Publication details

 

Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech

Basic information
Original title:Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech
Title in English:Dermal and non-dermal symptoms of Langerhans cells hystiocytosis in pictures
Authors:Zdeněk Adam, Petr Szturz, Marta Krejčí, Luděk Pour, Lenka Zahradová, Zdeněk Řehák, Renata Koukalová, Zdeněk Král, Vladimír Vašků, Jiří Mayer
Further information
Citation:ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ a Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie, 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27. ISSN 1805-0611.Export BibTeX
@article{968151,
author = {Adam, Zdeněk and Szturz, Petr and Krejčí, Marta and Pour, Luděk and Zahradová, Lenka and Řehák, Zdeněk and Koukalová, Renata and Král, Zdeněk and Vašků, Vladimír and Mayer, Jiří},
article_number = {1},
keywords = {Langerhans cell hystiocytosis; skin manifestation; multi organ infliction},
language = {cze},
issn = {1805-0611},
journal = {Česká dermatovenerologie},
title = {Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech},
volume = {2},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Dermatovenerology
Type:Article in Periodical
Keywords:Langerhans cell hystiocytosis; skin manifestation; multi organ infliction

Histiocytóza z Langerhansových buněk může postihnout téměř kterýkoliv orgán a tkáň. Často postihuje kůži a vytváří divergentní kožní projevy: infiltráty v anogenitální oblasti, dále infiltráty v zapářkových oblastech. Histiocytóza z Langerhansových buněk se objevuje v ochlupených částech těla, na hrudníku či v podpaží, může se objevit však na kterékoliv části povrchu lidského těla. K rozpoznání, že jde o postižení kůže histiocytózou z Langerhansových buněk, je vždy nutná histologie. Makroskopicky není možné tuto nemoc identifikovat. Kožní postižení může být izolované, anebo může být součástí multiorgánového postižení. Je důležité rozpoznat tuto vzácnou nemoc včas, dříve než způsobí těžké a nevratné poškození organismu.

Langerhans‘ cell hystiocytosis can affect basically any organ or tissue. It often afflicts the skin and causes divergent manifestations: infiltrations in the anogenital area, and also in intertriginous areas. Langerhans’ cell hystiocytosis develops in hair-covered parts of the body, on the chest or in axillas, it can, however, appear at any part of body surface. To confirm the diagnosis of Langerhans cell hystiocytosis of the skin, a histological examination must always be performed. The disease cannot be identified from the macroscopic appearance alone. The infliction of the skin can be isolated, or it can be a part of multi organ infliction. It is important to recognise this rare disease early, before it causes severe and irreversible damage.

Related projects: