Detail publikace

 

Chemická syntéza - návody k praktiku

obálka

Základní údaje
Originální název:Chemická syntéza - návody k praktiku
Autoři:Jaromír Literák, Slávka Janků, Jiří Pinkas
Další údaje
Citace:LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-5776-0.Export BibTeX
@book{977401,
author = {Literák, Jaromír and Janků, Slávka and Pinkas, Jiří},
address = {Brno},
edition = {1. vydání},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5776-0},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Chemická syntéza - návody k praktiku},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Druh:Učebnice

Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.