Publication details

 

Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s deregulovanou expresí u kolorektálního karcinomu

Basic information
Original title:Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s deregulovanou expresí u kolorektálního karcinomu
Authors:Petra Faltejsková, Jitka Mlčochová, Klára Šrůtová, Andrej Bešše, Renata Héžová, Lenka Radová, Marek Svoboda, Radek Němeček, Rostislav Vyzula, Ondřej Slabý
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Conference abstract

Hlavním cílem této studie bylo analyzovat expresní profily 667 miRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem a s použitím moderních biostatistických metod identifikovat miRNA s deregulovanou expresí u CRC. Několik takto identifikovaných miRNA bylo dále validováno a testováno in vitro s cílem analyzovat jejich vliv na viabillitu, buněčný cyklus, apoptózu a migraci buněk DLD-1 a HCT-116.

Related projects: