Publication details

 

Chemická syntéza - návody k praktiku

book cover

Basic information
Original title:Chemická syntéza - návody k praktiku
Title in English:Chemical synthesis – practical training
Authors:Jaromír Literák, Slávka Janků, Jiří Pinkas
Further information
Citation:LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-5776-0.Export BibTeX
@book{977401,
author = {Literák, Jaromír and Janků, Slávka and Pinkas, Jiří},
address = {Brno},
edition = {1. vydání},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5776-0},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Chemická syntéza - návody k praktiku},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Type:Učebnice

Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.

The textbook represents a collection of instructions for laboratory training in the subject Chemical synthesis – practical training. The textbook is allocated to students of Chemistry, Biochemistry and those studying Chemistry for teachers. The subject deals with synthesis of both organic and inorganic compounds and is trying to point out common methods of synthesis as well as a different approach to synthesis particular compounds. The guide contains even more complex procedures based on practical as well as theoretical level because the students entering the practical training were already acquainted with basical knowledge of chemistry. Higher emphasis is laid at analysis of products.