doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízeníMgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníPřírodovědecká fakulta
Obor habilitaceFyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část)Plasma Processing and Characterization of Thin Films and Nanostructures
Datum zahájení19. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předsedaprof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovéprof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (PřF UJEP Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (JčU České Budějovice)
Oponentiprof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost27. 5. 2009 v 13:15
Datum zasedání VR fakulty27. 5. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 7. 2009