Departments

Total number of projects in 2014: 31


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 20
5th International PhD Conference "New Economic Chalenges" (MUNI/B/0851/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů (MUNI/A/0786/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (MUNI/A/0808/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů (MUNI/A/0775/2013)
MU Investigator:Mgr. Martin Slanicay
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
MU Investigator:Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (MUNI/A/0844/2013)
MU Investigator:Ing. Štěpán Mikula
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013)
MU Investigator:PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Hospodářská politika v EU a ČR (MUNI/A/0811/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. František Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Informační podpora znalostního managementu a hodnocení jejích přínosů se zaměřením na vybrané procesy podporující udržitelnou konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/0814/2013)
MU Investigator:Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2012 - 5/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Možnosti využití experimentálních a behaviorálních přístupů ve veřejné ekonomii (MUNI/A/0845/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (MUNI/A/0831/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU. (TD020010)
MU Investigator:Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě (CZ.1.07/2.4.00/31.0157)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2012 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum (CZ.1.07/2.4.00/17.0040)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání (GA403/12/1557)
MU Investigator:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace trhu dopravních služeb – modely, metody a aplikace (MUNI/A/0781/2013)
MU Investigator:Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 20