Department of Economics

Total number of titles in 2014: 23

 

KVASNIČKA, Michal.
Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics. In The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. Vyd. 1. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 401-407. 4.2.2014, University of Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Comparing Competition and Regulated Monopoly in a Railway Market: An Agent-Based Modeling Approach. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 255-260. 2014, Šlapanice.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Determinants of Czech Trade with Road Vehicles. In Hradec Economic Days 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 300-306. 2014, Hradec Králové.


more

 

NĚMEC, Daniel.
Efficiency of the matching process on the Czech regional labour markets. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 188-195. 2014, Virt.


more

 

ŽÍDEK, Libor.
Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 1, 55–88-33 pp.


more

 

KRČÁL, Ondřej.
Finding Equilibrium in a Monopoly Passenger Railway Market: A Comparison of Agent-Based Simulations with Theoretical Predictions. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 357-363. 2014, Hradec Králové.


more

 

SCHULZ, Jaroslav - MIKULA, Štěpán.
Impact of minimum wage dynamics on unemployment: an empirical approach. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Vyd. 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8.


more

 

JONÁŠ, Jan.
Incomplete EMU Integration as an Amplifief of Financial Crisis. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. : 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, p. 297–303.


more

 

STANĚK, Rostislav.
Market for passenger transport services: basic framework for welfare analysis. In The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions. Vyd. 1. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 331 - 338. 2014, Hrade Králové.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Fiscal Implications and the Role of Productivity of Labor. In Hradec Economic Days 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 256-262. Hradec Králové.


more

 

ROSENBERG, Zdeněk.
Minimalistic Simulation of Population's Aging Implications in the Slovak Republic. In QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 226-230.


more

 

REDERER, Václav.
Možnosti a limity vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 18-25. 2014, Hradec Králové.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Nonlinear DSGE Model of the Czech Economy with Time-varying Parameters. 2014.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Nonlinear DSGE model of the Slovak economy with time-varying parameters. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, pp. 292-297. 2014, Virt, Slovensko.


more

 

KVIZDA, Martin.
Osobní železniční doprava od Stephensona po Kallase - vývoj a ekonomický význam struktury odvětví. 2014.


more

 

KVIZDA, Martin - SEIDENGLANZ, Daniel.
Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, Great Britain. ISSN 0966-6923, 2014, vol. 2014, no. 37, pp. 102-111.


more

 

ŠEBEK, Václav.
Schopnost vnějšího financování jako ekonomická moc?. In Hradecké ekonomické dny 2014 Sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 220-226. 2014, Hradec Králové.


more

 

SLANICAY, Martin.
Some Notes on Historical, Theoretical, and Empirical Background of DSGE Models. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 2, pp. 145-164.


more

 

HAJKO, Vladimír.
The Energy-GDP Nexus in EU Countries. Energy Studies Review, Canada. ISSN 0843-4379, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 1-23.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika - HLOUŠEK, Miroslav.
The Nature of the Trade Growth Between the People´s Republic of China and the European Union. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 327-334. 2014, Ostrava.


more

 

HAJKO, Vladimír.
The Oil-Macroeconomy Relationship in the Czech Republic. In Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 185-191. 2014, Hradec Králové.


more

 

HORÁK, David - KONČIKOVÁ, Veronika.
The Political Aspects of Cross-Strait Economic Relations: Does it Matter who Rules?. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014: zborník vedeckých prác. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, pp. 189-197. 2014, Virt.


more

 

KONČIKOVÁ, Veronika.
Vzťahy v Taiwanskej úžine: politika, ekonomika, bezpečnosť. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 81-100.


more