Publication details

 

Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu

Basic information
Original title:Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu
Title in English:Laser ablation for direct analysis of tungsten carbides
Authors:Markéta Holá, Karel Novotný, Alice Staňková, Viktor Kanický
Further information
Citation:HOLÁ, Markéta, Karel NOVOTNÝ, Alice STAŇKOVÁ a Viktor KANICKÝ. Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu. In Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: 2 THETA, 2007. s. 45-50, 6 s. ISBN 978-80-86380-38-4.Export BibTeX
@inproceedings{747602,
author = {Holá, Markéta and Novotný, Karel and Staňková, Alice and Kanický, Viktor},
address = {Český Těšín},
booktitle = {Hutní a průmyslová analytika 2007},
keywords = {laser ablation; inductively coupled plasma; tungsten carbides},
language = {cze},
location = {Český Těšín},
isbn = {978-80-86380-38-4},
pages = {45-50},
publisher = {2 THETA},
title = {Laserová ablace pro přímou analýzu karbidů wolframu},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Analytic chemistry
Type:Article in Proceedings
Keywords:laser ablation; inductively coupled plasma; tungsten carbides

V práci byly pro analýzu slinutých WC/Co tvrdokovů použity různé metody využívajících laserovou ablaci - LA-ICP-OES, LA-ICP-MS and LIBS. V práci je diskutována instrumentace a vzniklé problémy při stanovení Co, Nb, Ta a Ti.

In this work, cemented WC/Co hard metals were analysed using different direct methods of laser ablation - LA-ICP-OES, LA-ICP-MS and LIBS. Elements such as Co, Nb, Ta and Ti were determined. The instrumentation and incurred problems of each method are discussed.

Related projects: