18 September 2015
The Fund of Development of Masaryk University - 2016 (Czech only)

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2016 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních...

more

29 September 2015
Masarykova univerzita otevřela stipendijní program na podporu dobrovolnictví (Czech only)

Podpořit studenty, kteří se rozhodli zapojit do humanitárních aktivit, je smyslem nového stipendijního programu Masarykovy univerzity (MU). Studenti se mohou ucházet o finanční podporu...

more

01 October 2015
Masarykova univerzita otevřela nový portál s online kurzy pro veřejnost (Czech only)

Masarykova univerzita spustila nový e-learningový portál (link to a new windowhttp://Elportal.cz/), kde má veřejnost zdarma k dispozici elektronické výukové kurzy a publikace z mnoha oborů vyučovaných...

more