Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 14

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Brutální sny těl. Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 7.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Determinants of Czech Trade with Road Vehicles. In Hradec Economic Days 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, s. 300-306. 2014, Hradec Králové.


více

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Made in China: A threat to European Automotive Industry?. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume IV Economics and Tourism. Bulgaria : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, s. 443 - 449. 2014, Albena.


více

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Myš jí sluší (Myši Natalie Mooshabrové v Divadle Husa na provázku). Divadelní noviny. ISSN 1210-471X, 2014, vol. 2014, no. 13.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika - HLOUŠEK, Miroslav.
Nature of Trade Growth Between the People´s Republic of China and the European Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, s. 327-334. 2014, Ostrava.


více

 

KOPEČKOVÁ, Lenka.
Neuroeconomics: "Great Expectations" or "Much Ado about Nothing"?. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, s. 154-163. 2014, Brno.


více

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Othello za časů politické korektnosti (Hytner - Lester - Kinnear v londýnském Národním divadle). Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 96–104.


více

 

POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka - POKORNÝ, Jiří - BYSTRIANSKÁ, Věra - HAVÁČ, Ondřej - HRABCOVÁ, Jana - HROMEK, Martin - KADLEC, Jaroslav - MUSILOVÁ, Jana - ŘEHÁKOVÁ, Alexandra - VITKO, Martin - PUČÁLKOVÁ, Ester - SVOBODA, Petr.
Promýšlet Evropu dvacátého století: Konflikty beze zbraní. 2014. CZE, Brno. 9.4.2014 - 10.4.2014, evropská akce.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Taiwanese identity and its implications for Cross-strait relations. 2014.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
The impact of China’s economic rise on the Czech Republic’s motor vehicle exports. In Proceedings of the 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Olomouc : Palacký University, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, s. 460-464. 2014, Olomouc.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
The New Goods in Bilateral Trade: The Case of China and the Slovak Republic. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume IV Economics and Tourism. Bulgaria : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, s. 759-765. 2014, Albena.


více

 

HORÁK, David - KONČIKOVÁ, Veronika.
The Political Aspects of Cross-Strait Economic Relations: Does it Matter who Rules?. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014: zborník vedeckých prác. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 189-197. 2014, Virt.


více

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Vzťahy v Taiwanskej úžine: politika, ekonomika, bezpečnosť. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, s. 81-100.


více