Kdo jsme?

CERIT – Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT – CERIT – vytvořené Fakultou informatiky a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity připravuje a integruje projekty, které společně vytvářejí robustní synergický koncept pro podporu výzkumu a inovací v ICT v rámci vlastní činnosti a současně pro mezioborovou partnerskou spolupráci s dalšími centry VaV. Studentům zde univerzita umožní zapojovat se více do společných projektů s firmami a v rámci svého studia řešit takto motivované problémy s rychlým cílovým využitím nových poznatků.

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT) vyroste do roku 2014 v areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Botanické ulici v Brně. Projekt za více než půl miliardy korun počítá s vybudováním prostor pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku a zřízením počítačového centra pro zpracování vědeckých dat. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů. Ředitelem CERIT byl rektorem univerzity jmenován prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

První část projektu Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU zahrnuje stavbu nové čelní pětipatrové budovy A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové a výpočtové centrum. Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a univerzita jej zahájila v srpnu 2011.

 

Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže druhá fáze projektu: vědecký parkpodnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. Univerzita v něm za zvýhodněných podmínek poskytne inovativním firmám prostory, odborné poradenské služby a podporu firemních činností. Pro potřeby vědeckého parku a podnikatelského inkubátoru bude postavena nová sedmipatrová budova A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a kryté parkoviště. Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127 milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Výsledkem třetí části projektu pod názvem Centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) bude nové počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií. Centrum bude poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun ze 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Realizaci této části zahájila univerzita v květnu 2011 s plánovaným ukončením v roce 2013.

Vizualizace: odkaz do nového oknahttp://is.muni.cz/do/mu/tiskove_zpravy/VizualizaceCERIT.zipCERITCERITCERITCERIT