Ing. Dana Petrova

Fotografie nezveřejněna

 

Erasmus Mundus Action II – Maghreb (0138/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:7/2012 - 12/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Erasmus Mundus Action II – Blízký Východ - Santiago (0135/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:7/2012 - 12/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Erasmus Mundus Action II – Jižní Afrika (0136/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:7/2012 - 12/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Erasmus Mundus Action II - Israel (0149/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:7/2012 - 12/2016
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Erasmus Mundus Action 2 lot 11 (183123-EM-1-2010-1-DE-ERASMUND)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:9/2011 - 12/2014
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Erasmus Mundus Action 2 lot 2 (2011-4051/002-001-EMA2)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:9/2011 - 12/2014
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus Mundus
více
Vytváření společných studijních programů MU ve spolupráci se zahraničními institucemi (ROZV/CSM1/2013)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/14/2013)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Rozvoj mezinárodního marketingu a propagace MU v zahraničí (ROZV/5/2013)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Příprava a realizace stipendijního programu Masarykovy univerzity pro nadané studenty ze třetích zemí (ROZV/15/2013)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora mezinárodní mobility studentů MU (ROZV/16/2013)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Higher Education Institutions Online for ECTS (527937 ?LLP-1-PT-ERASMUS-EAM)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:10/2012 - 9/2013
Investor/Program: Evropská unie / LLP Erasmus
více
Příprava a realizace stipendijního programu Masarykovy univerzity pro nadané studenty ze třetích zemí (ROZV/9/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/8/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora mezinárodní mobility studentů Masarykovy univerzity (ROZV/10/2012)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Realizace komunikační strategie MU (část Propagace v zahraničí) (ROZV/16/2012)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Realizace komunikační strategie MU (ROZV/7/2/2011)
Řešitel na MU:Ing. Markéta Soukupová, MBA
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Příprava, propagace a realizace stipendijního programu Masarykovy univerzity pro nadané studenty ze třetích zemí (ROZV/7/11/2011)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora mezinárodní mobility studentů MU (ROZV/7/12/2011)
Řešitel na MU:Ing. Dana Petrova
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více