Department of Public Economics

Total number of titles in 2014: 30

 

ŘEZÁČ, Jan.
Are we saving wisely? Default option in behavioural economics. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 76-83. 2014, Šlapanice.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš.
Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 18 - 35.


more

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 35-46.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka.
Consolidation of Small Municipalities as a Solution of Territorial Fragmentation in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 170-178. 2014, Šlapanice.


more

 

FIŠAR, Miloš - KUBÁK, Matúš.
Corruption Game in Laboratory Experiment - Do the Economists Behave Differently?. In Proceedings of the 18th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 132-138. 2014, Šlapanice.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Current Trends in Public Sector Research - the 18th International Conference. 2014. CZE, Šlapanice. 16.1.2014 - 17.1.2014, European Activity.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 380 pp. ISBN 978-80-210-6611-3.


more

 

MALÝ, Ivan.
Decreasing Willingness to Study Public Administration Programmes: An Experience from Masaryk University. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee Press, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VI, no. 2, pp. 147-154.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 204-211. 2014, Šlapanice.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Effects of the non-distribution constraint on the entrepreneurial motivation of non-profit organizations. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 362-371. Šlapanice.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana.
Financování NNO z veřejných rozpočtů. 2014.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPALEK, Jiří.
Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. Review of European Studies, Canadian Center of Science and Education, Canada. ISSN 1918-7173, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 23-33.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů?. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 201401, no. 01, pp. 26-31.


more

 

GODAROVÁ, Jana - ŠTARHOVÁ, Iveta.
Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 35-43. 2014, Šlapanice.


more

 

STRUK, Michal.
Municipal Solid Waste Management and its Efficiency. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 336-343. 2014, Šlapanice.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura.
Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6574-1.


more

 

KOPEČKOVÁ, Lenka.
Neuroeconomics: "Great Expectations" or "Much Ado about Nothing"?. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, p. 154-163. 2014, Brno.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana - HYÁNEK, Vladimír.
Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 310-318. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

CÍSAŘ, Ondřej - NAVRÁTIL, Jiří.
Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations. Democratization. ISSN 1351-0347, 2014, vol. 21, pp. 1-24.


more

 

PROUZOVÁ, Zuzana - ALMANI TŮMOVÁ, Kateřina.
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012. Praha : Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2014. 68 pp.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - FRAŇKOVÁ, Eva - KUTÁČEK, Stanislav - FOUSKOVÁ, Nikola (Eds.).
Sborník ze semináře Otevřený prostor: Růst či nerůst. Vyd. první. Brno : Katedra environmentálních studií FSS a Trast pro ekonomiku a společnost, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-905331-0-3.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - ŠINKYŘÍKOVÁ, Tereza.
Standard or Implicit VAT rate?. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 90-98. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

PŮČEK, Milan - ŠPAČEK, David.
Strategic public management – selected experience with BSC implementation. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj, Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania. ISSN 1842-2845, 2014, vol. 2014, no. 41, pp. 146-169.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

DOSTÁL, Jakub.
The Influence of the Type of Replacement Wage on the Economic Value of Volunteering: Emergencies in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 232-240. 16.1.2014, Brno.


more

 

PLAČEK, Michal - PŮČEK, M Šimčíková A.
The Utilization of Benchmarking forStrategic Management of Municipalities in the Czech Republic. In Proceedings ofthe 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : MasarykUniversity, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, p. 179-187.


more

 

ROSENMAYER, Tomáš.
Using Data Envelopment Analysis: a Case of Universities. Národohospodářský obzor, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2014.


more

 

PLAČEK, Michal - KŘÁPEK, Milan - PŮČEK, Milan.
Využití kvantitativních metod pro analýzu veřejných rozpočtů na příkladu výdajů obcí na opravy. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : 2014. ISBN 978-80-7435-368-0.


more

 

SVOBODA, František.
Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 3, pp. 189-202.


more

 

KISS, Igor - RAPOŠOVÁ, Ivana.
Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2014. Vyd. prvé. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. ISBN 978-80-89105-55-7, pp. 11-81.


more