Department of Economics

Total number of titles in 2015: 10

 

book coverROSENBERG, Zdeněk.
Aging, Public Pensions and Productivity of Labour: A Simulation of What the Czech Republic Can Afford. In Proceedings of the 19th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 149-156.


more

 

TVRZ, Stanislav.
Czech and Polish Experience of the Great Recession: DSGE Model Approach. In Hradec Economic Days 2015 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 295-301. 2015, Hradec Králové.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav - MIKULA, Štěpán.
Determinants of Economic Growth. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 146-153. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 

JANDOVÁ, Monika - PALETA, Tomáš.
Gravity Models of Internal Migration – the Czech Case Study. Review of Economic Perspectives - Národohospodářský obzor. ISSN 1804-1663, 2015, vol. 2015, no. 01, pp. 3-14.


more

 

SLANÝ, Antonín - FRANC, Aleš.
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 265 pp.


more

 

JONÁŠ, Jan - KOMÍNEK, Ondřej.
Nové trendy v bankovnictví a důsledky pro monetární politiku v čase finanční krize. In Hradecké ekonomické dny 2015, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I. Hradec Králová : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, pp. 347-353. 2015, Ostrava.


more

 

TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald.
Slovak Economy in a Period of Recession: Nonlinear DSGE Model with Time-varying Parameters. Ekonomický časopis, Bratislava, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 34-50.


more

 

FRANCŮ, Lenka - HLOUŠEK, Miroslav.
The Kuznets Inverted-U Hypothesis. In International Conference Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 140-145. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
VLIV FISKÁLNÍ POLITIKY NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 466-472. 3.2.2015, Hradec Králové.


more