Publication details

 

Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM)

Basic information
Original title:Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM)
Title in English:Prognosis of high-risk group of monoclonal gammopathy of undetermineted significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM)
Authors:Mária Klincová, Aneta Mikulášová, Lucie Kovářová, Viera Sandecká, Jakub Radocha, Vladimír Maisnar, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Luděk Pour, Lenka Zahradová, Andrea Křivanová, Petr Szturz, Roman Hájek
Further information
Citation:KLINCOVÁ, Mária, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jakub RADOCHA, Vladimír MAISNAR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM). Onkologie, 2011, roč. 5, č. 3, s. 146–150. ISSN 1802-4475.Export BibTeX
@article{965381,
author = {Klincová, Mária and Mikulášová, Aneta and Kovářová, Lucie and Sandecká, Viera and Radocha, Jakub and Maisnar, Vladimír and Adam, Zdeněk and Krejčí, Marta and Pour, Luděk and Zahradová, Lenka and Křivanová, Andrea and Szturz, Petr and Hájek, Roman},
article_number = {3},
keywords = {monoclonal gammopathy of undeterminated significance; asymptomatic form of multiple myeloma; prognosis; progression},
language = {sla},
issn = {1802-4475},
journal = {Onkologie},
title = {Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM)},
volume = {5},
year = {2011}
}
Original language:Slovak
Field:Oncology and hematology
Type:Article in Periodical
Keywords:monoclonal gammopathy of undeterminated significance; asymptomatic form of multiple myeloma; prognosis; progression

Pri monoklonálnej gamapatii nejasného významu (MGUS) a asymptomatickom myelóme je dlhodobé riziko progresie do aktívneho ochorenia v podobe symptomatického mnohopočetného myelómu alebo inej malignity. Prediktormi rizika malígnej transformácie MGUS môžu byť veľkosť a typ monoklonálneho imunoglobulínu (monoklonálny proteín, M-proteín, M-Ig), pomer hladín voľných ľahkých reťazcov kappa a lambda v sére, infiltrácia kostnej drene klonálnymi plazmatickými bunkami, počet cirkulujúcich klonálnych plazmatických buniek v periférnej krvi, imunofenotyp plazmocytov a iné možné rizikové faktory.

Monoclonal gammopathy of undeterminated significance (MGUS) and asymptomatic form of myeloma are associated with a long-term risk of progression to active disease symptomatic multiple myeloma or related malignancy. As far as the malignant transformation of MGUS is concerned, size and type of the serum monoclonal immunoglobulin (monoclonal protein, M-protein, M-Ig), serum kappa and lambda free light chain ratio, number of clonal plasma cells in bone marrow, number of clonal plasma cells in peripheral blood, immunophenotype of plasma cells, and another factors seem to play a predictive role.

Related projects: