Research group Experimental and Applied Neuropsychopharmacology

Total number of titles in 2014: 30

 

KOTOLOVÁ, Hana - HORSKÁ, Kateřina - KUČEROVÁ, Jana.
Adipose Tissue Endocrine Regulations in Metabolic Syndrome and Appetite. In Appetite. New York : NOVA, 2014. Human Anatomy and Physiology, ISBN 978-1-63117-243-4, pp. 97-122.


more

 

VALEŠ, Karel - HOLUBOVÁ, Kristína - NEKOVÁŘOVÁ, Tereza - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Antidepresivní účinek 3-alfa C substituovaných derivátů pregnanolonu, use-dependentních NMDA antagonistů. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 2014, no. Suppl.1, p. 52-52.


more

 

MICALE, Vincenzo - KUČEROVÁ, Jana - DRAŽANOVÁ, Eva - TABIOVÁ, Katarína - KOŘÍNEK, Radim - STARČUK JR., Zenon - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Behavioral and morphological changes in a rodent developmental disruption model of schizophrenia. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Supplementum 1, p. 33-33.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - FATTORE, Liana.
Behavioral Rodent Models of Eating Disorders. In Appetite. New York : NOVA, 2014. Human Anatomy and Physiology, ISBN 978-1-63117-243-4, pp. 71-96.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - FATTORE, Liana - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdalena.
Behavioural and neurochemical correlates in animal model of depression-addiction comorbidity. 2014.


more

 

TERZIAN, Ana Luisa B. - MICALE, Vincenzo - WOTJAK, Carsten T..
Cannabinoid receptor type 1 receptors on GABAergic vs. glutamatergic neurons differentially gate sex-dependent social interest in mice. European Journal of Neuroscience, Hoboken, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 0953-816X, 2014, vol. 40, no. 1, pp. 2293-2298.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - MÁDR, Aleš - BREJCHA, Stanislav - JUŘICA, Jan.
Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3950-1, pp. 133-134. 2014, Olomouc.


more

 

TURJAP, Miroslav - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - ZENDULKA, Ondřej - JUŘICA, Jan.
DETERMINATION OF TESTOSTERONE AND ITS 5 METABOLITES IN THE INCUBATION MEDIA AS A MEASURE OF CYTOCHROME P450 METABOLIC ACTIVITY. 2014. ISBN 978-80-904959-2-0.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - KHAIRNAR, Amit Suresh - LATTA, Peter - DRAŽANOVÁ, Eva - STARČUK JR., Zenon - REKTOROVÁ, Irena.
Diffusion tensor imaging detects dopaminergic neuronal degeneration in methamphetamine animal model of Parkinson's disease. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Suplementum 1, p. 48-48.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana - GIUGLIANO, Valentina - BABINSKÁ, Zuzana - ZANDA, Mary T. - SCHERMA, Maria - DUŠEK, Ladislav - FADDA, Paola - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra - FRATTA, Walter - FATTORE, Liana.
Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology, Frontiers Media SA, USA. ISSN 1663-9812, 2014, vol. 5, no. March, pp. "44-1"-"44-15".


more

 

ZENDULKA, Ondřej - SABOVÁ, Michaela - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ŠVÉDA, Petr - FARKOVÁ, Marta - JUŘICA, Jan.
Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. 2014.


more

 

JUŘICA, Jan.
Farmakologické možnosti v léčbě kašle. Vox pediatriae, SPLDD. ISSN 1213-2241, 2014, vol. 14, no. 8, pp. 19-23.


more

 

MÁCHALOVÁ, Alena.
FOOD REWARD AND FOOD ADDICTION. In Apetite. New York : Nova Science Publishers, 2014. Human Anatomy and Physiology, ISBN 978-1-63117-243-4, pp. 45 - 70.


more

 

MIDLIK, Adam - ŠEBRLOVÁ, Kristýna - KUŠNYEROVÁ, Ivana - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - JUŘICA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva - PEŠ, Ondřej.
HPLC-MS Identification of Metabolites of Selected Benzophenanthridine Alkaloids by Rat Liver Microsomes. In Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. Praha : Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014. ISBN 978-80-905704-1-2, pp. 205-474. 16.3.2014, Praha.


more

 

