Timeline (Czech only)

2005Vznik Centra pro transfer technologií
2007Zahájení vydávání zpravodaje INTERFACE o transferu technologií na MU
2012 - 2015Realizace projektu Transfer technologii na Masarykově univerzitě
2013Organizace prvního TT DAY – dne otevřených dveří CTT MU
2013Organizace 1. národní konference Transfer technologií v podmínkách ČR