Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích

Vedoucí pracoviště:prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.cerit.cz

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (ředitel CERIT)