Department of Public Economics

Total number of projects in 2014: 19


5th International PhD Conference "New Economic Chalenges" (MUNI/B/0851/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013)
MU Investigator:PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) (TB020MZP042)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2014 - 10/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. František Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Inovace a vize pro obce 2014 (42303)
MU Investigator:Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2012 - 5/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2014 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Možnosti využití experimentálních a behaviorálních přístupů ve veřejné ekonomii (MUNI/A/0845/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Neziskové organizace v procesu sociálních inovací (MUNI/A/0831/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě (CZ.1.07/2.4.00/31.0157)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2012 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum (CZ.1.07/2.4.00/17.0040)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Rozvoj regionů prostřednictvím inovací (CZ/FMP.16/0405)
MU Investigator:Ing. Filip Hrůza
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry for Regional Development of the CR / Cross-border Cooperation Programme Slovak Republic - Czech Republic 2007-2013
more
Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/17.0036)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Study on research-funding foundations in the EU:quantitative and qualitative assessment, comparative analysis, trends and potential (1039/2012)
MU Investigator:PhDr. Miroslav Pospíšil
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:2/2013 - 7/2014
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vybrané aspekty hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných politik (MUNI/A/0784/2013)
MU Investigator:Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more