doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Experimentální farmakologický vývoj v neuropsychiatrii a onkologii (MUNI/A/1284/2015)
Řešitel na MU:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Nové farmakologické mechanizmy v preklinickém i klinickém vývoji léčiv (MUNI/A/1116/2014)
Řešitel na MU:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Inovace předmětu Základy farmakologie - Kazuistiky (MUNI/FR/1782/2014)
Řešitel na MU:PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (MUNI/A/0886/2013)
Řešitel na MU:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
Řešitel na MU:prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění (MUNI/A/0701/2012)
Řešitel na MU:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze (GAP206/10/0057)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2013
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie (NS9676)
Řešitel na MU:doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:1/2009 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
více
Využití kapilární elektroforézy pro studium metabolismu léčiv (GA203/06/0047)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:1/2006 - 12/2008
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více