Katedra financí

Vedoucí pracoviště:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.econ.muni.cz/katedry/katedra-financi/

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Docenti:doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Odborní asistenti:Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Asistenti:Ing. Luděk Benada
Oleg Deev
Ing. Bc. Jana Hvozdenská
Lektoři:Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Iva Havlíčková (sekretářka)
Externí vyučující
Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 23

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Ing. Petr Miklíček
doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.