Research group Metabolomics

Total number of titles in 2015: 24

 

LIPKOVÁ, Jolana - PAŘENICA, Jiří - ĎURIŠ, Kamil - HELANOVA, Katerina - TOMANDL, Josef - KUBKOVÁ, Lenka - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine, Milan, SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, Italy. ISSN 1591-8890, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 405-414.


more

 

MELUZÍN, Jaroslav - TOMANDL, Josef.
Can Biomarkers Help to Diagnose Early Heart Failure with Preserved Ejection Fraction?. Disease Markers, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 0278-0240, 2015, vol. 2015, no. "426045", pp. 1-9.


more

 

LANGMAJEROVÁ, Monika - ŘEMÍNEK, Roman - PELCOVÁ, Marta - FORET, František - GLATZ, Zdeněk.
Combination of on-line capillary electrophoretic assay with mass spectrometry detection for the study of drug metabolism by cytochromes P450. Electrophoresis, Weinheim, Verlag Chemie, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1365-1373.


more

 

book coverMICHALCOVÁ, Lenka - NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of capillary electrophoresis and isothermal titration calorimetry for determination of the binding constant. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Comparison of various capillary electrophoretic approaches for the study of drug–protein interaction with emphasis on minimal consumption of protein sample and possibility of automation. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Germany. ISSN 1615-9306, 2015, vol. 38, no. 2, pp. 325-331.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Determination of binding constant by capillary electrophoresis - frontal analysis and isothermal titration calorimetry. 2015.


more

 

MÁDR, Aleš - CELÁ, Andrea - KLEJDUS, Bořivoj - PELCOVÁ, Marta - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - GLATZ, Zdeněk.
Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1244-1250.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - BARTÁKOVÁ, Vendula - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - JANÁKOVÁ, Michaela - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Hladiny vitaminu D u žen s gestačním diabetem v průběhu těhotenství a postpartum. 2015.


more

 

GLATZ, Zdeněk.
Chapter 11 Bioanalytical methods - Metabolomics. In Compendium of Analytical Chemistry - Orange Book. Vyd. 4. xxx : International Union of Pure and Applied Chemistry - Blackwell Science, 2015. xxx, ISBN 0-632-01907-7, pp. 11-22.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Characterization of the binding of antidiabetic drugs to human serum albumin by means of CE FA. 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.


more

 

book coverSCHEJBAL, Jan - ŘEMÍNEK, Roman - ZEMAN, Lukáš - MÁDR, Aleš - GLATZ, Zdeněk.
Immobilized cytochrome P450 2C9 microreactor: a promising tool in hits' and leads' screening. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk - NEVÍDALOVÁ, Hana.
Insights into the binding of the drugs to human serum albumin: capillary electrophoretic and calorimetry approaches. 2015.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - KURICOVÁ, Katarína - BARTÁKOVÁ, Vendula - PÁCAL, Lukáš - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
METABOLISMUS KYSELINY MOČOVÉ V TĚHOTENSTVÍ KOMPLIKOVANÉM GESTAČNÍM DIABETEM. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.


more

 

NEVÍDALOVÁ, Hana - GLATZ, Zdeněk - MICHALCOVÁ, Lenka.
MODERN METHODS FOR DETERMINATION OF BINDING CONSTANTS: CAPILLARY ELECTROPHORESIS VS. ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY. 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.


more

 

GLATZ, Zdeněk.
On-capillary derivatisation as an approach to enhancing sensitivity in capillary electrophoresis. Electrophoresis, Weinham, Verlag Chemie, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 5, pp. 744-763.


more

 

ŘEMÍNEK, Roman - GLATZ, Zdeněk - THORMANN, Wolfgang.
Optimized On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method for Kinetic and Inhibition Studies of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis, Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH, Germany. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1349-1357.


more

 

TOMANDLOVÁ, Marie - JARKOVSKÝ, Jiří - TOMANDL, Josef - KUBKOVA, Lenka - KALA, Petr - LITTNEROVÁ, Simona - GOTTWALDOVÁ, Jana - KUBENA, Petr - GANOVSKÁ, Eva - POLOCZEK, Martin - ŠPINAR, Jindřich - MUELLER, Christian - MEBAZAA, Alexandre - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - PAŘENICA, Jiří.
Prognostic Value of Pentraxin-3 Level in Patients with STEMI and Its Relationship with Heart Failure and Markers of Oxidative Stress. Disease Markers, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 0278-0240, 2015, vol. 2015, no. 159051, pp. 1-11.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - PAULOVÁ, Hana - HLAVÁČOVÁ, Miroslava - MATEJOVIČOVÁ, Milena - NOVOTNÁ, Lucie - TOMANDL, Josef.
Případové studie hodnocení oxidačního stresu a poškození DNA cirkulujících leukocytů u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

HLAVÁČOVÁ, Miroslava - PAULOVÁ, Hana - LIPOVÝ, Břetislav - MATEJOVIČOVÁ, Milena - NOVOTNÁ, Lucie - TOMANDL, Josef.
Studium parametrů oxidačního stresu a poškození DNA leukocytů u závažně popálených pacientů. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.


more

 

ŠPLÍCHAL, Zbyněk - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - NOVÁK, Jan - ZLÁMAL, Filip - TOMANDL, Josef - TOMANDLOVÁ, Marie - FOREJT, Martin - HAVLENOVÁ, Soňa - JACKOWSKÁ, Aneta - VAŠKŮ, Anna.
The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience, West Yorkshire, Maney Publishing, Great Britain. ISSN 1028-415X, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 41-48.


more

 

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - ZLÁMAL, Filip - TOMANDL, Josef - HODICKÁ, Zuzana - NOVÁK, Jan - ŠPLÍCHAL, Zbyněk - VENTRUBA, Pavel - THON, Vojtěch - VAŠKŮ, Anna.
The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology, Elsevier. ISSN 0165-0378, 2015.


more

 

KLUZ, Krystyna - PAŘENICA, Jiří - KUBKOVÁ, Lenka - LITTNEROVÁ, Simona - TOMANDL, Josef - POLOCZEK, Martin - TOMAN, Ondřej - TESÁK, Martin - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - MAŇOUŠEK, Jan - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - ŠPINAR, Jindřich - JARKOVSKÝ, Jiří.
Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 2, pp. 251-258.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk.
Use of capillary electrophoresis - frontal analysis for the charcterization of binding between biomacromolecules and ligands. 2015.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - BARTÁKOVÁ, Vendula - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Vitamin D Status in Women with Gestational Diabetes Mellitus during Pregnancy and Postpartum. Biomed Research International, New York, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 260624, pp. 1-7.


more