V současné době je Česká asociace studentů psychologie, z.s. aktivní na pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze.


nahoru

Divadelní spolek - The Gypsywood Players

www: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://www.facebook.com/GypsywoodPlayers

email: gypsywood@phil.muni.cz

 

Divadelní spolek The Gypsywood Players byl založen v roce 1965. Jeho primárním cílem je poskytnout studentům anglistiky prostor k zlepšení nejen svých jazykových dovednosti, ale i ústního projevu před větší skupinou lidí. Ti, kteří neaspirují na pozici herce nebo herečky, se mohou stát členy organizačního a podpůrného týmu, a stát se tak například asistentem režiséra, manažerem, osvětlovačem či kostýmovým designérem. Výstupním produktem zkoušek jsou divadelní představení pro veřejnost.

Během dlouholeté historie spolku se v něm vystřídaly více než čtyři stovky studentů a akademických pracovníku, kteří odehráli desítky představení, jako například muzikál Animal Farm, My Fair Lady, Murder in the Cathedral, Hamlet nebo The Beggar's Opera.

V současné době se studenti do spolku zapojují prostřednictvím předmětu Gypsywood Players--kódové označení AJ93500—který si studenti KAA mohou zapsat opakovaně. Předmět se vypisuje jednou za rok, v podzimním semestru. Za svou snahu a dobrý výsledek jsou proto studenti odměněni třemi kredity.


nahoru

Divadelní spolek «Teatro Bufo»

www: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://www.facebook.com/pages/Teatro-Bufo/167472560007483

Kontakt: Daniel Vázquez Touriño: vazquez@phil.muni.cz

Studentský divadelní spolek zaměřený na divadlo ve španělštině.


nahoru

English Students’ Club (ESCape)

www: odkaz do nového oknahttp://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=525

ESCAPE

Kontakt

English Students’ Club
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filosofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: esc.english@gmail.com

 

Historie Katedra anglistiky a amerikanistiky měla již v roce 2004 přes 600 studentů a jejich počet se měl podle všeho nadále zvyšovat; na popud vedoucího katedry Jeffreyho A. Vanderziela se tehdy sešla skupina studentů, kteří měli zájem udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Po více než ročním polooficiálním působení proběhla v létě 2005 registrace pod hlavičkou občanského sdružení English Students’ Club (ESCape). Členové se rekrutují převážně z řad studentů katedry, kterých je dnes již přes 700.

Klub má poměrně široké spektrum aktivit, které tím či oním způsobem souvisí s anglofonní kulturou. Vydává svůj vlastní časopis ESCape Magazine, každý semestr organizuje tematický filmový klub, každoročně pořádá několik kulturních akcí a tradičních setkání (Halloween Party, Creativity Night, etc), případně spolupracuje s dalšími akademickými spolky (např. Českomoravská studentská společnost Williama Shakespeara). Akcí se krom studentů Katedry anglistiky a amerikanistiky pravidelně účastní i další příznivci anglofonní kultury. ESCape velmi úzce spolupracuje nejen se svojí domovskou katedrou, ale i s dalšími partnery a sponzory, kterými jsou převážně brněnské jazykové školy.

Pro další informace navštivte seznam chystaných akcí, archiv minulých akcí, fotogalerii, nebo diskusní fórum. Pokud budete chtít spolek kontaktovat, využijte kontaktní email.


nahoru

Historia Europeana

www: odkaz do nového oknahttp://historiaeuropeana.eu/

E-mail: historia.europeana@seznam.cz

 Historia _europeana _logo

Spolek HISTORIA EUROPEANA, který vznikl na jaře 2011, je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují moderním evropským dějinám. Zakladateli HE jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Sdružení vzniklo ze společné potřeby hlouběji promýšlet nedávné dějiny a klíčové fenomény, které se v nich odehrály. Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele (doktorandy a postdoktorandy) v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů. Pro naše spolupracovníky a členy jsou neméně cenné také zkušenosti získané při přípravě a organizaci těchto akcí. Pod záštitou Historického ústavu FF MU členové HE zorganizovali již tři ročníky mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století (2012 – Evropa sjednocená/rozdělená, 2013 – Proměny hranic, 2014 – Konflikty beze zbraní) a podíleli se na editování písemných výstupů z uspořádaných konferencí.


