Department of Public Economics

Total number of projects in 2016: 13


25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna (0699/2014)
MU Investigator:Ing. Igor Kiss
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:11/2014 - 10/2016
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad Strategic Program
more
CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH (0621/2015)
MU Investigator:Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:8/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Financial management, Accounting and Controlling curricula development (0018/2016)
MU Investigator:Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:10/2016 - 10/2019
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2014 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Konference Young Economists' Meeting 2016 (MUNI/B/0957/2015)
MU Investigator:Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji (0700/2015)
MU Investigator:Ing. David Špaček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Možnosti experimentálních a behaviorálních metod při analýze a evaluaci veřejné politiky (MUNI/A/0996/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách (GA15-17810S)
MU Investigator:Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. (MUNI/A/1047/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (GA15-08032S)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy (MUNI/A/1022/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more