Detail projektu

 

Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů

Kód projektu:GAP204/12/0595
Období řešení:1/2012 - 12/2013
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Středoevropský technologický institut
Řešitel na MU:Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaUniverzita Karlova v Praze
Odpovědná osoba:Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Trojrozměrné topologické izolanty mají pozoruhodné fyzikální vlastnosti povrchových elektronových stavů. Dosud však bylo publikováno pouze několik experimentů na epitaxních vrstvách. Cílem tohoto projektu je studium elektronových vlastností epitaxních vrstev topologických izolantů, jejich strukturních vlastností a závislosti elektronových vlastností na strukturní kvalitě. K určení strukturních vlastností bude použita zejména metod rozptylu rentgenového záření, elektronové stavy budou studovány pomocí úhlově rozlišené fotoelektronové a infračervené spektroskopie. Dosažené výsledky budou srovnány dále s měřeními transportních vlastností, elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou.