Publication details

 

Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu

Basic information
Original title:Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu
Title in English:Laser ablation for direct analysis of tungsten carbides
Authors:Markéta Holá, Karel Novotný, Alice Staňková, Viktor Kanický
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Analytic chemistry
Type:Article in Proceedings
Keywords:laser ablation; inductively coupled plasma; tungsten carbides

V práci byly pro analýzu slinutých WC/Co tvrdokovů použity různé metody využívajících laserovou ablaci - LA-ICP-OES, LA-ICP-MS and LIBS. V práci je diskutována instrumentace a vzniklé problémy při stanovení Co, Nb, Ta a Ti.

In this work, cemented WC/Co hard metals were analysed using different direct methods of laser ablation - LA-ICP-OES, LA-ICP-MS and LIBS. Elements such as Co, Nb, Ta and Ti were determined. The instrumentation and incurred problems of each method are discussed.

Related projects: