Services provided (Czech only)

Badatelská agenda

Otevírací doba badatelny: pondělí až čtvrtek, 9-12 a 13-15 hod.
Badatelské dotazy: archiv@rectdotmunidotcz, 549 494 223

Materiály ke studiu budou připraveny po konzultaci na výše uvedených kontaktech.

Badatelna je umístěna ve 3. patře budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5.

Nahlížení do archiválií bude žadateli umožněno po vyplnění Badatelského listu a předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Podrobnosti bádání v Archivu MU upravuje Badatelský řád vydaný Směrnicí rektora č. 2/2013.

Vyhotovování potvrzení o studiu a druhopisů studijních dokladů

Archiv MU vyhotovuje potvrzení o studiu, výpisy ze studijních plánů a druhopisy studijních dokladů ze studijních spisů uložených v tomto Archivu.

Žádosti o vyhotovení dokladu posílejte písemně poštou nebo elektronicky spolu s vyplněným formulářem na níže uvedené adresy:

Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
nebo archiv@rectdotmunidotcz

Vyhotovené doklady jsou zasílány poštou na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit se zaměstnanci archivu (viz kontakty), i v tomto případě je však potřeba v žádosti vyplnit platnou korespondenční adresu.

Rešerše

  • odborné, historiografické
    kontakt: archiv@rectdotmunidotcz, 549 494 223
  • správní
    kontakt: archiv@rectdotmunidotcz, 549 494 223