Detail publikace

 

Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers

Základní údaje
Originální název:Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers
Název česky:Sledování syntézy DNA in vitro a amplifikace v PCR s využitím 7-deaza-purinů jako elektroaktivních značek
Autoři:Miloslava Fojtová, Petra Horáková, Hana Pivoňková, Eva Šimková, Zdenka Vychodilová, Luděk Havran, Miroslav Fojta
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:angličtina
Obor:Genetika a molekulární biologie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:7-deaza purines; electrochemical detection; carbon electrode; repetitive elements

7 deaza purines (particularly 7 deaza guanine) incorporated into the DNA sequence during in vitro extension and/or PCR enable the simple electrochemical detection of the PCR products at the carbon eletrode. Based on the pilot experiments, the utilization of the method in a fast and simple analysis of G rich repetitive sequences in eukaryotic genomes is supposed.

Začlenění 7 deaza purinů (především 7 deaza guaninu) do sekvence DNA během primer extenze nebo PCR umožňuje elektrochemickou detekci vzniklých produktů na uhlíkové elektrodě. Na základě provedených pilotních experimentů se předpokládá využití metody pro rychlé a jednoduché stanovení délky G bohatých repetitivních sekvencí v reálných vzorcích DNA.

Související projekty: