Timeline (Czech only)

2000Založení Centra zahraničních studií jako rektorátního pracoviště
2001Vznik Centra zahraničních studií jako celouniverzitního pracoviště