Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 20

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


more

 

HRABCOVÁ, Jana.
Československo-jugoslávské vztahy v přelomovém roce 1929. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922, 2014, vol. 100/2014, no. 2, pp. 271-296.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Determinants of Czech Trade with Road Vehicles. In Hradec Economic Days 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 300-306. 2014, Hradec Králové.


more

 

book coverŠINDELÁŘ, Pavel.
Etnografie Číny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7049-3.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Hrozby plynoucí z proliferace nevojenských bezpilotních letounů. In Sborník vybraných příspěvků z 6. výroční studentské konference bezpečnostního výzkumu. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-02-1, pp. 25-37. 2014, Praha.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Made in China: A threat to European Automotive Industry?. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume IV Economics and Tourism. Bulgaria : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, pp. 443 - 449. 2014, Albena.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Myš jí sluší (Myši Natalie Mooshabrové v Divadle Husa na provázku). Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 13.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika - HLOUŠEK, Miroslav.
Nature of Trade Growth Between the People´s Republic of China and the European Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 327-334. 2014, Ostrava.


more

 

KOPEČKOVÁ, Lenka.
Neuroeconomics: "Great Expectations" or "Much Ado about Nothing"?. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, p. 154-163. 2014, Brno.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Othello za časů politické korektnosti (Hytner - Lester - Kinnear v londýnském Národním divadle). Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 96–104.


more

 

POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka - POKORNÝ, Jiří - BYSTRIANSKÁ, Věra - HAVÁČ, Ondřej - HRABCOVÁ, Jana - HROMEK, Martin - KADLEC, Jaroslav - MUSILOVÁ, Jana - ŘEHÁKOVÁ, Alexandra - VITKO, Martin - PUČÁLKOVÁ, Ester - SVOBODA, Petr.
Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní. 2014. CZE, Brno. 9.4.2014 - 10.4.2014, European Activity.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Systémová dynamika jako nástroj pro výzkum bezpečnosti. Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany. ISSN 1214-6463, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 17-30.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Taiwanese identity and its implications for Cross-strait relations. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav - KONČIKOVÁ, Veronika.
The extensive margin in international trade – the case of the Czech Republic and China. In New Economic Challenges - 5th International PhD Student Conference. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7, pp. 260-268. 2014, Brno.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
The impact of China’s economic rise on the Czech Republic’s motor vehicle exports. In Proceedings of the 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 460-464. 2014, Olomouc.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
The New Goods in Bilateral Trade: The Case of China and the Slovak Republic. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume IV Economics and Tourism. Bulgaria : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, pp. 759-765. 2014, Albena.


more

 

HORÁK, David - KONČIKOVÁ, Veronika.
The Political Aspects of Cross-Strait Economic Relations: Does it Matter who Rules?. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014: zborník vedeckých prác. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, pp. 189-197. 2014, Virt.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Vzťahy v Taiwanskej úžine: politika, ekonomika, bezpečnosť. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 81-100.


more

 

KOPEČKOVÁ, Lenka.
Why Homo Economicus help each other?. In New Economic Challenges: 5th International PhD Student Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7, pp. 109-120. 29.5.2014, Brno.


more