Research group Metabolomics

Total number of titles in 2014: 45

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 45 records, displayed 1 - 30

 

SCHEJBAL, Jan - ŘEMÍNEK, Roman - ZEMAN, Lukáš - PELCOVÁ, Marta - GLATZ, Zdeněk.
A NOVEL APPROACH IN CYTOCHROME P450 INHIBITORS’ SCREENING: IMMOBILIZED ENZYME MICROREACTOR FOR ON-LINE STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014.


more

 

DVOŘÁKOVÁ, Veronika - KURICOVÁ, Katarína - PÁCAL, Lukáš - MARČANOVÁ, Zuzana - TOMANDL, Josef - SVOJANOVSKÝ, Jan - KRUSOVÁ, Darja - OLŠOVSKÝ, Jindřich - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - ŘEHOŘOVÁ, Jitka - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Abnormality thiaminového metabolismu přispívají k progresi diabetické nefropatie. 2014.


more

 

BARTÁKOVÁ, Vendula - PLESKAČOVÁ, Anna - KUDLÁČ, Roman - KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - ŠEBEKOVÁ, Katarina - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina.
ALTERATIONS OF THIAMINE METABOLISM AND INCERASED CABOXYMETHYLLYSINE LEVELS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS. 2014.


more

 

ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk - THORMANN, Wolfgang.
Application of On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method: Kinetic and Inhibition Study of CYP3A4 Mediated N-Demethylation of Ketamine. 2014.


more

 

LIPKOVÁ, Jolana - PAŘENICA, Jiří - ĎURIŠ, Kamil - HELANOVA, K - TOMANDL, Josef - KUBKOVÁ, Lenka - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine. ISSN 1591-9528, 2014.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - GLATZ, Zdeněk - TOMANDL, Josef.
Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for amino acid profiling of human plasma samples. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 319-322. 20.10.2014, Brno.


more

 

MÁDR, Aleš - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for the analysis of energetically important compounds for use in human assisted reproduction. 2014.


more

 

VYKYDALOVÁ, Marie - HORKÁ, Marie - RŮŽIČKA, Filip - DUŠA, Filip - MORAVCOVÁ, Dana - KAHLE, Vladislav - ŠLAIS, Karel.
Combination of micropreparative solution isoelectric focusing and high-performance liquid chromatography for differentiation of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis group from vascular catheter. Analytica Chimica Acta, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0003-2670, 2014, vol. x, no. x, pp. x-x.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 157-158. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of various capillary electrophoretic approaches for the study of drug–protein interaction with emphasis on minimal consumption of protein sample and possibility of automation. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Germany. ISSN 1615-9306, 2014, pp. xx-xx.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 111-112. 10.2.2014.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constant of 1st generation antidiabetic drug with human serum albumin. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 325-327. 20.10.2014, Brno.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constants of selected sulfonylureas drugs. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constants of tolbutamide/chlorpropamide with HSA. 2014.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 133-134. 2014, Olomouc.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BARTÁKOVÁ, Vendula - KUDLÁČ, Roman - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - CELÁ, Andrea - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Determination of Plasma Thiamine and Its Phosphorylated Esters - Study of Gestational Diabetes. Olomouc : Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 180-181. 10.2.2014, Olomouc.


more

 

TURJAP, Miroslav - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - ZENDULKA, Ondřej - JUŘICA, Jan.
DETERMINATION OF TESTOSTERONE AND ITS 5 METABOLITES IN THE INCUBATION MEDIA AS A MEASURE OF CYTOCHROME P450 METABOLIC ACTIVITY. 2014. ISBN 978-80-904959-2-0.


more

 

DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva - TOMANDL, Josef.
Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry. Vyd. 1st. Brno : Masaryk University Brno, 2014. 211 pp.


more

 

ZENDULKA, Ondřej - SABOVÁ, Michaela - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ŠVÉDA, Petr - FARKOVÁ, Marta - JUŘICA, Jan.
Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. 2014.


more

 

JUŘICA, Jan.
Farmakologické možnosti v léčbě kašle. Vox pediatriae, SPLDD. ISSN 1213-2241, 2014, vol. 14, no. 8, pp. 19-23.


more

 

MIDLIK, Adam - ŠEBRLOVÁ, Kristýna - KUŠNYEROVÁ, Ivana - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - JUŘICA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva - PEŠ, Ondřej.
HPLC-MS Identification of Metabolites of Selected Benzophenanthridine Alkaloids by Rat Liver Microsomes. In Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. Praha : Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014. ISBN 978-80-905704-1-2, pp. 205-474. 16.3.2014, Praha.


more

 

CELÁ, Andrea - DĚDOVÁ, Tereza - MÁDR, Aleš - GLATZ, Zdeněk.
In-capillary derivatization of amino acid followed by capillary electrophoresis with fluorescence detection. 2014.


more

 

ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk - THORMANN, Wolfgang.
Kinetic Study OF Ketamine N-Demethylation Mediated by On-Line Enantioselective Capillary Electrophoresis Method. 2014.


more

 

MIDLIK, Adam - SÁNDOR, Roman - NOSKOVÁ, Kristýna - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - JUŘICA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva - PEŠ, Ondřej.
LIQUID CHROMATOGRAPHIC MASS SPECTROMETRIC DETECTION OF METABOLITES OF MINOR BENZO[C]PHENANTHRIDINE ALKALOIDS. In Proceedings of CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 329-332. 2014, Brno.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Metabolomics: the tool for the improvement of pregnancy outcome in the human assisted reproduction. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

LANGMAJEROVÁ, Monika - ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk.
Microsomes and drugs on-line incubation monitored by capillary electrophoresis couplet to mass spectrometry. 2014.


more

 

CELÁ, Andrea - DĚDOVÁ, Tereza - MÁDR, Aleš - GLATZ, Zdeněk.
Nano scale derivatization followed by capillary electrophoresis with fluorescence detection. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.


more

 

PELCOVÁ, Marta - LANGMAJEROVÁ, Monika - CVINGRÁFOVÁ, Eliška - JUŘICA, Jan - GLATZ, Zdeněk.
Nonaqueous capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Germany. ISSN 1615-9306, 2014, vol. 37, no. 19, pp. 2785-2790.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 45 records, displayed 1 - 30