Publication details

 

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů

Basic information
Original title:Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Title in English:Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Authors:Zdeněk Losos, Jana Hladíková, Jiří Zimák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Geology and mineralogy
Type:Article in Periodical
Keywords:Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids

Byl studován chemismus a izotopické složení karbonátů hydrotermálních žil ze sedimentárníh hornin kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.

Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied.

Related projects: