Department of Applied Mathematics and Computer Science

Total number of titles in 2015: 7

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1013-1021.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. In Proceedings of the12th international conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha : 2015. 4.6.2015, Praha.


more

 

VALOUCH, Petr - SEDLÁČEK, Jaroslav - KRÁLOVÁ, Maria.
Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 4/2015, pp. 410-430.


more

 

BAUER, Luboš - LIPOVSKÁ, Hana - MIKULÍK, Miloslav - MIKULÍK, Vít.
Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 645-653. 14.5.2015, Bratislava.


more

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Využití online hlasování ve výuce předmětu Statistika II. Brno : Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-998-5. 18.6.2015, Brno.


more

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno : 2015. ISBN 978-80-210-7598-6. 25.11.2014, Brno.


more