Department of Applied Mathematics and Computer Science

Total number of titles in 2016: 15

 

JANOŠOVÁ, Lenka - REICHEL, Vlastimil.
An Attitude towards Age Stereotypes among Older Workers - a Case Study. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, pp. 11-18. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. In Data Envelopment Analysis and its Applications: Proceedings of the 13th International Conference of DEA. Braunschweig : neuveden, 2016. ISBN 978-1-85449-497-9, pp. 19-24. 24.8.2015, Braunschweig.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - KRÁLOVÁ, Maria.
Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Romania. ISSN 1842-2845, 2016, vol. 2016, no. 49E, pp. 169-186.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Vyd. 1. Sofia : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, pp. 829-837. 24.8.2016, Albena.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - RICHTER, Jiří - KRÁLOVÁ, Maria.
Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1210-0455, 2016.


more

 

REICHEL, Vlastimil.
HOUSE PRICES AND BUSINESS CYCLE IN CZECH ECONOMY: A CROSSCORRELATION APPROACH. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. University of Economics : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 327-331. Vrátna, Slovakia.


more

 

MATULOVÁ, Markéta - ŠIRŮČKOVÁ, Petra.
HOW TO IMPROVE SUCCESS RATE IN STEM COURSES: THE IMPORTANCE OF ACTIVE LEARNING. In Proceedings of the 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 978-80-213-2646-0, pp. 366-373. 2016, Praha.


more

 

book coverMATULOVÁ, Markéta - FITZOVÁ, Hana.
Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 310-318. 21.1.2016, Brno.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Reflection of Customer Satisfaction in selected Performance Indicators of Food Enterprises. In European Financial Systems 2016. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8309-7, pp. 746-753. 27.6.2016, Brno.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků a výkonnost potravinářských podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 965-972. 5.5.2016, Bratislava.


more

 

NEŠLEHA, Josef - URBANOVSKÝ, Karel.
Study of Financial Literacy in the Field of Insurance Products. In European Financial Systems 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 490-495. 2016, Brno.


more

 

ZIMČÍK, Petr - REICHEL, Vlastimil.
TAX COLLECTION AND ECONOMIC GROWTH: OECD PANEL STUDY. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, pp. 685-691. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

STRUK, Michal - MATULOVÁ, Markéta.
THE APPLICATION OF TWO-STAGE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII,. Bratislava : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 349-355. 2016, Vrátna.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
The housing market and credit channel of monetary policy. In Proceedings of 34th International Conference Mathematical Methods in Economics. Liberec : Technical University of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, pp. 729-734. 2016, Liberec.


more

 

BUDÍKOVÁ, Marie - HOROVÁ, Ivanka - KONEČNÁ, Kateřina - ŠIRŮČKOVÁ, Petra - BÁRTOVÁ, Eva.
Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. Informační bulletin České statistické společnosti, Praha, Česká statistická společnost. ISSN 1210-8022, 2016, vol. 27, no. 1, pp. 24 - 34.


more