nahoru

Horizonty teatrologie

www: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3017

Kontakt

Veřejné přednášky KDS Horizonty teatrologie
Katedra divadelních studií

Gorkého 7

602 00 Brno

tel.: (+420) 549 494 528 (sekretariát)

e-mail: div@phil.muni.cz

 

Horizonty teatrologie je název pro cyklus veřejných přednášek Katedry divadelních studiíFilozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přednášky jsou určeny studentům a badatelům v oblasti teatrologie a příbuzných oborů, stejně jako studentům a pedagogům jiných oborů na FF i mimo ni a také všem, které zajímají témata spojená s divadlem v nejširším slova smyslu. Přednášky organizují sami studenti – pomocí dotazníků zjišťují, o jaká témata je největší zájem, a dle výsledků vybírají a kontaktují vytipované hosty. Během semestru se uskuteční obvykle až 6 přednášek, a to vždy jednou za dva týdny v odpoledních hodinách. Spolek Horizonty teatrologie si pomocí organizování veřejných přednášek bere za cíl aktivizovat studenty oboru divadelní vědy (i dalších), šířit nejnovější poznatky v oblasti teatrologie a dalších oborů s divadlem spojených, a v neposlední řadě také propagaci těchto oborů a nejnovějšího výzkumu. Díky hostům z nejrůznějších pracovišť České i Slovenské republiky vytváří Horizonty teatrologie platformu pro upevňování kontaktů a spolupráce v celém spektru teatrologických i dalších oborů.  


nahoru

Inflow

www: odkaz do nového oknahttp://www.inflow.cz/

Kontakt

Inflow
Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: redakce@inflow.cz
Facebook: Inflow.cz

E-zin Inflow.cz vznikl z iniciativy studentů a pedagogů Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se záměrem vytvořit kvalitní a přitom dynamické odborné periodikum pro oblast informační vědy a knihovnictví, které bude více než dalším „izolovaným e-skladištěm informací z oboru“, ale stane se skutečně přínosným pro jeho rozvoj. Inflow.cz se snaží naplnit vizi živého a pulzujícího oborového prostoru. Proto e-zin aktivně podporuje vznik a šíření odborných článků mladých autorů a autorek, které jsou často velmi kvalitní, ale díky nedostatku příležitostí i sebevědomí tvůrců by za jiných okolností buď vůbec nevznikly, nebo by neměly šanci oslovit širší odbornou a profesní veřejnost.

Kromě článků lze na Inflow publikovat též prostřednictvím blogu. Nedílnou součástí e-zinu je také experimentální internetový magazín. Specifikem a bonusem magazínové části je jeho audio část, kterou pravidelně zajišťuje oborové rádio LibRa, jenž vede rozhovory s význačnými osobnostmi a vědci v rámci oboru, a též multimediální skupina INHD, která zajišťuje video přenosy z významných oborových akcí.


nahoru

Jazykovědný spolek (JaSp)

www: odkaz do nového oknawww.facebook.com/jasp.muni

email: jasp.muni@gmail.com

Jazykovědný spolek (JaSp) byl založen 2. října 2013, a to jako studentský kroužek, jehož cíle zprvu nepřesahovaly kolektivní zpracování státnicových otázek. V současné době se JaSp soustředí nejen na spolupráci studentů, ale i na popularizaci jazykovědy, a to tak, že vytváří prostor pro přednášky přibližující její dnešní stav. Neboť jazykovědu nejde vnímat mimo kontext jiných humanitních i přírodních věd, se kterými ta spolupracuje, ovlivňuje je nebo je jimi ovlivňována, tematické zaměření JaSpu nemůže být a také není omezeno na čistě lingvistické otázky.


nahoru

Kočovná filosofická divadelní společnost

www: odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/cile.php

Kontakt: Josef Petrželka: josef@phil.muni.cz


nahoru

Masarykovi historici

www: odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wmas

Kontakt: muhistorici@seznam.cz

MASH je studentská organizace, na které se podílejí studenti Historického ústavu FF MU. Pomocí mimoškolských aktivit i úzké spolupráce s vyučujícími se snažíme zkvalitnit, zpřístupnit a učinit studium historie atraktivnějším. Mezi naše mnohé aktivity patří rovněž organizování odborných přednášek na půdě fakulty.


