Department of Public Economics

Total number of titles in 2014: 66

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 66 records, displayed 1 - 30

 

book coverDOSTÁL, Jakub - KOLÁČEK, Josef.
ADRA a mimořádné události: co děláme, jak a proč?. In Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6713-4, p. 45-57. 2014, Brno.


more

 

GUZI, Martin.
An empirical analysis of welfare dependence in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. 2014.


more

 

ŘEZÁČ, Jan.
Are we saving wisely? Default option in behavioural economics. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 76-83. 2014, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Arguments for and against decentralization in Central and Eastern Europe. In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. Neuveden, ISBN 978-605-4348-77-0, pp. 97-118.


more

 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš.
Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. ISSN 1804-171X, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 18 - 35.


more

 

PODAŘIL, Miloš - SVOBODA, František.
Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 58-67.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SVIDROŇOVÁ, Mária.
Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs - Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria. Ekonomie a Management, Technické univerzity v Liberci. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 120-130.


more

 

PLAČEK, Michal.
Benchmarking ve vysokém školství:současná zkušenost. Scientia et Societas, Praha, Newton College. ISSN 1801-7118, 2014, vol. X, no. 1.


more

 

HODINKA, Michal - ŠTENCL, Michael - HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich.
Business Intelligence in Environmental Reporting Powered by XBRL. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., Brno, Mendelova universita. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62/2014, no. 2, pp. 355-362.


more

 

KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří - BULKOVÁ, Gabriela.
Case study: Prognostic model of Czech municipal waste production and treatment. In Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego : iEMSS, 2014. 8 pp. 15.6.2014, San Diego.


more

 

SVIDROŇOVÁ, Mária - VACEKOVÁ, Gabriela.
Comparison of the development of non-government organizations and current state of their funding in Slovakia and Austria. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2014, vol. 14, no. 3, forthcoming-13 pp.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka.
Consolidation of Small Municipalities as a Solution of Territorial Fragmentation in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 170-178. 2014, Šlapanice.


more

 

ŠPAČEK, David.
Coordination of and through E-Government: The Case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VII/2014, no. 1, pp. 83-107.


more

 

FIŠAR, Miloš - KUBÁK, Matúš.
Corruption Game in Laboratory Experiment - Do the Economists Behave Differently?. In Proceedings of the 18th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 132-138. 2014, Šlapanice.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar.
Current Trends in Public Sector Research - the 18th International Conference. 2014. CZE, Šlapanice. 16.1.2014 - 17.1.2014, European Activity.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - MATĚJOVÁ, Lenka (Eds.).
Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 380 pp. ISBN 978-80-210-6611-3.


more

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Decentralisation and Quality of Governance: Selected Issues from the Czech and Slovak Republic. BULLETIN OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV. ECONOMICS, Kyjev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. ISSN 1728-2667, 2014, vol. Neuveden, no. 2, pp. 26-33.


more

 

PLAČEK, Michal - MATĚJOVÁ, Lenka - KŘÁPEK, Milan - PUČEK, Milan - OCHRANA, František.
Decentralization vs Economies of Scale: Example of Expenditure on Maintance of Municipalitie´s Property. In borník XIX ročníku mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. : VŠE Praha, 2014.


more

 

MALÝ, Ivan.
Decreasing Willingness to Study Public Administration Programmes: An Experience from Masaryk University. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee Press, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VI, no. 2, pp. 147-154.


more

 

ŠPALKOVÁ, Dagmar - ŠPAČEK, David.
Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 204-211. 2014, Šlapanice.


more

 

JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana.
Distribution impact of the mortgage interest deduction in the Czech Republic. Review of European Studies, Canada. ISSN 1918-7173, 2014, vol. 6, no. 2, pp. 110-119.


more

 

book coverDOSTÁL, Jakub - SOUKOPOVÁ, Jana (Eds.).
Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6713-4.


more

 

NAVRÁTIL, Jiří.
Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis. Studies in Social Justice. ISSN 1911-4788, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 181-204.


more

 

book coverNAVRÁTIL, Jiří - POSPÍŠIL, Miroslav.
Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 107 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6732-5.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka - PLAČEK, Michal - KŘÁPEK, Milan - PŮČEK, Milan - OCHRANA, František.
Economies of scale – empirical evidence from the Czech Republic. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2014.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela.
Effects of the non-distribution constraint on the entrepreneurial motivation of non-profit organizations. In Proceedings of the 18th International Conference: Curent Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 362-371. Šlapanice.


more

 

DOSTÁL, Jakub - VYSKOČIL, Marek.
Ekonomická hodnota dobrovolnictví: ADRA ČR za rok 2013. CVNS (Centre for non-profit sector research), 2014.


more

 

BALARINOVÁ, Lucie - DOSTÁL, Jakub - TUČKOVÁ, Dagmar - IVANOVÁ, Kateřina.
Emergency preparedness of the Czech Red Cross. In WIT Transactions on Information and Communication Technologies. UK : WIT press, 2014. ISBN 978-1-84564-793-3, pp. 429-438. 2014, New Forest, UK.


more

 

ŠPAČEK, David.
Enhancing coordination through e-government in the Czech Republic. In Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.


more

 

GUZI, Martin.
Estimating a Living Wage Globally. Young Public Policy Makers Case Studies " Living out of stereotypes", Bratislava, NISPAcee Press. 2014, p. 59-68.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 66 records, displayed 1 - 30