Research group Experimental and Applied Neuropsychopharmacology

Total number of titles in 2015: 22

 

KHAIRNAR, Amit Suresh - LATTA, Peter - DRAŽANOVÁ, Eva - KUČEROVÁ, Jana - ARAB, Anas - HUTTER-PAIER, Birgit - HAVAS, Daniel - WINDISH, Manfred - ŠULCOVÁ, Alexandra - STARČUK, Zenon - REKTOROVÁ, Irena.
A longitudinal diffusion kurtosis imaging study in TNWT-61 transgenic mouse model of Parkinson´s disease: comparison with conventional diffusion tensor imaging. 2015.


more

 

KHAIRNAR, Amit Suresh - LATTA, Peter - DRAŽANOVÁ, Eva - RUDÁ, Jana - SZABÓ, Nikoletta - ARAB, Anas - HUTTER-PAIER, Birgit - HAVAS, Daniel - WINDISCH, Manfred - ŠULCOVÁ, Alexandra - STARČUK, Zenon - REKTOROVÁ, Irena.
Diffusion Kurtosis Imaging Detects Microstructural Alterations in Brain of a-Synuclein Overexpressing Transgenic Mouse Model of Parkinson’s Disease: A Pilot Study. Neurotoxicity research, Springer, USA. ISSN 1476-3524, 2015, vol. 2015, no. 2015, pp. 1-9.


more

 

ARAB, Anas - KHAIRNAR, Amit Suresh - KUČEROVÁ, Jana - LATTA, Peter - DRAŽANOVÁ, Eva - HUTTER-PAIER, BIRGIT - HAVAS, DANIEL - WINDISCH, MANFRED - ŠULCOVÁ, Alexandra - STARČUK, Zenon - REKTOROVÁ, Irena.
DIFFUSION KURTOSIS IMAGING DETECTS THE MICROSTRUCTURAL CHANGES IN BASAL GANGLIA INDUCED BY ALPHA SYNUCLEIN OVEREXPRESSION IN TNWT-61 TRANSGENIC MOUSE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE. 2015.


more

 

MICALE, Vincenzo - PEKAŘÍK, Vladimír - KUČEROVÁ, Jana - TABIOVÁ, Katarína - DIMARZO, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Early modification of the endocannabinoid system accompanies the late behavioral phenotype of rodent neurodevelopmental model of schizophrenia. 2015.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
„Moravské“ příspěvky k poznávání endokanabinoidního systému. Revue České lékařské akademie, Praha, Česká lékařská akademie. ISSN 1214-8881, 2015, vol. 11, no. 2015, pp. 12-15.


more

 

TURJAP, Miroslav - JUŘICA, Jan - DEMLOVÁ, Regina.
MOŽNÝ KLINICKÝ PŘÍNOS TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ HLADIN IMATINIBU V ONKOLOGII. Klinická onkologie, Praha, Ambit Media, a.s. ISSN 1802-5307, 2015, vol. 28, no. 2, p. 105-111.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
Multimodální farmakologické působení trazodonu. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 49-52.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti. 2015.


more

 

ŠULCOVÁ, Alexandra.
Ovlivňuje pohlaví drogové závislosti?. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 12, p. 57-57.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana.
Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 2, pp. 233-243.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Relaps metamfetamínovej závislosti v animálnom modeli depresie. 2015.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Relapse of methamphetamine addiction in animal model of depression. 2015.


more

 

RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - MICALE, Vincenzo - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Sex differences in the reinstatement of methamphetamine seeking after forced abstinence in Sprague-Dawley rats. Frontiers in Psychiatry, Lausanne, Švýcarsko, Frontiers, Switzerland. ISSN 1664-0640, 2015, vol. 6, no. 91, pp. 1-8.


more

 

MICALE, Vincenzo - WOTJAK, Carsten - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Specific manner of neuronal subtypes modulation by cannabinoid CB1 receptors in emotional disorders. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2015, vol. 19, no. Supplementum 1, pp. 17-18.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - HORSKA, Katerina - KOTOLOVA, Hana.
The common pathophysiology underlying the metabolic syndrome, schizophrenia and depression. A review. Biomedical Papers, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 2, pp. 208-214.


more

 

ZENDULKA, Ondřej - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - JUŘICA, Jan.
The induction of CYP3A and CYP2C11 activities in rat liver by natural carotenoid lycopene. 2015.


more

 

KOUPÝ, David - KOTOLOVÁ, Hana - KUČEROVÁ, Jana.
Účinnost fytoterapie v podpůrné léčbě diabetes mellitus typu 2 : Borůvka černá (Vaccinium myrtillus). Česká a slovenská farmacie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7816, 2015, vol. 64, no. 1-2, pp. 3-6.


more

 

KOUPÝ, David - KOTOLOVÁ, Hana - RUDÁ, Jana.
Účinnost fytoterapie v podpůrné léčbě diabetes mellitus typu 2 : II. Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum). Česká a slovenská farmacie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7816, 2015, vol. 64, pp. 67-71.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - BROMEK, Ewa - ZENDULKA, Ondřej.
Vliv krocinu a safranalu na metabolickou aktivitu CYP enzymů u potkana. 2015.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. 2015.


more

 

NOSKOVÁ, Kristýna - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - ZENDULKA, Ondřej - JUŘICA, Jan.
VLIV TOLBUTAMIDU NA METABOLIZACI FENACETINU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP1A2. 2015.


more

 

ZENDULKA, Ondřej - SABOVÁ, Michaela - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - JUŘICA, Jan.
Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana. 2015.


more