nahoru

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá

www: odkaz do nového oknawww.laskaopravdiva.cz, autentizovaný odkaz do nového oknahttps://www.facebook.com/pages/L%C3%A1ska-opravdiv%C3%A1/172509842869451

Kontakt: Jan Špaček: spacek@phil.muni.cz

Sbor má okolo 40 členů z řad studentů a pravidelně vystupuje na festivalech, koncertech, vernisážích, happeninzích a dalších akcích v Brně, v ČR i v cizině. Zaměřuje se na zřídka provozovanou hudbu Leoše Janáčka a na pravoslavnou duchovní tvorbu. Formálně funguje pod předmětem VH_15b a jeho sbormistrem je zaměstnanec Ústavu hudební vědy FF MU Jan Špaček.

Záznamy z vystoupení viz zde: http://www.youtube.com/laskaopravdiva


nahoru

Nadační fond studentů FF MU

www: odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wnfs

NF_FF_MUNI_horizont _basic _1

Kontakt

Nadační fond studentů FF MU
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: nfsFF@phil.muni.cz

Nadační fond studentů FF MU je dobrovolnický spolek, který podporuje kulturní a společenské dění nejen na fakultě. Pořádá především Reprezentační ples Filozofické fakulty MU, lampionový průvod u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, hudební festivaly Semestrstart a Semestrend k zahájení a ukončení akademického roku, seznamovací víkendové programy pro studenty prvních ročníků, někteří z jeho členů se podílí na přípravě Prvákovin.

Formou grantů finančně podporuje vědecké, kulturní a publikační aktivity studentů FF MU.


nahoru

PsyHub

www: odkaz do nového oknawww.psyhub.cz

email: info.psyhub@gmail.com

Cílem projektu je informovat o připravovaných akcích s psychologickou
tematikou (mimoškolních přednáškách, workshopech, konferencích), určených jak
pro studenty psychologie, tak širokou veřejnost. Na stránkách www.psyhub.cz
informace o akcích shromažďuje a organizuje do přehledného kalendáře.

PsyHub vznikl jako propojovací článek mezi rostoucím množstvím psychologicky
zaměřených akcí a velkým zájmem o tyto akce ze strany studentů (psychologických
i jiných oborů) a veřejnosti.


nahoru

Revue Pulsy

www: odkaz do nového oknahttp://pulsyrevue.wordpress.com/

email: revue.pulsy@gmail.com

Revue Pulsy je on-line literární časopis, který slouží jako prostor, v němž mohou studenti publikovat své práce týkající se literatury. Těžiště časopisu jsou dvě - recenze knih soudobých českých autorů a (seminární) práce či studie se zaměřením na literaturu. To vše doplňují informace o literárním i uměleckém dění, reportáže, pozvánky a rozhovory.

 


nahoru

Studentská sekce České archivní společnosti

www: odkaz do nového oknahttp://bss-cas.eu

SSCAS

Kontakt

Brněnská studentská sekce České archivní společnosti
Ústav Pomocných věd historických a archivnictví
Arna Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: cas.brno.studenti@gmail.com

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním spolkem sdružujícím archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty, ale i další příznivce z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví. BSS ČAS združuje zejména studenty archivnictví a pomocných věd historických na MU. Našim prvotním posláním je aktivizace studentů, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků v oblasti archivnictví, PVH a jiných historických a blízkých oborech, podpora odborných aktivit a zájmů archivářů.  Snažíme se taky o osvětu a propagaci těchto oborů na veřejnosti v ČR a o informování o českých projektech a aktivitách na mezinárodní úrovni. Naší prioritou je vytváření a upevňování kontaktů a spolupráce s archivy doma i v zahraničí a pomoc při uplatnění našich studentů v budoucím životě. BSS ČAS organizuje nejrůznější přednášky, odborné exkurze doma i v zahraničí, ale taky množství neformálních setkání a to pravidelně několikrát za rok.


nahoru

Studentský spolek při ÚKS

KontaktLogo

Studentský spolek při ÚKS
Ústav klasických studií
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno

e-mail: sspuks@gmail.com

Studentský spolek při ÚKS je studentská organizace, jejímž cílem je vnést život do studia starověkých dějin a zdánlivě mrtvých jazyků, sblížit je s těmi živými a dokázat, že obory studované na Ústavu klasických studií opravdu mají místo v dnešní společnosti, která napohled patří jen ekonomům, stavebním inženýrům a informatikům.

