Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 25

 

STUPKA, Václav.
AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. Vyd. 1684. CEUR-WS.org, 2016.


more

 

STUPKA, Václav.
Analýza datového provozu jako prevence kybernetických bezpečnostních incidentů. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 44-48.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - STRAKOVÁ, Lucie - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel.
Baseline Report of Policies and Barriers of TDM in Europe - Czech National Report. 2016. 31 pp.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 128-147.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - ŠAVELKA, Jaromír.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Less is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair. Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 170-199.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, pp. 147-189.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-400-4, pp. 450-466. 2016, Košice.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie - MAREK, Jiří.
Otevřený přístup v zahraničí. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno : VUTIUM, 2016. První vydání, vytiskl Tribun EU, s.r.o., ISBN 978-80-214-5282-4, pp. 70-88.


more

 

STUPKA, Václav.
Pojetí počítačového systému v trestním právu a jeho důsledky pro zajišťování elektronických důkazů. 2016.


more

 

PEŇÁZ, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 233-260.


more

 

HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj - SLÁNSKÁ, Anna.
Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 17 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Sdělování díla veřejnosti v judikatuře Ústavního soudu. 2016.


more

 

STUPKA, Václav.
Zajištění a uchování dat. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Zpřístupňování vědecké literatury. 2016.


more