Department of Applied Mathematics and Computer Science

Total number of titles in 2015: 13

 

MATULOVÁ, Markéta.
Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. Braunschweig : neuveden, 2015. 24.8.2015, Braunschweig.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Consumer Satisfaction and Enterprise Performance. In European Financial Systems 2015. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7962-5, pp. 529-535. 18.6.2015, Brno.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1013-1021.


more

 

MATULOVÁ, Markéta.
EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. In Proceedings of the12th international conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2015. ISBN 978-80-213-2560-9, pp. 356-362. 4.6.2015, Praha.


more

 

VESELÝ, Vítězslav - RAJMIC, Pavel.
Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů. Brno (CZ) : Vysoké učení technické v Brně, 2015. 164 pp. ISBN 978-80-214-5186-5.


more

 

VALOUCH, Petr - SEDLÁČEK, Jaroslav - KRÁLOVÁ, Maria.
Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, Slovakia. ISSN 0013-3035, 2015, vol. 63, no. 4/2015, pp. 410-430.


more

 

BAUER, Luboš - LIPOVSKÁ, Hana - MIKULÍK, Miloslav - MIKULÍK, Vít.
Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 645-653. 14.5.2015, Bratislava.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
The Influence of Customer Satisfaction on Corporate Performance. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Vyd. 1. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910810-76-7, pp. 454-461. 2015, Lisbon.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
The possibility of evaluating an enterprise's performance in terms of evaluating its customer satisfaction. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. Vyd. 1. Sofia : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015. ISBN 978-619-7105-47-6, pp. 491-498. 26.8.2015, Albena.


more

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Využití online hlasování ve výuce předmětu Statistika II. Brno : Univerzita obrany, 2015. ISBN 978-80-7231-998-5. 18.6.2015, Brno.


more

 

BUDÍKOVÁ, Marie - HOROVÁ, Ivanka - KONEČNÁ, Kateřina - ŠIRŮČKOVÁ, Petra - BÁRTOVÁ, Eva.
Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. 2015.


more

 

BAUER, Luboš - MATULOVÁ, Markéta.
Zvýšení interaktivity výuky matematických předmětů pomocí elektronického hlasování - zkušenosti z ESF MU. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno : 2015. ISBN 978-80-210-7598-6. 25.11.2014, Brno.


more