Našich cílů se snažíme dosáhnout mezioborovou a meziročníkovou integrací studentů a rozličnými aktivitami (pasování prváků, komentovaná promítání, divadelní představení a mnoho dalšího…). Jsouce si vědomi, že studium přináší mnohé nástrahy, nabízíme též pomocnou ruku těm méně zkušeným a snažíme se, aby o studiu na ÚKS bylo možno říci: docet et delectat.

 


nahoru

Teatro Bufo

www: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://www.facebook.com/pages/Teatro-Bufo/167472560007483?ref=ts&fref=ts

Logo (3)

 

Teatro Bufo je divadelný spolok, ktorý bol založený lektorkami Athenou Alchazidu a Anou Isabel Arranz v roku 1993 pre divadelných nadšencov FF MU, študujúcich španielsky jazyk aliteratúru. Od jeho vzniku bolo zrealizovaných mnoho predstavení španielskej a hispanoamerickej divadelnej klasiky (Los títeres de la cachiporra, Los intereses creados, La Celestina, La dama boba, atď.), ale aj nových experimentálnych hier (Idiotas contemplando la nieve), či dokonca hier vytvorených samotnými študentami FF MU (¡Ni conciertos, ni hostias!).

Členmi divadleného spolku sú vždy, okrem vedúcich lektorov, študenti FF MU, ktorí sa s veľkou chuťou zapájajú do tejto aktivity. Teatro Bufo je otvorené študentom, ktorí majú motiváciu vyskúšať si rolu nie len herečiek a hercov, ale aj producentov, či režisérov. Zároveň dostávajú možnosť spojiť divadelné umenie so španielskym jazykom a obohatiť tak seba aj iných študentov, ktorí sa zúčastňujú ako diváci predstavení spolku. 

Teatro Bufo vystriedalo rôznych režisérov zo Španielska, Kolumbie, či Mexika a predstavilo svoje hry nie len vo viacerých mestách Česka a Slovenska, ale jedenkrát aj na festivale španielskeho divadla vo Varšave. Momentálne pracuje Teatro Bufo pod taktovkou vyučujúceho Daniela Vázqueza Touriña, ktorý vedie a usmerňuje študentov pri celoročnej príprave divadelného predstavenia. 

Odkaz na video z predstavení: https://vimeo.com/channels/351752


nahoru

Právnická fakulta

Evropská asociace studentů práva (ELSA) Brno

www: odkaz do nového oknahttp://brno.elsa.cz

ELSA

Kontakt

ELSA Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70
602 00 Brno

e-mail: brno@elsa.cz

Evropské sdružení studentů práv (The European Law Students' Association – ELSA) je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků. ELSA byla založena v roce 1981. Sdružuje 30 000 studentů práv ve 40 evropských zemích na více než 200 univerzitách a je považována za největší studentskou organizaci tohoto typu na světě. ELSA ČR se nachází v Praze, ve vedení jsou zastoupeny jednotlivé lokální skupiny, mezi které patří i ELSA Brno.
ELSA přispívá k osobnímu rozvoji mladých lidí jak v oblasti profesní, tak osobnostní. Umožňuje studentům navázat cenné kontakty a získat nadstandardní znalosti a dovednosti v oblasti práva i v dalších příbuzných oborech.


nahoru

JINÉ PRÁVO

www: odkaz do nového oknahttp://jinepravo.blogspot.com/

 Zapomeňte na to, že právo je "souborem platných právních norem". Skutečné právo je jiný svět: je to intelektuální výzva, kontext, zábava, umění, poslání, život... Tento blog přináší novinky a náhodné postřehy ze světa jiného práva.


