Assoc. Prof. MUDr. Petr Krupa, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 163 records, displayed 1 - 30

 
2013

VARGOVÁ, Lenka - HORÁČKOVÁ, Ladislava - NĚMEČKOVÁ, Alena - KRUPA, Petr - MENŠÍKOVÁ, Miroslava.
Tumors in the 18th and 19th centuries at Brno, Czech Republic. Anthropologischer Anzeiger, STUTTGART, E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGS, Germany. ISSN 0003-5548, 2013, vol. 70, no. 4, pp. 385-405.


more

 
2012

KRUPA, Petr - KUDLÁČEK, Aleš - KOMÍNEK, Libor - KAZDA, Tomáš - ODLOŽILÍKOVÁ, Anna - ŠLAMPA, Pavel - PŘÍJEMSKÁ, J..
Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc – první zkušenosti. In Radiační onkologie 2012 : sborník příspěvků : 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky : Hradec Králové, 2.-3. 3. 2012. Vyd. 1. Hradec Králové : Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-260-1315-0, pp. 14-17. 2012, Hradec Králové.


more

 

KRUPA, Petr - KUDLÁČEK, Aleš.
Kurativní radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.


more

 

ADAM, Zdeněk - CHLUPOVÁ, Gabriela - NEUMANN, Aleš - JAKUBCOVÁ, Barbora - SIMONIDES, Jan - ADAMOVÁ, Zdenka - KÖNIG, Jiří - KRUPA, Petr - SZTURZ, Petr - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - HÁJEK, Roman - KRÁL, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica – syndrom Osler-Weber-Rendu. Popis případu a zkušeností s léčbou. Vnitřní lékařství. ISSN 0042-773X, 2012, vol. 58, no. 6, pp. 477-489.


more

 
2011

ČOUPKOVÁ, Irena - ČOUPEK, Petr - KRUPA, Petr - ŠLAMPA, Pavel.
Komplikace spojené s radioterapií karcinomu prostaty, jejich prevence a léčba. Urologie pro praxi. ISSN 1213-1768, 2011, vol. 12, no. 5, pp. 292-294.


more

 

book coverDROZDOVÁ, Eva - UNGER, Josef - SMRČKA, Václav - NĚMEČKOVÁ, Alena - KRUPA, Petr.
Kosterní pozůstatky žuráňské kněžny. In Zaměřeno na středověk. Brno : Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-027-2, pp. 64-74. 2009.


more

 

book coverČERNOCHOVÁ, Pavlína - TVARDEK, Jiří - MORAVCOVÁ, Šárka - KRŠEK, Přemysl - KRUPA, Petr.
Projekt SVC v oboru ortodoncie. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.


more

 

CHRASTINA, Jan - NOVÁK, Zdeněk - ŘÍHA, Ivo - BRÁZDIL, Milan - KUBA, Robert - REKTOR, Ivan - KRUPA, Petr - PAŽOURKOVÁ, Marta.
Talairach's technique of stereoencephalography with planning software. 2011.


more

 
2010

NOVÁK, Zdeněk - CHRASTINA, Jan - KRUPA, Petr - ŘÍHA, Ivo - JANČÁLEK, Radim.
13 let zkušeností s navigovanou neuroendoskopií. 2010.


more

 

ADAM, Zdeněk - BALŠÍKOVÁ, Karola - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - ŠTĚPÁNKOVÁ, Soňa - SVAČINA, Petr - HERMANOVÁ, Markéta - VANÍČEK, Jiří - KRUPA, Petr - STANÍČEK, Jiří - KOUKALOVÁ, Renata - NEUBAUER, Jiří - KŘIVANOVÁ, Andrea - MAYER, Jiří - HÁJEK, Roman.
Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2010, vol. 56, no. 2, pp. 138-148.


more

 

CHRASTINA, Jan - NOVÁK, Zdeněk - BALÁŽ, Marek - ŘÍHA, Ivo - PAŽOURKOVÁ, Marta - KRUPA, Petr.
Deep brain stimulation - computer planning correlated with electrophysiological monitoring. In Proceedings of the 24th International Meeting and Exhibition CARS 2010, Vol. 5, Suppl. 1. Vyd. 1. Heidelberg, Germany : Springer, 2010. pp. 425 - 426. 2010, Geneva, Switzerland.


more

 

VANÍČEK, Jiří - KRUPA, Petr.
Endovaskulární léčba piálních AVM. 1.vydání, 2010. Hradec Králové : NCH klinika, FN Hradec Králové, Zetka tisk s.r.o Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-254-6749-7, p. 40-40. 31.3.2010.


more

 

VANÍČEK, Jiří - KRUPA, Petr.
Endovaskulární léčba piálních AVM. 2010.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - KAŠPÁREK, Tomáš - MIKL, Michal - HAVLÁSKOVÁ, Lenka - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KRUPA, Petr.
fMRI v hodnocení vštípivosti a rekognice informací u schizofrenie. In Psychiatrie. : 2010. p. 27-27.


more

 

BEDNAŘÍK, Petr - MAREČEK, Radek - MIKL, Michal - SVOBODA, Tomáš - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - BRÁZDIL, Milan - KRUPA, Petr.
Preoperative functional MR imaging in patients with brain tumors and epilepsy. 2010.


more

 

VANÍČEK, Jiří - KRUPA, Petr - ADAM, Zdeněk.
Přínos jednotlivých zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování aktivity mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství, Praha, Česká internistická společnost. ISSN 0042-773X, 2010, vol. 56, no. 6, pp. 585-590.


more

 

ADAM, Zdeněk - ŘEHÁK, Z. - KOUKALOVÁ, R. - SZTURZ, Petr - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - KRUPA, Petr - NEBESKÝ, T. - ADAMOVÁ, Z. - MAYER, Jiří.
Přínos PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství, Brno, Ambit Media, a.s.; ČLS JEP. ISSN 0042-773X, 2010, vol. 56, no. Suppl 2, pp. 2S123-2S130.


more

 

ČERNOCHOVÁ, Pavlína - KRUPA, Petr - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Root resorption associated with ectopically erupting maxillary permanent canines: A computed tomography study. European Journal of Orthodontics, Oxford : Oxford University Press, [London] Churchill Livingstone, Great Britain. ISSN 0141-5387, 2010, vol. 33, no. 5, pp. 483-491.


more

 

DROZDOVÁ, Eva - UNGER, Josef - SMRČKA, Václav - NĚMEČKOVÁ, Alena - KRUPA, Petr.
Traumatické léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň. Jižní Morava 2010. Vlastivědný sborník ročník 46, svazek 49, s.198-207. ISSN 0449-0436, 2010, vol. 49/46, no. 1, pp. 198-207.


more

 
2009

DROZDOVÁ, Eva - UNGER, Josef - SMRČKA, Václav - NĚMEČKOVÁ, Alena - KRUPA, Petr.
Anthropological examination of skeletal remains of a princess buried at the Žuráň barrow (South Moravia, Czech Republic). In Glaube, Kult undHerrschaft. Phanomëne des Religiösen im 1. Jahrhundert n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Vyd. 1. Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2009. ISBN 978-3-7749-3663-8, pp. 136-171.


more

 

VANÍČEK, Jiří - KRUPA, Petr.
Arteriovenózní malformace mozku, diagnostika a léčba. 2009.


more

 

ČERNOCHOVÁ, Pavlína - ROUBALÍKOVÁ, Lenka - KRŠEK, Přemysl - KRUPA, Petr.
Autotransplantace zubu jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáků. Quintessenz, Praha, Quintessenz. ISSN 1210-017X, 2009, vol. 2009/18, no. 1, pp. 23-31.


more

 

NOVÁK, Zdeněk - CHRASTINA, Jan - KRUPA, Petr - VANÍČEK, Jiří - JANČÁLEK, Radim - ŘÍHA, Ivo.
Bolesti hlavy u nemocných s aneurysmatem mozkové cévy. 2009.


more

 

BRÁZDIL, Milan - MAREČEK, Radek - FOJTÍKOVÁ, Dagmar - MIKL, Michal - KUBA, Robert - KRUPA, Petr - REKTOR, Ivan.
Correlation Study of Optimized Voxel-Based Morphometry and H MRS in Patients With Mesial Temporal Lobe Epilepsy and Hippocampal Sclerosis. Human Brain mapping, USA, USA. ISSN 1065-9471, 2009, vol. 30, no. 1, pp. 1226-1235.


more

 

KŘÍSTEK, Jan - SUŠKEVIČ, Igor - BEDNAŘÍK, Petr - ŠMÍDOVÁ, Jana - KORBIČKA, Jiří - KRUPA, Petr.
Efficacy of baloon dilations of rectosigmoid stenoses. 2009.


more

 

NOVÁK, Zdeněk - CHRASTINA, Jan - ŘÍHA, Ivo - KRUPA, Petr - PAŽOURKOVÁ, Marta.
Endoskopická problematika jednokomorového hydrocefalu. 2009.


more

 

AULICKÝ, Petr - KRUPA, Petr - MIKULÍK, Robert.
Intravenózní trombolýza u cerebrální venózní trombózy. Lékařské listy, příloha ZDN. ISSN 0044-1996, 2009, vol. 2009, no. 21, pp. 12-13.


more

 

NOVÁK, Zdeněk - CHRASTINA, Jan - KRUPA, Petr - ŘÍHA, Ivo - JANČÁLEK, Radim.
Možnosti neuroendoskopické terapie arachnoidálních cyst. 2009.


more

 

MIKULÍK, Robert - GOLDEMUND, David - REIF, Michal - AULICKÝ, Petr - KRUPA, Petr.
Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis. Stroke, USA, . ISSN 0039-2499, 2009, vol. 40, no. 3, pp. 868-872.


more

 

CHRASTINA, Jan - NOVÁK, Zdeněk - JANČÁLEK, Radim - REKTOR, Ivan - KRUPA, Petr - BRÁZDIL, Milan - KUBA, Robert.
Úloha stereoencefalografie v diagnostice a terapii farmakorezistentní epilepsie. 2009.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 163 records, displayed 1 - 30