Publication details

 

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů

Basic information
Original title:Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Title in English:Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Authors:Zdeněk Losos, Jana Hladíková, Jiří Zimák
Further information
Citation:LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.Export BibTeX
@article{483623,
author = {Losos, Zdeněk and Hladíková, Jana and Zimák, Jiří},
article_location = {Praha (Czech Rep.)},
article_number = {1},
keywords = {Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids},
language = {cze},
issn = {0514-8057},
journal = {Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001},
title = {Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů},
volume = {2002},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Geology and mineralogy
Type:Article in Periodical
Keywords:Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids

Byl studován chemismus a izotopické složení karbonátů hydrotermálních žil ze sedimentárníh hornin kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.

Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied.

Related projects: