Řešené projekty [2015]

Projektů v roce 2015 je celkem: 3


Rozvoj podpory přenosu výsledků a znalostí do praxe (ROZV/17/2015)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě II. (TG02010067)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:9/2015 - 12/2019
Investor/Program: Technologická agentura ČR / GAMA - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
více
Transfer technologií na Masarykově univerzitě (CZ.1.05/3.1.00/10.0216)
Řešitel na MU:RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum pro transfer technologií
Období řešení:6/2012 - 5/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
více