nahoru

Masarykův právnický spolek

www: odkaz do nového oknahttp://www.law-mps.cz

Kontaktní e-mail: Kovaricek@law-mps.cz

Masarykův právnický spolek je založen na ideách prvního československého prezidenta a zakladatele naší univerzity Tomáše Garrigue Masaryka. Spolek se angažuje v oblasti organizování akademických i sociálních akcí, zájezdů po České republice i zahraničí, vzdělávání studentů a pomáhání studentům k získání vysněné praxe v nejrůznějších oborech.


nahoru

Právnické ochotnické divadlo

www: odkaz do nového oknahttp://www.divadlo.law.muni.cz/

POD

Kontakt

Právnické ochotnické divadlo
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70
602 00 Brno

POD vzniklo v létě roku 2005. Koncem letního semestru 2006 byla odehrána první nastudovaná hra LOTRANDO aneb PO STARU SE KRÁST NEDÁ. Protože to bylo poprvé, netroufli jsme si hrát před velkým publikem, rozhodli jsme se sehrát naše vystoupení v parku u školy, což bylo velmi romantické a vzhledem k blížící se bouřce i strašidelné. Postupně POD vystoupilo na půdě ostatních fakult nebo amatérských přehlídkách.


nahoru

Lékařská fakulta

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

www: odkaz do nového oknahttp://www.ifmsa.cz/

IFMSA

Kontakt

International Federation of Medical Students' Associations
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
662 43 Brno

tel.: +420 549 491 398
e-mail: lp.muni@ifmsa.cz

IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) je nezávislá nepolitická organizace sdružující 97 organizací studentů medicíny z 89 různých zemí. Organizace byla založena v květnu roku 1951 jako důsledek poválečné vlny přátelství mezi studenty, je přidružena k OSN (Organizace Spojených Národů) a WHO (Světová Zdravotnická Organizace) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. V České republice je IFMSA reprezentována IFMSA Česká republika (IFMSA CZ), která působí na sedmi lékařských fakultách v ČR (v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové a Olomouci). Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v ČR, který o členství požádá.

Členství je dobrovolné a bezplatné a umožňuje studentům zúčastnit se letních zahraničních stáží nebo se zapojit do různých projektů. V praxi to znamená, že pro studenty lékařské fakulty MU pořádáme jednoměsíční klinické a výzkumné výměnné stáže do celého světa, stáže pro studenty, kteří na ně přijíždí do České republiky ze zahraničí, spolu s tím i zábavní program, výlety apod. Dále organizujeme řadu lokálních, republikových i mezinárodních projektů (např. Medvídková nemocnice, Dětský úsměv, Den proti diabetu, Den proti AIDS, Daruj krev, odkaz do nového oknaVýuka první pomoci na základních školách, Medické scelení, Medické půlení, odkaz do nového oknaSmokefree day a Smokefree party, spolupracujeme s Lékaři bez hranic a mnoho dalších).


nahoru

Masaryk International Medical Students Association (MIMSA)

www: odkaz do nového oknahttp://www.mimsa.cz

MIMSA

Kontakt

MIMSA (Masaryk International Medical Students Association)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
662 43 Brno

tel.: +420 549 496 388
e-mail: info@mimsa.cz

MIMSA je oficiální sdružení studentů, kteří na LF MU studují v anglickém studijním programu všeobecné lékařství. Tato organizace pořádá jak přednášky a semináře, tak volnočasové aktivity pro studenty. MIMSA je otevřena všem studentům Lékařské fakulty, tedy i studentům programů v českém jazyce. Máte tak možnost navázat kontakty se studenty ze zahraničí a zažít třeba i takové příhody, jako Štěpán s Mirečkem v sérii o Básnících. Setkání se zahraničními studenty je dobrou příležitostí, jak navázat přátelství s lidmi jiných národností, procvičit si jazyk a poznat odlišnou mentalitu.


