Organizační struktura

Pracoviště se vnitřně organizačně nečlení.

Centrum zahraničních studií