LANDA, Leoš - MÁCHALOVÁ, Alena - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Implication of NMDA receptors in behavioural sensitization to psychostimulants: A short review. European Journal of Pharmacology, Amsterdam, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0014-2999, 2014, vol. 730, no. May, pp. 77-81.


more

 

MIDLIK, Adam - SÁNDOR, Roman - NOSKOVÁ, Kristýna - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - JUŘICA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva - PEŠ, Ondřej.
LIQUID CHROMATOGRAPHIC MASS SPECTROMETRIC DETECTION OF METABOLITES OF MINOR BENZO[C]PHENANTHRIDINE ALKALOIDS. In Proceedings of CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, 2014. ISBN 978-80-904959-2-0, pp. 329-332. 2014, Brno.


more

 

HORSKÁ, Kateřina - KUČEROVÁ, Jana - SUCHÝ, Pavel - KOTOLOVÁ, Hana.
Metabolic syndrome – dysregulation of adipose tissue endocrine function. Česka a slovenska farmacie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 1210-7816, 2014, vol. 2014, no. 63, pp. 152-159.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna - SCHERMA, Maria - FATTORE, Liana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové a behaviorální změny v animálním modelu komorbidní deprese a drogové závislosti. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Suplementum 1, p. 35-35.


more

 

PELCOVÁ, Marta - LANGMAJEROVÁ, Monika - CVINGRÁFOVÁ, Eliška - JUŘICA, Jan - GLATZ, Zdeněk.
Nonaqueous capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Germany. ISSN 1615-9306, 2014, vol. 37, no. 19, pp. 2785-2790.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - KONEČNÁ, Kateřina - ZENDULKA, Ondřej.
Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. 2014. Ve vydaném suplementu jsou chybní autoři. Správně jsou takto: Dovrtělová G., Sabová M., Juřica J., Konečná K., Zendulka O.


more

 

HOLUBOVA, Kristina - NEKOVAROVA, Tereza - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra - STUCHLIK, Ales - VALES, Karel.
Pregnanolone glutamate, a novel use-dependent NMDA receptor inhibitor, exerts antidepressant-like properties in animal models. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Lausanne, Frontiers, Switzerland. ISSN 1662-5153, 2014, vol. 8, no. April, pp. "130-1"-"130-10".


more

 

KOUPÝ, David - KOTOLOVÁ, Hana - KUČEROVÁ, Jana.
Současné fytoterapeutické možnosti v léčbě diabetes mellitus. Praktické lékárenství, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1801-2434, 2014, vol. 10, no. 6, 229–232-4 pp.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana.
Spoločné neurobiologické mechanizmy depresie a metamfetamínovej závislosti. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava, Slovakia. ISSN 0862-0350, 2014, vol. 49, no. 3, pp. 127-152.


more

 

JUŘICA, Jan - TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - BREJCHA, Stanislav - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela.
Stanovení fenotypu CYP1A2 in vivo pomocí kofeinu pro klinické aplikace. 2014.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Teorie sebeléčení v animálním modelu komorbidní deprese a kanabinoidní závislosti. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 18, no. Suplementum 1, p. 47-47.


more

 

TURJAP, Miroslav - JUŘICA, Jan.
TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ QUETIAPINU. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, spol. s r. o. ISSN 1212-0383, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 75 - 81.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - KATEŘINA, Horská - HANA, Kotolová.
The common pathophysiology underlying the metabolic syndrome, schizophrenia and. Biomedical Papers, Olomouc, ČR. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 2014, no. 158, pp. 1-7.


more

 

LANDA, Leoš - ŠLAIS, Karel - MÁCHALOVÁ, Alena - ŠULCOVÁ, Alexandra.
The effect of the cannabinoid CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide (ACPA) on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinární medicína, Praha, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES. ISSN 0375-8427, 2014, vol. 59, no. 2, pp. 88-94.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - TABIOVÁ, Katarína - DRAGO, Filippo - MICALE, Vincenzo.
Therapeutic Potential of Cannabinoids in Schizophrenia. Recent Patents on CNS Drug Discovery, Nizozemsko, Bentham Science Publishers B.V., The Nederlands. ISSN 2212-3954, 2014, vol. 9, no. 1, pp. 13-25.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - ZENDULKA, Ondřej.
Vliv oleamidu na metabolickou aktivitu CYP2C6 a fagocytární aktivitu potkana. 2014.


more