Detail publikace

 

Chemická syntéza - návody k praktiku

obálka

Základní údaje
Originální název:Chemická syntéza - návody k praktiku
Autoři:Jaromír Literák, Slávka Janků, Jiří Pinkas
Informace o publikaci z Nakladatelství MU
Vazba:brož.
Formát:210 x 297
Kategorizace:Chemie
Nakladatel v rámci MU:Přírodovědecká fakulta
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Druh:Učebnice

Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.