Department of Public Economics

Total number of titles in 2014: 150

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 150 records, displayed 1 - 30

 

HORÁKOVÁ, Šárka.
(In)efficiency of the Stability and Growth Pact - What next?. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 81-89. 16.1.2014, Ĺ lapanice.


more

 

NEMEC, Juraj.
Access to health services in CEE: what has happened after 1989?. In Proceedings of IPSA: 23rd Congress of Political Science. : 2014. pp. 1-11. 2014, Montreal, Canada.


more

 

NEMEC, Juraj - HRONEC, Štefan - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - ŠPAČEK, David.
Accreditation and other factors of supply and demand for high education programmes in the area of public sector management. Life Science Journal, New York, Marsland Press, USA. ISSN 1097-8135, 2014, vol. 11, no. 12, pp. 532-536.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - KOLÁČEK, Josef.
ADRA a mimořádné události: co děláme, jak a proč?. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6713-4, p. 45-57. 2014, Brno.


more

 

PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr - JAHODA, Robert.
Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 266 pp.


more

 

GUZI, Martin.
An empirical analysis of welfare dependence in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. ISSN 0015-1920, 2014, vol. 64, no. 5, pp. 407-431.


more

 

ŘEZÁČ, Jan.
Are we saving wisely? Default option in behavioural economics. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 76-83. 2014, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Arguments for and against decentralization in Central and Eastern Europe. In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. Neuveden, ISBN 978-605-4348-77-0, pp. 97-118.


more

 

PETŘÍK, Jan - TĚSNOHLÍDEK, Jakub - BÍŠKO, Richard - ZUBALÍK, Jiří - HLAVICA, Michal - VOJTAS, Martin - KADLEC, Jiří - PETR, Libor - DROBŇÁK, Martin.
Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku, teoreticko-metodologický úvod. 2014.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš.
Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 18 - 35.


more

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 58-67.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs - Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria. Ekonomie a Management, Technické univerzity v Liberci. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 120-130.


more

 

PLAČEK, Michal.
Benchmarking ve vysokém školství:současná zkušenost. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. X, no. 1.


more

 

HORSÁK, Zdeněk - HŘEBÍČEK, Jiří.
Biodegradable Waste Management in the Czech Republic. A Proposal for Improvement. Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn,Polsko, HARD Publishing Company, Poland. ISSN 1230-1485, 2014, vol. 23/2014, no. 6, pp. 2019-2025.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka.
Book Review: Good, Bad and Next in Public Governance: The Winelands Papers 2012. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 169-171.


more

 

HODINKA, Michal - ŠTENCL, Michael - HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich.
Business Intelligence in Environmental Reporting Powered by XBRL. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., Brno, Mendelova universita. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62/2014, no. 2, pp. 355-362.


more

 

ŘEZÁČ, Jan - KUNA, Vojtěch.
Can Ambiguity Aversion Explain Contributions to Public Goods?. 2014.


more

 

BERNÁ, Zuzana - ŠPALEK, Jiří.
Can Experimental and Behavioral Economics Inform Public Policy? Lesson from a Tax Compliance Experiment. In Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, pp. 28-37. 2014, Praha.


more

 

KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří - BULKOVÁ, Gabriela.
Case study: Prognostic model of Czech municipal waste production and treatment. In Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego : iEMSS, 2014. ISBN 978-88-903574-4-2, E1-8 pp. 15.6.2014, San Diego.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka - GODAROVÁ, Jana.
Civil Service Act – opportunity or threat for public administration of the Czech Republic. In ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). Vyd. 1st edition. Singapore : ICEHM, 2014. ISBN 978-93-82242-93-2, pp. 35-37. 2014, Singapore.


more

 

NEMEC, Juraj.
Comparative analysis of trends and challenges to maintain adequate institutional and human resource capacities of public administrations in former socialist countries of Central and Eastern Europe. In DEVELOPING GOVERNMENT AND GOVERNANCE CAPACITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Vyd. 1. UNPAN, 2014. 2014, Yerevan.


more

 

SVIDROŇOVÁ, Mária - VACEKOVÁ, Gabriela.
Comparison of the development of non-government organizations and current state of their funding in Slovakia and Austria. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 3, 267–286-20 pp.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka.
Consolidation of Small Municipalities as a Solution of Territorial Fragmentation in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 170-178. 2014, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - VOZÁROVÁ, Zuzana.
Contracting Out Local Public Services. In Proceedings of the 19th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-534-4, pp. 197-204. 2014, Praha.


more

 

NEMEC, Juraj - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - GREGA, Matúš.
Contracting, outsourcing, procurement: Selected factors limiting their success in the CEE region. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Research Society for Public Management. Vyd. 1. 2014. 10 pp. 2014, Ottawa, Canada.


more

 

NEMEC, Juraj.
Coordinating Health Care Under the Pluralistic Health Insurance. In Organizing for Coordination in the Public Sector. London : Palgrave macmilllan, 2014. Public Sector Organizations, ISBN 978-1-137-35962-9, pp. 250-270.


more

 

ŠPAČEK, David.
Coordination of and through E-Government: The Case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VII/2014, no. 1, pp. 83-107.


more

 

FIŠAR, Miloš.
Corrupt reciprocity in public procurement: an experimental study. 2014.


more

 

FIŠAR, Miloš - KUBÁK, Matúš.
Corruption Game in Laboratory Experiment - Do the Economists Behave Differently?. In Proceedings of the 18th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 132-138. 2014, Šlapanice.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Current Trends in Public Sector Research - the 18th International Conference. 2014. CZE, Šlapanice. 16.1.2014 - 17.1.2014, European Activity.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 150 records, displayed 1 - 30