Výzkumná skupina Metabolomika

Záznamů v roce 2014 je celkem: 23

 

DVOŘÁKOVÁ, Veronika - KURICOVÁ, Katarína - PÁCAL, Lukáš - MARČANOVÁ, Zuzana - TOMANDL, Josef - SVOJANOVSKÝ, Jan - KRUSOVÁ, Darja - OLŠOVSKÝ, Jindřich - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - ŘEHOŘOVÁ, Jitka - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Abnormality thiaminového metabolismu přispívají k progresi diabetické nefropatie. 2014.


více

 

BARTÁKOVÁ, Vendula - PLESKAČOVÁ, Anna - KUDLÁČ, Roman - KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - ŠEBEKOVÁ, Katarina - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina.
ALTERATIONS OF THIAMINE METABOLISM AND INCERASED CABOXYMETHYLLYSINE LEVELS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS. 2014.


více

 

LIPKOVÁ, Jolana - PAŘENICA, Jiří - ĎURIŠ, Kamil - HELANOVA, K - TOMANDL, Josef - KUBKOVÁ, Lenka - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine. ISSN 1591-9528, 2014.


více

 

VYKYDALOVÁ, Marie - HORKÁ, Marie - RŮŽIČKA, Filip - DUŠA, Filip - MORAVCOVÁ, Dana - KAHLE, Vladislav - ŠLAIS, Karel.
Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Elsevier, Nizozemsko. ISSN 0003-2670, 2014, vol. x, no. x, s. x-x.


více

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, s. 157-158. 10.2.2014.


více

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, s. 111-112. 10.2.2014.


více

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


více

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, s. 133-134. 2014, Olomouc.


více

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BARTÁKOVÁ, Vendula - KUDLÁČ, Roman - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - CELÁ, Andrea - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Determination of Plasma Thiamine and Its Phosphorylated Esters - Study of Gestational Diabetes. Olomouc : Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, s. 180-181. 10.2.2014, Olomouc.


více

 

DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva - TOMANDL, Josef.
Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry. Vyd. 1st. Brno : Masaryk University Brno, 2014. 211 s.


více

 

ZENDULKA, Ondřej - SABOVÁ, Michaela - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ŠVÉDA, Petr - FARKOVÁ, Marta - JUŘICA, Jan.
Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. 2014.


více

 

JUŘICA, Jan.
Farmakologické možnosti v léčbě kašle. Vox pediatriae, SPLDD. ISSN 1213-2241, 2014, vol. 14, no. 8, s. 19-23.


více

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


více

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - KONEČNÁ, Kateřina - ZENDULKA, Ondřej.
Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. 2014. Ve vydaném suplementu jsou chybní autoři. Správně jsou takto: Dovrtělová G., Sabová M., Juřica J., Konečná K., Zendulka O.


více

 

PÁCAL, Lukáš - BARTÁKOVÁ, Vendula - PLESKAČOVÁ, Anna - KUDLÁČ, Roman - KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Plazmatické hladiny thiaminu v těhotenství jsou snížené u žen s gestačním diabetem. 2014.


více

 

JUŘICA, Jan - TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - BREJCHA, Stanislav - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela.
Stanovení fenotypu CYP1A2 in vivo pomocí kofeinu pro klinické aplikace. 2014.


více

 

TURJAP, Miroslav - JUŘICA, Jan.
TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ QUETIAPINU. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, spol. s r. o. ISSN 1212-0383, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 75 - 81.


více

 

ŠPLÍCHAL, Zbyněk - NOVÁK, Jan - ZLÁMAL, Filip - FOREJT, Martin - JACKOWSKÁ, Aneta - TOMANDL, Josef - TOMANDLOVÁ, Marie - VAŠKŮ, Anna - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.


více

 

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - NOVÁK, Jan - ZLÁMAL, Filip - FOREJT, Martin - HAVLENOVÁ, Soňa - JACKOWSKÁ, Aneta - TOMANDL, Josef - TOMANDLOVÁ, Marie - ŠPLÍCHAL, Zbyněk - VAŠKŮ, Anna.
The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. 2014, no. 15 (2014), s. 244-251.


více

 

KLUZ, Krystyna - PAŘENICA, Jiří - KUBKOVÁ, Lenka - LITTNEROVÁ, Simona - TOMANDL, Josef - POLOCZEK, Martin - TOMAN, Ondřej - TESÁK, Martin - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - MAŇOUŠEK, Jan - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - ŠPINAR, Jindřich - JARKOVSKÝ, Jiří.
Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2014.


více

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - ZENDULKA, Ondřej.
Vliv oleamidu na metabolickou aktivitu CYP2C6 a fagocytární aktivitu potkana. 2014.


více

 

obálkaTOMANDL, Josef - DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Základy lékařské chemie a biochemie. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.


více

 

PREISLER, Jan - KANICKÝ, Viktor - VACULOVIČ, Tomáš - FOLTYNOVÁ, Pavla - PEŠ, Ondřej.
Způsob přípravy vzorků pro atomové spektrometrické techniky. . Patent. Česká republika, Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. Číslo: 304648. Vlastník: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Registrace: 13.12.2014. Přijato: 9.7.2014.


více