Research group Biomolecular NMR Spectroscopy

Total number of projects in 2014: 8


BioNMR Facilities - Bio NMR (261863)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:9/2010 - 12/2014
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104)
MU Investigator:Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:10/2012 - 9/2016
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S)
MU Investigator:Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:10/2011 - 9/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:2/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drug discovery (624894)
MU Investigator:Alexander Petrov, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:10/2014 - 9/2016
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Struktura a dynamika komplexů přechodných kovů a jejich interakce s kavitandy (GAP206/12/0539)
MU Investigator:Prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more