Detail publikace

 

Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers

Základní údaje
Originální název:Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers
Název česky:Sledování syntézy DNA in vitro a amplifikace v PCR s využitím 7-deaza-purinů jako elektroaktivních značek
Autoři:Miloslava Fojtová, Petra Horáková, Hana Pivoňková, Eva Šimková, Zdenka Vychodilová, Luděk Havran, Miroslav Fojta
Další údaje
Citace:FOJTOVÁ, Miloslava, Petra HORÁKOVÁ, Hana PIVOŇKOVÁ, Eva ŠIMKOVÁ, Zdenka VYCHODILOVÁ, Luděk HAVRAN a Miroslav FOJTA. Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers. In Moderní elektrochemické metody. Praha: Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.; UK v Praze, 2009. 2 s. ISBN 978-80-254-3997-5.Export BibTeX
@inproceedings{839229,
author = {Fojtová, Miloslava and Horáková, Petra and Pivoňková, Hana and Šimková, Eva and Vychodilová, Zdenka and Havran, Luděk and Fojta, Miroslav},
address = {Praha},
booktitle = {Moderní elektrochemické metody},
keywords = {7-deaza purines; electrochemical detection; carbon electrode; repetitive elements},
language = {eng},
location = {Praha},
isbn = {978-80-254-3997-5},
publisher = {Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i.; UK v Praze},
title = {Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers},
year = {2009}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Genetika a molekulární biologie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:7-deaza purines; electrochemical detection; carbon electrode; repetitive elements

7 deaza purines (particularly 7 deaza guanine) incorporated into the DNA sequence during in vitro extension and/or PCR enable the simple electrochemical detection of the PCR products at the carbon eletrode. Based on the pilot experiments, the utilization of the method in a fast and simple analysis of G rich repetitive sequences in eukaryotic genomes is supposed.

Začlenění 7 deaza purinů (především 7 deaza guaninu) do sekvence DNA během primer extenze nebo PCR umožňuje elektrochemickou detekci vzniklých produktů na uhlíkové elektrodě. Na základě provedených pilotních experimentů se předpokládá využití metody pro rychlé a jednoduché stanovení délky G bohatých repetitivních sekvencí v reálných vzorcích DNA.

Související projekty: