Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 153

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 153 records, displayed 51 - 80

 

JANOUŠKOVÁ, Eliška - NEČASOVÁ, Ivona - PAVLOUŠKOVÁ, Jana - ZIMMERMANN, Michal - HLUCHÝ, Milan - MARINI PALOMEQUE, María Victoria - HOFR, Ctirad.
Human Rap1 modulates TRF2 attraction to telomeric DNA. Nucleic Acids Research, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2015, vol. 2015, no. 01, pp. x1-x11.


more

 

GLATZ, Zdeněk.
Chapter 11 Bioanalytical methods - Metabolomics. In Compendium of Analytical Chemistry - Orange Book. Vyd. 4. xxx : International Union of Pure and Applied Chemistry - Blackwell Science, 2015. xxx, ISBN 0-632-01907-7, pp. 11-22.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - MACHÁČKOVÁ, Táňa - LOJOVÁ, Martina - POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - FABIAN, Pavel - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Charakterizace exprese epiteliálních a mezenchymálních markerů zapojených do procesu EMT u pacientů s renálním karcinomem. 2015.


more

 

MONTSERRAT, E. - KIMBY, E. - MORENO, C. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - GHIA, P..
Chronic lymphocytic leukemia (CLL). 2015.


more

 

KUDEROVÁ, Alena - GALLOVÁ, Lucia - KURICOVÁ, Katarína - NEJEDLÁ, Eliška - ČURDOVÁ, Anna - MICENKOVÁ, Lenka - PLÍHAL, Ondřej - ŠMAJS, David - SPÍCHAL, Lukáš - HEJÁTKO, Jan.
Identification of AHK2- and AHK3-like cytokinin receptors in Brassica napus reveals two subfamilies of AHK2 orthologues. Journal of Experimental Botany, Oxford, OXFORD UNIV PRESS, Great Britain. ISSN 0022-0957, 2015, vol. 66, no. 1, pp. 339-353.


more

 

MAREČKOVÁ, Klára - CHAKRAVARTY, Mallar M. - LAWRENCE, Claire - LEONARD, Gabriel - PERUSSE, Daniel - PERRON, Michel - PIKE, Bruce G. - RICHER, Louis - VEILLETTE, Suzanne - PAUSOVÁ, Zdenka - PAUS, Tomáš.
Identifying craniofacial features associated with prenatal exposure to androgens and testing their relationship with brain development. Brain Structure and Function, Heidelberg, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, Germany. ISSN 1863-2653, 2015, 12 pp.


more

 

XOCHELLI, A. - AGATHANGELIDIS, A. - KAVAKIOTIS, I. - MINGA, E. - SUTTON, L. - BALIAKAS, P. - CHOUVARDA, I. - GIUDICELLI, V. - VLAHAVAS, I. - MAGLAVERAS, N. - BONELLO, L. - TRENTIN, L. - TEDESCHI, A. - PANAGIOTIDIS, P. - GEISLER, C. - LANGERAK, A. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - JELÍNEK, D. - OSCIER, D. - CHIORAZZI, N. - DARZENTAS, Nikos - DAVI, F. - GHIA, P. - ROSENQUIST, R. - HADZIDIMITRIOU, A. - BELESSI, C. - LEFRANC, MP. - STAMATOPOULOS, K..
Immunoglobulin heavy variable (IGHV) genes and alleles: new entities, new names and implications for research and prognostication in chronic lymphocytic leukaemia. Immunogenetics, Germany, Springer, USA. ISSN 0093-7711, 2015, vol. 67, no. 1, pp. 61-66.


more

 

SLÁDKOVÁ, Lucia - KÉPEŠ, Erik - PROCHAZKA, David - POŘÍZKA, Pavel - NOVOTNÝ, Jan - HRDLIČKA, Aleš - NOVOTNÝ, Karel - KAISER, Jozef.
Improvement in the detection limits of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy by utilization of Ag-nanoparticles. 2015.


more

 

HRDLIČKA, Aleš - SLAVÍČEK, Pavel - DVOŘÁKOVÁ, Magda - NOVOSÁD, Lukáš - OTRUBA, Vítězslav - KANICKÝ, Viktor.
Ionization and excitation effects in plasma pencil spectroscopy. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - USTOHAL, Libor - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Klinické výstupy monitorování plazmatických hladin klozapinu a olanzapinu. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie, Česká republika, . ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 1, pp. 33-36.


more

 

KAMENÍK, Josef - DUŠKOVÁ, Marta - ŠEDO, Ondrej - SALÁKOVÁ, Alena - PAVLÍK, Zdeněk - ZDRÁHAL, Zbyněk - KARPÍŠKOVÁ, Renata.
Lactic acid bacteria in hot smoked dry sausage (non-fermented salami): Thermal resistance of Weissella viridescens strains isolated from hot smoked dry sausages. LWT-Food Science and Technology, The Nederlands. ISSN 0023-6438, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 492-495.


more

 

VAŇKOVÁ, Michaela - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KYNICKÝ, Jindřich - KANICKÝ, Viktor.
LA-ICP-MS STUDY OF MATERIAL CHANGES IN FOSSILS. 2015.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - HUŠKOVÁ, Simona - VACULOVIČ, Tomáš - HRDLIČKA, Aleš - MASON, Andrew Zed - NEFF, Hector - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers, Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0366-6352, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 761-778.


more

 

VYMAZALOVÁ, Soňa - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÁ, Marie - KRAJCAROVÁ, Lucie - HRDLIČKA, Aleš - KOPEL, Pavel - KAISER, Jozef - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy distribution mapping of nanoparticles injected onto chromatographic paper and polystyrene surface. 2015.


more

 

GAJDOŠ, Martin - MIKL, Michal - MAREČEK, Radek.
mask_explorer_2 - Nástroj v Matlabu pro exploraci datasetů při skupinové fMRI analýze. 2015.


more

 

PEKÁREK, Jan - VRBA, Radomír - PRÁŠEK, Jan - JAŠEK, Ondřej - MAJZLIKOVA, Petra - PEKÁRKOVÁ, Jana - ZAJÍČKOVÁ, Lenka.
MEMS Carbon Nanotubes Field Emission Pressure Sensor With Simplified Design: Performance and Field Emission Properties Study. IEEE Sensors Journal, USA, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, Great Britain. ISSN 1530-437X, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 1430-1436.


more

 

MUSILOVÁ, Kateřina - MRÁZ, Marek.
MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia, Spojené království, Stockton Press, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015.


more

 

VŠIANSKÁ, M. - OBERMANNOVÁ, Radka - GRELL, Peter - EMMEROVÁ, Renata - SLABÝ, Ondřej - VYCHYTILOVÁ, Petra - VYZULA, Rostislav.
MikroRNA jako diagnostický, prognostický a prediktivní biomarker u karcinomu žaludku - připravovaný pilotní projekt testování v souboru pacientů MOÚ Brno. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Minulost, současnost a budoucnost neuropsychiatrie. 2015.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, M - HARUŠTIAK, T - SVOBODA, Marek - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - SLABÝ, Ondřej.
MiR-205 má vlastnosti nádorového supresoru u adenokarcinomu a onkogenu u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. 2015.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - KISS, Igor - KLUSOVÁ, Soňa - HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - MAZANEC, Jan - HAUSNEROVÁ, Jitka - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - LENZ, Jiří - KARÁSEK, Petr - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology, LONDON, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1746-1596, 2015, vol. 10, no. 1, pp. 38-42.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - ILIEV, Robert - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo. 2015.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - DEMLOVÁ, Regina.
MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu. 2015.


more

 

MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - RADOVÁ, Lenka - LUPINI, Laura - BASSI, Christian - FERRACIN, Manuela - ZAGGATI, Barbara - NĚMEČEK, Radim - VYZULA, Rostislav - SVOBODA, Marek - NEGRINI, Massimo - SLABÝ, Ondřej.
MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem. 2015.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, Jan - RADOVÁ, Lenka - ŠTAFFOVÁ, Kateřina - HAJDÚCH, Marian.
MiRNA profiling in esophageal precancerous for malignancy progression risk assessment. 2015.


more

 

ŠÁNA, Jiří - BEŠŠE, Andrej - ONDRÁČEK, Jakub - VEČEŘA, Marek - FADRUS, Pavel - KŘEN, Leoš - MLČOCHOVÁ, Hana - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - HÉŽOVÁ, Renata - JURÁČEK, Jaroslav - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. 2015.


more

 

JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - PELTANOVÁ, Barbora - SLABÝ, Ondřej.
Močové miRNA jako potenciální biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře. 2015.


more

 

RÉBLOVÁ, Martina - RÉBLOVÁ, Kamila - ŠTĚPÁNEK, Václav.
Molecular systematics of Barbatosphaeria (Sordariomycetes) based on multigene phylogeny and comparison of common core secondary structure of ITS. Persoonia: Molecular phylogeny and evolution of fungi, The Nederlands. ISSN 0031-5850, 2015, vol. 35, no. -, pp. 21-38.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 153 records, displayed 51 - 80