Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 5

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, s. 23-33.


více

 

RUBAN, Radek.
Subsidiarita derivativních žalob. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. : 2014.


více