Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 28

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

JANDOVÁ, Marie - ŠPLÍCHALOVÁ, Ivana - URBANOVÁ, Petra.
Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie. ISSN 1805-918X, 2015, vol.  20, no. 1, pp. 153-173.


more

 

LOUTOCKÝ, Pavel.
Are We Getting Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers?. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 111-128.


more

 

SMEJKALOVÁ, Terezie - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 51-54.


more

 

LACINA, Karel - SKLÁDAL, Petr.
Bipolar transistor amplifier for transduction of electrochemicalresponse to visual perception. SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL, Lausanne (Switzerland), Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0925-4005, 2015, vol. 210, no. April, pp. 183-189.


more

 

book cover GIBSON, David - SLOVÁK, Jan (Eds.).
Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-210-7854-3.


more

 

SNOPKOVÁ, Kateřina - SEDLÁŘ, Karel - BOSÁK, Juraj - CHALOUPKOVÁ, Eva - PROVAZNÍK, Ivo - ŠMAJS, David.
Complete Genome Sequence of Pragia fontium 24613, anEnvironmental Bacterium from the Family Enterobacteriaceae. Genome Announcements. ISSN 2169-8287, 2015.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. European Data Protection Law Review, Berlin, Brusel, Lexxion, Germany. ISSN 2364-2831, 2015, vol. 1, no. 2, pp. 137 - 139.


more

 

STUPKA, Václav.
Data advokátů v cloudu. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 34-37.


more

 

JANDOVÁ, Marie - KOTULANOVÁ, Zuzana - URBANOVÁ, Petra.
Databáze trojrozměrných modelů obličeje dětí a její využití v ortodoncii. Ortodoncie, Olomouc, Česká ortodontická společnost. ISSN 1210-4272, 2015, vol. 24, no. 1, pp. 14-21.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav.
European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 pp. ISBN 978-80-263-0945-1.


more

 

BUCHTOVÁ, marcela - ORALOVÁ, Veronika - AKLIAN, Anie - MAŠEK, Jan - VESELA, Iva - OUYANG, Zhufeng - OBADALOVÁ, Tereza - KONEČNÁ, Žaneta - SPOUSTOVÁ, Tereza - POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MATULA, Petr - VAŘECHA, Miroslav - BÁLEK, Lukáš - GUDERNOVÁ, Iva - JELÍNKOVÁ, Iva - DURAN, Ivan - ČERVENKOVÁ, Iveta - MURAKAMI, Shunichi - KOZUBÍK, Alois - DVOŘÁK, Petr - BRYJA, Vítězslav - KREJČÍ, Pavel.
Fibroblast growth factor and canonical WNT/beta-catenin signaling cooperate in suppression of chondrocyte differentiation in experimental models of FGFR signaling in cartilage. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, The Nederlands. ISSN 0925-4439, 2015, vol. 1852, no. 5, pp. 839-850.


more

 

MICENKOVÁ, Lenka - POMORSKÁ, Katarína - ŠMAJS, David.
Genetic diversity of colicin E1 and fimbriae type I in Escherichia coli strains. 2015.


more

 

URBANOVÁ, Petra - CHALÁS, Igor - KOZLÍKOVÁ, Barbora.
How accurate is 3D facial morphology for personal identication?. 2015.


more

 

KUDEROVÁ, Alena - GALLOVÁ, Lucia - KURICOVÁ, Katarína - NEJEDLÁ, Eliška - ČURDOVÁ, Anna - MICENKOVÁ, Lenka - PLÍHAL, Ondřej - ŠMAJS, David - SPÍCHAL, Lukáš - HEJÁTKO, Jan.
Identification of AHK2- and AHK3-like cytokinin receptors in Brassica napus reveals two subfamilies of AHK2 orthologues. Journal of Experimental Botany, Oxford, OXFORD UNIV PRESS, Great Britain. ISSN 0022-0957, 2015, vol. 66, no. 1, pp. 339-353.


more

 

SLOVÁK, Jan.
Individualized on-line Education in STEM. In Distance Learning, Simulation and Communication. Brno : University of Defence, 2015. ISBN 978-80-7231-992-3, pp. 120-126. 2015, Brno.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Informační teorie autorského práva a její limity při aplikaci na tvorbu literárních, zejména pak vědeckých, textů. 2015.


more

 

LACINA, Karel - NOVOTNÝ, Jan - MORAVEC, Zdeněk - SKLÁDAL, Petr.
Interaction of ferroceneboronic acid with diols at aqueous and non-aqueous conditions - signalling and binding abilities of an electrochemical probe for saccharides. Electrochimica Acta, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, The Nederlands. ISSN 0013-4686, 2015, vol. 153, no. january, pp. 280-286.


more

 

LOUTOCKÝ, Pavel.
Jurisdikce při zásahu do autorských práv. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 61-65.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha : Troas, 2015. ISBN 978-80-905687-3-0, pp. 220-233. 2013, Praha - VŠE.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle. In Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-835-6, pp. 17-29. 2014, Trnava.


more

 

CECH, Radek - MACUTEK, Jan - ŽABOKRTSKÝ, Zdeněk - HORÁK, Aleš.
Polysemy and Synonymy in Syntactic Dependency Networks. Digital Scholarship in the Humanities, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 2055-7671, 2015, vol. 2015, no. advance access, pp. 1-14.


more

 

HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 19 pp. Revue pro právo a technologie.


more

 

SUN, Xiaolong - LACINA, Karel - RAMSAMY, Elena C. - FLOWER, Stephen E. - FOSSEY, John S. - QIAN, Xuhong - ANSLYN, Eric V. - BULL, Steven D. - JAMES, Tony D..
Reaction-based Indicator displacement Assay (RIA) for the selective colorimetric and fluorometric detection of peroxynitrite. CHEMICAL SCIENCE, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 2041-6520, 2015, vol. 6, no. 5, pp. 2963-2967.


more

 

LACINA, Karel - SKLÁDAL, Petr.
Systém pro převod elektrochemického signálu na vizuální vjem. 2015.


more

 

MYŠKA, Matěj.
The new Creative Commons 4.0 Licenses. International Journal on Grey Literature, The Nederlands. ISSN 1574-1796, 2015, vol. 11, no. Special winter issue, pp. 58-62.


more

 

SLOVÁK, Jan.
The Paradigm Change in STEM Education–Has It Happened Already?. In Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. Brno : Masaryk University, 2015. neuveden, ISBN 978-80-210-7855-0, pp. 177-188.


more

 

book coverMICENKOVÁ, Lenka - ŠMAJS, David.
Vplyv prostredia na produkciu bakteriocínov u druhu Escherchia coli. 2015. ISBN 978-80-210-7851-2.


more