Departments

Total number of projects in 2014: 36


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 36 records, displayed 1 - 20
5th International PhD Conference "New Economic Chalenges" (MUNI/B/0851/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů (MUNI/A/0786/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (MUNI/A/0808/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů (MUNI/A/0775/2013)
MU Investigator:Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
MU Investigator:Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (MUNI/A/0844/2013)
MU Investigator:Ing. Štěpán Mikula
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013)
MU Investigator:PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) (TB020MZP042)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2014 - 10/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Hospodářská politika v EU a ČR (MUNI/A/0811/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. František Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Informační podpora znalostního managementu a hodnocení jejích přínosů se zaměřením na vybrané procesy podporující udržitelnou konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/0814/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inovace a vize pro obce 2014 (42303)
MU Investigator:Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2012 - 5/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2014 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Labour Market Modelling within a DSGE Approach (1025/2014)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Czech National Bank
more
Možnosti využití experimentálních a behaviorálních přístupů ve veřejné ekonomii (MUNI/A/0845/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (MUNI/A/0831/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 36 records, displayed 1 - 20