Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 63

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 1Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 2Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 2Písmeno R, strana 2Písmeno S, strana 2Písmeno T, strana 2Písmeno U, strana 2Písmeno V, strana 2Písmeno W, strana 2Písmeno X, strana 2Písmeno Y, strana 2Písmeno Z, strana 2
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 63 položek, zobrazeno 1 - 30

 

RUBAN, Radek.
§ 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 616-619.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 677-683.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184 (Přeměna právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 919-948.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 2303-2304.


více

 

KOTULANOVÁ, Zuzana - CHALÁS, Igor - URBANOVÁ, Petra.
3D Virtual Model Database of Human Faces: Applications in anthropology and forensic sciences. In Mikulov Anthropology Meeting. Brno : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archeology, and Masaryk University, Department of Anthropology, 2014. ISBN 978-80-86023-46-5, s. 177-180. 27.9.2014, Mikulov.


více

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana - ULIPOVÁ, Barbora.
A System for Predictive Writing. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. s. 11-18.


více

 

PELÁNEK, Radek - PAPOUŠEK, Jan - STANISLAV, Vít.
Adaptive Practice of Facts in Domains with Varied Prior Knowledge. In Proceedings of the 7th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2014). London, United Kingdom : International Educational Data Mining Society, 2014. ISBN 978-0-9839525-4-1, s. 6-13. 2014, London, United Kingdom.


více

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


více

 

STUPKA, Václav.
Autorský zákon. 2014.


více

 

MICENKOVÁ, Lenka - ŠTAUDOVÁ, Barbora - BOSÁK, Juraj - MIKALOVÁ, Lenka - LITTNEROVÁ, Simona - VRBA, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Alena - WOZNICOVÁ, Vladana - ŠMAJS, David.
Bacteriocin-encoding genes and ExPEC virulence determinants are associated in human fecal Escherichia coli strains. BMC Microbiology, LONDON, BioMed Central, Spojené království. ISSN 1471-2180, 2014, vol. 14, no. 109, s. 1-9.


více

 

STUPKA, Václav.
Cooperation between CERT and LEA in the Czech republic. 2014.


více

 

MYŠKA, Matěj.
Creative Commons 4.0. 2014.


více

 

STUPKA, Václav.
Cyber security in the Czech republic. 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
De practicissimis non curat lex aneb co zůstává nejasné o kumulativním hlasování. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 5, s. 134-142.


více

 

EL MAAROUF, Ismail - JANE, Bradbury - BAISA, Vít - HANKS, Patrick.
Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), 2014. ISBN 978-2-9517408-8-4, s. 1001-1006. 2014, Reykjavik, Iceland.


více

 

JAKUBÍČEK, Miloš - RYCHLÝ, Pavel - KILGARRIFF, Adam.
Effective Corpus Virtualization. In Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). : 2014.


více

 

STUPKA, Václav.
e-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 5, no. 9, s. 185-198.


více

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 s.


více

 

RYCHLÝ, Pavel.
Finding the Best Name for a Set of Words Automatically. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. s. 77-81.


více

 

CHALÁS, Igor - URBANOVÁ, Petra - KOTULANOVÁ, Zuzana - JANDOVÁ, Marie - KRÁLÍK, Miroslav - KOZLÍKOVÁ, Barbora - SOCHOR, Jiří.
Forensic 3D facial identication software (FIDENTIS). 2014.


více

 

BAISA, Vít.
Character-based Language Model. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. s. 3-10.


více

 

MICENKOVÁ, Lenka - ŠIŠKOVÁ, Petra - BOSÁK, Juraj - JAMBOROVÁ, Ivana - ČERNOHORSKÁ, Lenka - ŠMAJS, David.
Characterization of Human Uropathogenic ESBL-Producing Escherichia coli in the Czech Republic: Spread of CTX-M-27-Producing Strains in a University Hospital. Microbial Drug Resistance, New Rochelle, Mary Ann Liebert Inc., Spojené státy. ISSN 1076-6294, 2014.


více

 

BAISA, Vít - BUŠTA, Josef - HORÁK, Aleš.
Improving Coverage of Translation Memories with Language Modelling. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. s. 27-34.


více

 

BAISA, Vít - KOVÁŘ, Vojtěch.
Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis. In Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham : Springer, 2014. ISBN 978-3-319-08957-7, s. 155-165. 2011, Poznaň, Polsko.


více

 

STUPKA, Václav.
Intellectual property on the internet - filesharing and legal protection of the software. 2014.


více

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana - SUCHOMEL, Vít.
Intelligent Search and Replace for Czech Phrases. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. s. 97-105.


více

 

obálkaRUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, s. 165-175. 2014, Telč.


více

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, s. 222-231. 2013, Brno.


více

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. 1. vyd. Praha : Všehrd, 2014. neuveden, ISBN 978-80-85305-49-4, s. 242-251.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 63 položek, zobrazeno 1 - 30