Řešené projekty [2016]

Projektů v roce 2016 je celkem: 3


Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia (561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Rozvoj podpory přenosu výsledků a znalostí do praxe (ROZV/14/2016)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě II. (TG02010067)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:9/2015 - 12/2019
Investor/Program: Technologická agentura ČR / GAMA - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
více