Technology Transfer Office

Head:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://ctt.muni.cz

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Mgr. Jan Alán (project manager)
Mgr. Katarína Bányiová (specialist)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (specialist)
Mgr. Jan Brulík (project manager)
Mgr. Pavel Friš (laboratory technician)
Ing. Stanislava Gráf (project manager)
Ing. et Ing. Pavel Indruch (project manager)
RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (director of Centre for Technology Transfer)
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (lawyer)
Mgr. Karel Lacina, Ph.D. (specialist - felow)
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (specialist)
Ing. Petra Nováková (instructor)
Mgr. Hana Půstová (project manager)
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (project manager)
Mgr. Václav Stupka (lawyer)
* Monika Suchyňová (assistant)
Eva Syslová (bookkeeper)
Ing. Bc. Marta Tesařová (accountant)
Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. (project manager)
Mgr. Lenka Zemanová (project manager)
External People
Mgr. et Mgr. Vít Baisa
Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.
Bc. Josef Bušta
Mgr. Barbora El Ghannamová
Mgr. Iva Gudernová
Assoc. Prof. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Mgr. Marie Jandová
Bc. Kristýna Jánová
Mgr. Petr Jarušek, Ph.D.
Mgr. Jakub Javůrek
Mgr. et Mgr. Zuzana Kotulanová
Mgr. et Mgr. Miroslav Mašek
JUDr. Matěj Myška
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Juraj Nižnan
Mgr. Lenka Pálková
Mgr. Jan Papoušek
Bc. Martina Partyková
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
Mgr. Jiří Řihák
RNDr. Tomáš Slanina
Bc. Vít Stanislav
Mgr. Jaroslava Večerková
Mgr. Jakub Vémola

* Maternity/Parental leave