Výzkumná skupina Výpočetní chemie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Středoevropský technologický institut
Výzkumná skupina Výpočetní chemie
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:budova 11, areál Kotlářská 2, Veveří, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
budova A4, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Šumavská 416/15, Ponava, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
budova A15, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Fax:549 49 1070
E-mail:info@ceitecdotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ceitec.muni.cz

Vedoucí pracoviště:
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.