nahoru

Sdružení studentů stomatologie (SSS)

www: odkaz do nového oknahttp://www.ssscr.cz/

SSS

Kontakt

Sdružení studentů stomatologie
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
662 43 Brno

tel.: +420 773 650 692
e-mail: kajka.florykova@mail.muni.cz

SSS je dobrovolná nezisková organizace otevřená všem studentům stomatologie a zubního lékařství v České republice. Smyslem jejího založení v roce 2000 bylo vyplnění hluchého prostoru mezi organizacemi, které pořádají čistě stomatologické zahraniční stáže pro studenty českých fakult. Postupem času se aktivity sdružení začaly rozrůstat na organizaci tuzemských přednášek pro studenty, na založení tradice letního stomatologického tábora a podzimního Representačního plesu studentů stomatologie ČR.
V oblasti mezinárodní je nutné zmínit, že SSS je členem International Association of Dental Students, přes kterou organizuje výměnné pobyty studentů na klinikách mimo Česko a také zahraničních kolegů u nás, což je podstatná část a pro mnoho studentů také nejzajímavější oblast činnosti SSS ČR.


nahoru

Spolek mediků

www: odkaz do nového oknahttp://spolek.med.muni.cz

SPOLEKMEDIKU

Kontakt

Spolek mediků
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
662 43 Brno

tel.: +420 727 491 398
e-mail: spolek@med.muni.cz

Spolek mediků je jeden z nejstarších dosud trvajících studentských spolků v Brně. 14. 11. 1919 přijala Zemská správa politická na Moravě žádost o ustanovení Spolku československých mediků v Brně a 24. 11. 1919 proběhla ustavující valná hromada SčsM v Brně. Činnost spolku byla přerušena po uzavření vysokých škol 17. 11. 1939, ale k jeho uzavření a likvidaci došlo až 5. 2. 1944. Po osvobození byla činnost obnovena, a to až do roku 1952. Dále ještě krátce v letech 1968 a 1969. Poslední obnovení činnosti bylo v roce 1989. Spolek mediků realizuje širokou škálu aktivit. Pořádá plesy (Imatrikulační, Jarní), nepravidelné charitativní akce (Medici Malým Marodům), organizuje konference SVOČ (soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti), pomáhá studijnímu oddělení s organizací přijímaček a zápisů prvních ročníků. Členové se scházejí na tzv. „kytarovačkách“ nebo pořádají burzy učebnic.

K celoroční práci patří zajišťování aktuálních zkouškových otázek v písemné i virtuální formě, provoz burzy skript, objednávání a vydávání odborné literatury, zajišťování provozu klubu A. Trýba (suterén Lékařské fakulty na Komenského nám. 2 v Brně), vydávání časopisu Medik on-line, účast v kolegiu děkana a nejen to.


nahoru

Přírodovědecká fakulta

EGEA Brno

www: odkaz do nového oknahttp://geogr.muni.cz/egea

http://www.egea.eu/

0_EGEA_logo _Plain

Kontakt:

brno@egea.eu

 

Studujete geografii a školní lavice jsou vám malé? Tak to hledáte nás a my vás!

European Geography Association (EGEA) je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Tato organizace byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Varšavou a Utrechtem. Dnes působí na více než 90 univerzitách napříč Evropou. Tyto jednotlivé univerzitní skupiny se nazývají „entity“, které se podílejí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných či vědecko-zábavných programů. Účast všech je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na principu „studenti studentům“. Tady v Brně byla EGEA založena v roce 2010 a od té doby je velice aktivní.

Naším cílem je nabídnout příležitosti osobního rozvoje mladým geografům a umožnit jim naplnění jejich potenciálu mladých vědců.


nahoru

Spolek přírodovědců

www: odkaz do nového oknahttp://spolek.sci.muni.cz

SPOLEKSCI

Kontakt

Spolek přírodovědců
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno

e-mail: spolek@sci.muni.cz

Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity je sdružení zejména studentů, zaměstnanců a absolventů Přírodovědecké fakulty MU, ale i ostatních příznivců přírodních věd.Cílem spolku je vytváření příležitosti pro setkávání svých členů a příznivců, což činí pořádáním přednáškových cyklů (Věda a management, Osobnosti české vědy, Genius loci, Mezinárodní vědecké projekty) i kulturně-společenských akcí (plesy, koncerty, besedy, happeningy, výlety, charitativní sbírky). Mimo to Spolek provozuje v areálu PřF na Kotlářské v nově otevřeném informačním centru hernu deskových her a inicioval program třídění komunálního odpadu v areálu PřF.


