Publication details

 

Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie

Basic information
Original title:Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie
Title in English:Intracranial tumors: diagnosis and treatment
Authors:Pavel Fadrus, Radek Lakomý, P. Hübnerová, Ondřej Slabý, Miloš Keřkovský, Tomáš Svoboda, Václav Vybíhal, Eduard Neuman, Soňa Kryštofová, Marek Sova, Martin Smrčka
Further information
Citation:FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi, 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.Export BibTeX
@article{921910,
author = {Fadrus, Pavel and Lakomý, Radek and Hübnerová, P. and Slabý, Ondřej and Keřkovský, Miloš and Svoboda, Tomáš and Vybíhal, Václav and Neuman, Eduard and Kryštofová, Soňa and Sova, Marek and Smrčka, Martin},
article_number = {7 a 8},
keywords = {brain tumors; surgery; stereotactic biopsy; immunochemistry; radiation therapy; chemotherapy},
language = {cze},
issn = {1212-7299},
journal = {Interní medicína pro praxi},
title = {Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie},
volume = {12},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:brain tumors; surgery; stereotactic biopsy; immunochemistry; radiation therapy; chemotherapy

Primární maligní mozkové nádory představují sice pouze 2 % všech neoplazmat dospělých, ale způsobují relativně poměrně vyšší morbiditu a mortalitu. Podle aktuálně platné klasifikace WHO jsou rozděleny do jednotlivých skupin na základě jejich tkáňového původu a diagnostické imunohistochemie. V článku jsou zmíněny všechny hlavní skupiny nádorů mozku, jejich léčebné modality pro benigní i maligní varianty zahrnující jak chirurgické postupy, radiační terapii a chemoterapii, tak i současné nové možnosti na základě buněčné biologie. Jsou popsány základní klinické příznaky. V diagnostice mozkových nádorů hraje nyní rozhodující roli magnetická rezonance a k jejich definitivní verifikaci je používána stereotaktická biopsie. Léčebná strategie je stanovena na základě histologické diagnózy. Rozhodující vliv na výsledek terapie má u většiny nádorů chirurgická resekce. Postoperační radioterapie a chemoterapie může zlepšit přežití u pacientů s high grade tumory. Současný rozvoj systémové terapie (chemoterapie a biologická léčba) ukazuje nové možnosti pro pacienty s recidivou nádoru. Benigní nádory a metastázy jsou řešitelné chirurgickou resekcí nebo radiační terapií, včetně stereotaktické radioterapie a radiochirurgie.

Primary malignant brain tumors account for only 2 % of all adult cancers but they cause a disproportionately high cancer-related disability and death. Primary brain tumors according the WHO classification are classified based on their cellular origin and histological appearance. In this review, we describe the standard treatment modalities for malignant and benign brain tumors, which include surgery, radiation therapy and chemotherapy, as well as the status of novel therapies that have been developed to target various aspects of glioma cell biology. Common presenting symptoms include headache, seizures, and altered mental status. Magnetic resonance imaging is the preferred initial imaging study and the stereotactic biopsy is often required to confirm the diagnosis. Treatment depends on the histological diagnosis. Surgical resection of the tumor is the mainstay of therapy. Postoperative radiation and chemotherapy have improved survival in patients with highgrade brain tumors. Recent developments in targeted chemotherapy provide novel treatment options for patients with tumor recurrence. Benign tumors and metastases are usually curable with surgical resection or radiation therapy including stereotactic radiation.