Department of Public Economics

Total number of titles in 2016: 126

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 126 records, displayed 1 - 30

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALENTINOV, Vladislav - HORSÁK, Zdeněk.
A Road Map to the Circular Economy for Municipalities. Case Study of the Czech Republic. 2016.


more

 

book coverHLADKÁ, Marie - HYÁNEK, Vladimír.
A Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 122-130. 2016, Šlapanice.


more

 

book cover MIX, Troy - BAKOŠ, Eduard - HRŮZA, Filip.
Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 45-51. Šlapanice.


more

 

STRUK, Michal - SOUKOPOVÁ, Jana.
Age Structure and Municipal Waste Generation and Recycling – New Challenge for the Circular Economy. 2016.


more

 

NĚMEC, Daniel - BAKOŠ, Eduard.
Alternative Models of Tax Assignment to Municipal Level. In Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praque : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, pp. 52-56.


more

 

HLADKÁ, Marie.
Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství V TISKU. Scientia et Societas, Praha, NEWTON College. ISSN 1801-6057, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 1-18.


more

 

book coverROZMARINOVÁ, Jana.
Analýza zdravotních plánů krajů jako aktu zdravotní politiky na regionální úrovni. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 504-510. 2016, Čejkovice.


more

 

PLAČEK, Michal - PŮČEK, Milan Jan - OCHRANA, František - KŘÁPEK, Milan.
Application of DEA method for evaluating efficienci of museums, galeries, and monuments in the Czech republic. In European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International conference. Brno : Masaryk University, 2016. p. 596-602.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. In Data Envelopment Analysis and its Applications: Proceedings of the 13th International Conference of DEA. Braunschweig : neuveden, 2016. ISBN 978-1-85449-497-9, pp. 19-24. 24.8.2015, Braunschweig.


more

 

book coverWILDMANNOVÁ, Mirka.
Blank spots in social business activities (case study at the local level). In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Vyd. 20. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 432-440. 2016, Šlapanice.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
CESTA OD SOCIÁLNÍ EKONOMIKY K SOCIÁLNÍMU PODNIKÁNÍ V ČR. In 25 let transformace centrálně plánovaných ekonomik: zkušenosti a perspektivy. 1. vyd. Bratislava : EUBA Bratislava, 2016. 12 pp. 1.12.2016, Bratislava.


more

 

WILDMANNOVÁ, Mirka.
Cílové skupiny sociálního podnikání. Vyd. 0. Brno : Garance Brno, spol. s r.o., 2016. 6 pp. MK R E 22657.


more

 

book coverPAVLÍK, Marek.
Comparison of Health Care Policy among Czech Regions during 2000-2015. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 201. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 344-351.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Current Trends in Public Sector Research - the 20th International Conference. 2016. CZE, Šlapanice. 21.1.2016 - 22.1.2016, European Activity.


more

 

book coverŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 450 pp. ISBN 978-80-210-8082-9.


more

 

ŠPALEK, Jiří - ŠPAČKOVÁ, Zuzana.
Daňové úniky v laboratoři: Vliv kontextu na ochotu platit daně. Politická ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2016, vol. 64, no. 5, pp. 524-540.


more

 

STRUK, Michal.
Development of Municipal Solid Waste Generation and Expenditures: Case of Czech Municipalities. In Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2. : Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27573-4, pp. 399-416. 8.1.2015, Lisbon.


more

 

STRUK, Michal.
Distance and Incentives Matter: The Separation of Recyclable Municipal Waste. Vyd. Working paper KVE – 01/2016. Masaryk University, 2016. 25 pp.


more

 

JAHODA, Robert.
Distributional impacts of family policy reforms in the Czech Republic. Case study: tax reliefs (1996-2016). 2016.


more

 

ŠPALEK, Jiří - EIBL, Otto - ŠPAČKOVÁ, Zuzana - ZAGRAPAN, Jozef - FIŠAR, Miloš.
Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. 2016.


more

 

book coverŠPALEK, Jiří - EIBL, Otto - ŠPAČKOVÁ, Zuzana - ZAGRAPAN, Jozef - FIŠAR, Miloš.
Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 102-110. 21.1.2016, Šlapanice.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří.
Economic and Social Aspects of Current Municipal Waste Management. Case Study of Landfill Tax Rise Scenarios in the Czech Republic. 2016.


more

 

NEMEC, Juraj - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária.
E-Procurement in Self-Governing Regions in Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2016, vol. 14, no. 3, pp. 323-337.


more

 

AKAY, Alpaslan - CONSTANT, Amelie - GIULIETTI, Corrado - GUZI, Martin.
Ethnic diversity and well-being. Journal of Population Economics, Berlin, Springer International, Germany. ISSN 0933-1433, 2016.


more

 

GUZI, Martin - AKAY, Alpaslan - CONSTANT, Amelie F. - GIULIETTI, Corrado.
Ethnic Diversity and Well-Being. IZA Discussion Paper. 2016, no. 9726.


more

 

FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš.
Etnická homogamie na Slovensku v letech 1992 až 2012. Sociologický časopis, Praha, Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288, 2016, vol. 52, no. 2, pp. 157-178.


more

 

NEMEC, Juraj.
Europeanisation in Public Administration Reforms. Bratislava : NISPAcee, 2016. 117 pp. ISBN 978-80-89013-79-1.


more

 

PLAČEK, Michal - OCHRANA, František - PŮČEK, Milan Jan.
Evaluation of Ministerial Employee Satisfaction within the Context of the Civil Service Act. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Brno: Masaryk University, 2016. p. 61-68.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 126 records, displayed 1 - 30