Department of Economics

Total number of titles in 2016: 34

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 34 records, displayed 1 - 30

 

SLANICAY, Martin.
A Proposal for a Flexible Trend Specification in DSGE Models. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 2.


more

 

SLANICAY, Martin.
Analysis of Structural Differences and Asymmetry of Shocks Between the Czech Economy and the Euro Area. Statistika: Statistics and Economy Journal, Český statistický úřad. ISSN 1804-8765, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 34-49.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Assessing technical efficiency of public procurements within a bus transportation sector. Socio-Economic Planning Sciences. ISSN 0038-0121, 2016.


more

 

BAĎO, Peter.
Comparison of Debt Structure of Two Small Open Economies. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 40-46. 2016, Hradec Králové.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

REICHEL, Vlastimil - SCHENKOVÁ, Klára.
Determinants of housing price: data analysis of city Brno. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 882-888. 3.2.2016, Hradec Králové.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Determinanty efektivního zdanění právnických osob v České republice. 2016.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Does liberalization of the railway industry lead to higher technical effectiveness?. Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier. ISSN 2210-9706, 2016.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Ekonomický růst v roce 2015 - není co slavit. In Boom české ekonomiky: Anomálie, nebo trvalý trend?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 24/2016, ISBN 978-80-7542-011-4, pp. 47-58.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška - NAZIRUDDIN, Abdullah.
Empirical Estimation of Price Elasticity of Demand for Transportation: The Case of Klang Valley (Malaysia). In Proceedings of TheIIER International Conference. Kuala Lumpur : IRAJ, 2016. ISBN 978-93-85973-39-0, pp. 27-33. 2016, Kuala Lumpur.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Eurozone Housekeeping – Stock and Flow Perspective. In Proceedings of the 3rd International Conferenceon European Integration 2016. Ostrava : 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, p. 399-406. 2016.


more

 

PÁPAI, Adam.
Evaluating the Performance of an Estimated DSGE Model for the Czech Economy. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 762-769. 2016, Hradec Králové.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
Feasible Ways of Strengthening the Public Transportation Demand in Klang Valley (Malaysia). 2016. ISBN 978-969-670-087-6.


more

 

book coverLIPOVSKÁ, Hana - NĚMEC, Daniel.
Fiscal Bills and Implementation Lags. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 163-170. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

REICHEL, Vlastimil.
HOUSE PRICES AND BUSINESS CYCLE IN CZECH ECONOMY: A CROSSCORRELATION APPROACH. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. University of Economics : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 327-331. Vrátna, Slovakia.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav.
Inflation Target and its Impact on Macroeconomy in the Zero Lower Bound Environment: the case of the Czech economy. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 3-16.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 23/2016, ISBN 978-80-87806-95-1, pp. 55-68.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Lecture Transformation of the Czech Economy - business view. 2016.


more

 

SÚKUPOVÁ, Karolína - VAŠÍČEK, Osvald.
Multiple constraints applied into the DSGE model: The case of unconventional monetary easing in the Czech economy. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vrátna, Slovakia, 2016. Bratislava : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 356-361. 2016, Vrátna, Slovakia.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - KVIZDA, Martin - JANDOVÁ, Monika - REDERER, Václav.
Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy, Elsevier, Great Britain. ISSN 0967-070X, 2016, vol. Volume 47, no. April, pp. 203-211.


more

 

LIPOVSKÁ, Hana.
Padáme do deflační pasti?. In IVK v roce třetím: výběr textů. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 25/2016, ISBN 978-80-7542-009-1, pp. 203-207.


more

 

book coverMATULOVÁ, Markéta - FITZOVÁ, Hana.
Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 310-318. 21.1.2016, Brno.


more

 

KVASNIČKA, Michal - TOMEŠ, Zdeněk - KRČÁL, Ondřej - STANĚK, Rostislav.
Predikce kapacit leteckých linek. Brno : SkyPicker.com s.r.o., 2016. 11 pp. neuveden.


more

 

ČEKMEOVÁ, Petra.
Productivity in the European Union: Do Labour Market Institutions Really Matter?. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 116-124. 2016, Ostrava.


more

 

TOMEŠ, Zdeněk - JANDOVÁ, Monika.
Přístupy k liberalizaci osobní železniční dopravy v ČR. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0572-3043, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 68 - 81.


more

 

ČAPEK, Jan.
Structural Changes in the Czech Economy: a DSGE Model Approach. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 37-52.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
TAX QUOTA VS. WORLD TAX INDEX: PANEL DATA COMPARISON. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vrátna, Slovakia : University of Economics: University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 411-415. 25.5.2016, Vrátna, Slovakia.


more

 

HLOUŠEK, Miroslav.
The Empirical Implications of the Zero Lower Bound on the Interest Rate: The Case of the Czech Economy. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 603-616.


more

 

KLEINOVÁ, Eliška.
The Use of a Consumer Survey to Determine the Relevant Market – Case Study for public transport between Prague and Most. Národohospodářský obzor, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-1663, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 17-28.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 34 records, displayed 1 - 30