Publication details

 

Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Basic information
Original title:Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Authors:Jana Kmínková, Marek Mráz, Veronika Navrkalová, Šárka Pavlová, Karla Plevová, Boris Tichý, Jitka Malčíková, Ludmila Šebejová, Barbora Dvořáková, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Martin Trbušek, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Conference abstract

Related projects: