Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2013

NAVRKALOVÁ, Veronika - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
ATM inactivation disturbs ATM-p53 pathway in response to DNA damage induced by doxorubicin but not fludarabine in CLL cells. 2013.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ZEMANOVÁ, Jana - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - MALČÍKOVÁ, Jitka - MRÁZ, Marek - ŠMARDOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Šárka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - POTĚŠIL, David - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica, Pavia, Italy, Ferrata-Storti Foundation, Italy. ISSN 0390-6078, 2013, vol. 98, no. 7, pp. 1124-1131.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ZEMANOVÁ, Jana - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Mutace genu ATM narušují aktivaci p53 dráhy po poškození DNA doxorubicinem u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií: využití pro funkční test. 2013.


more

 

ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ŠRÁMEK, Martin - JAŠKOVÁ, Zuzana - BORSKÝ, Marek - POTĚŠIL, David - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Mutace v genu TP53 jsou spojeny s vyšší rezistencí CLL buněk na ofatumumab a rituximab in vitro. 2013.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ZEMANOVÁ, Jana - JAŠKOVÁ, Zuzana - TRBUŠEK, Martin.
The p53 pathway induction is not primarily dependent on Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) gene activity after fludarabine treatment in chronic lymphocytic leukemia cells. Leukemia & Lymphoma, London, Informa Healthcare, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1840-1843.


more

 

ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ŠRÁMEK, Martin - JAŠKOVÁ, Zuzana - BORSKÝ, Marek - POTĚŠIL, David - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
TP53 mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to ofatumumab and rituximab. 2013.


more

 

ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ŠRÁMEK, Martin - JAŠKOVÁ, Zuzana - MALČÍKOVÁ, Jitka - NAVRKALOVÁ, Veronika - BORSKÝ, Marek - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
TP53 mutations but not ATM mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to rituximab. 2013.


more

 
2012

KMÍNKOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. 2012.


more

 

KMÍNKOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. 2012.


more

 

KMÍNKOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, T. - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. 2012.


more

 

KMÍNKOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, T. - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. 2012.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ZEMANOVÁ, Jana - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Defects of ATM gene involving mutation lead to complete elimination of ATM function in chronic lymphocytic leukemia. 2012.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ZEMANOVÁ, Jana - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - ŠMARDOVÁ, Jana - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Defects of ATM gene involving mutation lead to complete elimination of ATM function in chronic lymphocytic leukemia. 2012.


more

 

KANTOROVÁ, Barbara - MALČÍKOVÁ, Jitka - KMÍNKOVÁ, Jana - TICHÝ, Boris - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - ŠMARDOVÁ, Jana - TRBUŠEK, Martin - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - TOM, Nikola - PÁL, Karol - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Molekulárně-biologické přístupy mutační analýzy genu TP53 u onkologických pacientů. 2012.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ZEMANOVÁ, Jana - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Mutační stav genu ATM u CLL pacientů nesoucích deleci 11q nebo defekty v genu TP53. 2012.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ZEMANOVÁ, Jana - KMÍNKOVÁ, Jana - KUBEŠOVÁ, Blanka - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Mutation status of ATM gene in CLL patients harboring deletion 11Q or TP53 defect. 2012.


more

 

KANTOROVÁ, Barbara - MALČÍKOVÁ, Jitka - KMÍNKOVÁ, Jana - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - TICHÝ, Boris - ŠMARDOVÁ, Jana - TRBUŠEK, Martin - TRUONG, Sim - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - TOM, Nikola - PÁL, Karol - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - PATTEN, Nancy - WU, Lin - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Mutational analysis of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different methodological approaches. 2012.


more

 

TRBUŠEK, Martin - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠMARDOVÁ, Jana - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - NAVRKALOVÁ, Veronika - ZEMANOVÁ, Jana - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Prediktivní a prognostický význam mutací v genechTP53 a ATM u chronické lymfocytární leukémie. 2012.


more

 

KMÍNKOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - PLEVOVÁ, Karla - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, Tobias - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Sequence variations in miRNA genes are common and may affect their expression in patients with chronic lymphocytic leukemia. 2012.


more

 

DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MALČÍKOVÁ, Jitka - BRYCHTOVÁ, Yvona - ŠMARDOVÁ, Jana - LOCHMANOVÁ, Jana - PANOVSKÁ, Anna - FRANCOVÁ, Hana - MRÁZ, Marek - TICHÝ, Boris - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - NAVRKALOVÁ, Veronika - PLEVOVÁ, Karla - KUGLÍK, Petr - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma, LONDON, INFORMA HEALTHCARE, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2012, vol. 53, no. 9, pp. 1817-1819.


more

 

TRBUŠEK, Martin - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - ŠMARDOVÁ, Jana - ZEMANOVÁ, Jana - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - DOUBEK, Michael - BRYCHTOVÁ, Yvona - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Význam mutací v genech ATM a TP53 u chronické lymfocytární leukémie - implikace pro terapii. 2012.


more

 
2011

LOCHMANOVÁ, Jana - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MRÁZ, Marek - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, T. - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. 2011.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠMARDOVÁ, Jana - WU, L. - TRUONG, S. - TICHÝ, Boris - NAVRKALOVÁ, Veronika - DOBEŠ, Petr - PLEVOVÁ, Karla - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - PAVLOVÁ, Šárka - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - PATTEN, N, - NAKAO, A. - MAYER, Jiří - TRBUŠEK, Martin - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Evaluation of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia using resequencing microarray platforms. 2011.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MRÁZ, Marek - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, T. - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia. 2011.


more

 

NAVRKALOVÁ, Veronika - LOCHMANOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin.
Mutační analýza genu ATM u pacientů s CLL pomocí resekvenačních čipů. 2011.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MRÁZ, Marek - PAVLOVÁ, Šárka - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - BENEŠ, V. - RAUSCH, T. - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií. 2011.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - MRÁZ, Marek - NAVRKALOVÁ, Veronika - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - TICHÝ, Boris - PLEVOVÁ, Karla - ŠEBEJOVÁ, Ludmila - MALČÍKOVÁ, Jitka - PAVLOVÁ, Šárka - BENEŠ, Vladimír - RAUSCH, Tobias - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - TRBUŠEK, Martin - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia. 2011.


more

 
2010

LOCHMANOVÁ, Jana - TICHÝ, Boris - PLEVOVÁ, Karla - DOBEŠ, Petr - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - ROČŇOVÁ, Ludmila - MRÁZ, Marek - ZELENÝ, Jaroslav - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - TRBUŠEK, Martin - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
CLL-specific resequencing microarray as a tool for CLL research and diagnostics. 2010.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - TICHÝ, Boris - PLEVOVÁ, Karla - DOBEŠ, Petr - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - ROČŇOVÁ, Ludmila - MRÁZ, Marek - ZELENÝ, Jaroslav - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - TRBUŠEK, Martin - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
CLL-specific resequencing microarray as a tool for CLL research and diagnostics. 2010.


more

 

LOCHMANOVÁ, Jana - TICHÝ, Boris - PLEVOVÁ, Karla - DOBEŠ, Petr - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - ROČŇOVÁ, Ludmila - MRÁZ, Marek - ZELENÝ, Jaroslav - DVOŘÁKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - TRBUŠEK, Martin - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Resekvenační mikročipy: nástroj pro výzkum a diagnostiku chronické lymfocytární leukémie. 2010.


more