News details

 

01 July 2008
Presentation at the Bio 2008 fair, San Diego

Ve dnech 17.-22. června 2008 se v kalifornském San Diegu uskutečnil další ročník největšího biotechnologického veletrhu na světě Bio 2008, kterého se účastnila i Masarykova univerzita prostřednictvím zástupce Centra pro transfer technologií. Prezentace probíhala ve společné expozici České republiky s několika dalšími biotechnologickými firmami a sdružením CEITEC cluster - bioinformatics. Expozici realizovala CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Masarykova univerzita se veletrhu Bio účastnila poprvé. Hlavní cíl, kterým bylo prezentovat MU jako instituci připravenou na spolupráci s aplikační sférou v oblasti biotechnologií a navázat kontakty s jinými univerzitami, byl jednoznačně splněn. Bez odezvy nezůstala ani prezentace projektů CEITEC nebo Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), která zvyšovala povědomí a zájem o aktivitách v regionu jižní Moravy a České republiky vůbec. Prezentaci podpořily materiály Jihomoravského inovačního centra.