nahoru

Fakulta informatiky

Divadlo na Fakultě Informatiky

www: odkaz do nového oknahttp://www.fi.muni.cz/divadlo/

DVADLOFI

Kontakt

Divadlo na FI
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Botanická 68a
602 00 Brno

Studentský divadelní soubor působí na Fakultě informatiky od roku 1998. Původně jako výhradně zájmová záležitost, od roku 2006 pak v rámci celouniverzitně volitelného předmětu „Divadelní hra“. Během jarního semestru je vždy nastudována inscenace, jejíž premiéra probíhá v největší posluchárně fakulty v den konání Dies Academicus Brunensis (polovina května). Následuje repríza ve sklepní scéně Centra experimentálního divadla Divadla Husa na provázku. Další reprízy pak probíhají většinou v atriu FSS MU i jinde, derniéra v sále kulturního centra Starý Pivovar v areálu VUT. Po derniéře následuje závěrečný víkendový výjezdní seminář do Litovan, na němž se zhodnotí klady i zápory společného úsilí.

Na začátku semestru probíhá konkurz z přihlášených studentů. Ti zájemci o předmět, kteří neuspějí v obsazení jednotlivých rolí, se podle potřeby mohou začlenit do realizačního týmu představení (původní hudba, zvuk, světla, projekce, stavba scény, rekvizity, kostýmy, inspice, nápověda, design scény a plakátu atp.) Předmět je přístupný studentům celé MU, pro regulérní zápis je nutný souhlas učitele v souladu s výsledky konkurzu. Kdo již jednou předmět absolvoval, může se opakovaně na vzniku dalších představení zúčastnit, avšak nemá již právo na kredity; fidivadlo je chápáno hlavně jako praktický seminář kreativity a týmové spolupráce.


nahoru

Filmový festival Fakulty informatiky

www: odkaz do nového oknahttp://festival.fi.muni.cz/odkaz do nového oknahttp://www.fi.muni.cz/lemma/

Kontakt:sojka@fi.muni.cz

Filmový festival Fakulty informatiky je výsledkem úsilí studentů Masarykovy univerzity, kteří během dvou semestrů pod vedením pedagogů FI MU v předmětech PV110 Základy filmové řeči a PV113 Produkce audiovizuálního díla absolvují kompletní výuku praktické produkce filmu, často bez předchozích zkušeností. V malých týmech i jednotlivě prochází celým procesem přípravy krátkometrážního filmu od námětů přes literární a technické scénáře, produkci, střih, postprodukci a zvládají práci scénáristů, režisérů, kameramanů, zvukařů, produkčních, střihačů, herců a dalších.

První filmový festival vznikl v roce 2001. Během jednoho semestru vzniklo deset filmových etud. Úspěch byl nevídaný, jak vystihla redaktorka studentského časopisu Informagika: "Fakt, že pod rukama informatiků vzniklo deset vtipných snímků, mi připadá podobně neuvěřitelný jako možnost, že deset angličtinářů napíše operační systém." Festival se od té doby opakoval již každoročně a laťka kvality i návštěvnost festivalu se neustále zvyšuje.


nahoru

Studentská unie Fakulty informatiky

www: odkaz do nového oknahttp://su.fi.muni.cz/

SUFI

Kontakt

Studentská unie Fakulty informatiky
Fakulta informatiky MU
Botanická 68a
602 00 Brno

e-mail: su@fi.muni.cz

Studentská unie je nezisková organizace působící při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Její členové jsou studenti FI MU, kteří se zajímají o dění na fakultě i mimo ni. Cílem studentské unie je pomoci se studiem a zpestřit život studentům MU, především těm z FI. Nejvýznamnější akcí je Ples FI. Jinými jsou nejrůznější turnaje (DDR, Guitar Hero, ...), pomoc s výukou angličtiny (hromadná doučování i setkání, v plánu je promítání filmů v originálním znění, ...), Tančírna MU (ve spolupráci se Spolkem mediků) a další akce podněcující setkávání studentů. Členem Unie se může stát každý student FI, který by se rád zapojil do stávajících akcí nebo rozjel svou vlastní.


nahoru